Xem Ngày Tốt Tháng 1 Năm 2019

     

Để giúp quý khách dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng 1 năm 2019 cũng như thuận một thể trong vấn đề so sánh những ngày hồi tháng 1/2019 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp vào thời điểm tháng 12019 cũng tương tự đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường đúng theo quý các bạn không đề xuất xem ngày giỏi tháng 1 năm 2019 tuyệt xem ngày đẹp mắt tháng 1 năm 2019 cũng chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong mon 1, quý bạn vui vẻ tìm mang đến ngày khớp ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn lý lẽ Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày nỗ lực thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 1 năm 2019

Xem ngày tốt tháng 2 năm 2019


Xem ngày tốt tháng 3 năm 2019


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 1 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng gần cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng gần kề Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng gần cạnh Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày gần kề Thìn, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày giáp Dần, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12
Xem thêm: Top 6 Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác Mùa Dịch Covid, Mẫu Giấy Đi Đường, Mẫu Giấy Thông Hành Covid

Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tý, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng phù hợp ngày tốt tháng một năm 2019 mà chúng tôi muốn gửi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 1/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng đắn nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng hai năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại có đề nghị là công trình phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy sim điện thoại đều mang những tích điện riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa dãy số mà Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới các bạn theo hướng tốt (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa muốn muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Hướng dẫn phương pháp bói bài tarot cho những người mới ban đầu chi tiết
*
Năm 2022, xem bói bài bác tarot ở đâu hay cùng uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài xích Tarot ở đâu? Địa chỉ mua bài bác tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chủ yếu xác
*
Ý nghĩa xuôi cùng ngược của lá bài strength vào tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa sâu sắc lá bài xích Tarot The World năm 2022 rất đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải ý nghĩa sâu sắc lá bài bác the sun trong tarot năm 2022 chi tiết?
*
Ý nghĩa lá bài xích The Moon lúc kết phù hợp với các lá bài khác là gì?


Xem thêm: Top Nước Hoa Hồng Làm Trắng Da Tốt Nhất Hiện Nay, 10 Sản Phẩm Được Ưa Chuộng Nhất 2022

*
Sự thật về ý nghĩa của lá bài xích tarot the Star năm 2022 chi tiết nhất

Xem ngày giỏi xấu