Top 9 Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Vòng 2

     

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Vòng 2

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Bạn đang xem: Top 9 trạng nguyên tiếng việt lớp 3 vòng 2

Câu hỏi 1:

Gia đình tôi gồm ông, bà, bố, mẹ, anh, .............. và tôi.

Câu hỏi 2:

Buổi họp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh gọi là họp phụ h..................

Câu hỏi 3:

Từ chỉ bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi là từ ...................ũi.

Câu hỏi 4:

Trái nghĩa với từ "đóng" là từ ...............

Câu hỏi 5:

Trái nghĩa với từ "riêng" mà bắt đầu bằng "ch" là từ ......................

Câu hỏi 6:

Cùng nghĩa với từ "leo" mà bắt đầu bằng "tr" là từ ........................

Câu hỏi 7:

Đường vô .........ứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

Câu hỏi 8:

Trái nghĩa với từ "chết" là ...................ống

Câu hỏi 9:

Diền từ chỉ nghề nghiệp vào chỗ trống. Bố tôi là ...............ộ đội.

Câu hỏi 10:

Điền đúng chính tả vào câu. Bé đọc .............ắc ngứ.

Bài 2: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề)

*

- Gia đình

doanh nhân

chú thím

công nhân

nông dân

chăm học

Thầy giáo

ông bà

chị em

Cô giáo

bố mẹ

- Giáo viên

doanh nhân

chú thím

công nhân

nông dân

chăm học

Thầy giáo

làm bài

nghe giảng

Cô giáo

giáo án

- Học sinh

nghe giảng

làm bài

công nhân

nông dân

chăm học

Thầy giáo

ông bà

chị em

Cô giáo

giáo án

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Xem thêm: Vì Sao Buồn Ngủ Nhưng Không Ngủ Được Là Bệnh Gì, Buồn Ngủ Nhưng Không Ngủ Được Do Đâu

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

- lắng nghe

- bà ngoại

- ông ngại

- nghiêm khắc

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ người trong gia đình?

- anh họ

- em trai

- chị gái

- bạn học

Câu hỏi 3:

Từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Dạy con từ thuở còn ......." là từ nào?

- thơ

- trẻ

- bé

- lớn

Câu hỏi 4:

Từ so sánh nào phù hợp để điền vào câu "Mắt của trời đêm .......... các vì sao"?

- như

- là

- giống

- tựa

Câu hỏi 5:

Từ so sánh nào phù hợp để điền vào cau "Đêm ấy, trời tối ............ mực"

- đen

- lọ

- tựa

- như

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ người trong gia đình?

- cậu mợ

- ông hàng xóm

- ông ngoại

- ông nội

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

- áo nen

- áo len

- nem chua

- lấm lem

Câu hỏi 8:

Từ "khua" trong câu "Mái chèo khua nước." là từ chỉ gì?

- đặc điểm

- tính cách

- hoạt động

- sự vật

Câu hỏi 9:

Từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Cha sinh mẹ ............" là từ nào?

- dưỡng

- dậy

- bảo

- học

Câu hỏi 10:

Mùa nào thì con người cần mặc áo len?

- mùa xuân

- mùa hè

- mùa thu

- mùa đông

Bottom of Form

Đáp án thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 2


Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Gia đình tôi gồm ông, bà, bố, mẹ, anh, .............. và tôi.

chị

Câu hỏi 2:

Buổi họp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh gọi là họp phụ h..................

uynh

Câu hỏi 3:

Từ chỉ bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi là từ ...................ũi.

m

Câu hỏi 4:

Trái nghĩa với từ "đóng" là từ ...............

mở

Câu hỏi 5:

Trái nghĩa với từ "riêng" mà bắt đầu bằng "ch" là từ ......................

chung

Câu hỏi 6:

Cùng nghĩa với từ "leo" mà bắt đầu bằng "tr" là từ ........................

trèo

Câu hỏi 7:

Đường vô .........ứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

x

Câu hỏi 8:

Trái nghĩa với từ "chết" là ...................ống

s

Câu hỏi 9:

Diền từ chỉ nghề nghiệp vào chỗ trống. Bố tôi là ...............ộ đội.

b

Câu hỏi 10:

Điền đúng chính tả vào câu. Bé đọc .............ắc ngứ.

Xem thêm: Cơ Sở Sản Xuất Bánh Gấu Thiên Hồng Tại Tphcm: Mix Socola 500G

ng

Bài 2: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề)

- Gia đình

chú thím

ông bà

chị em

bố mẹ

- Giáo viên

Thầy giáo

Cô giáo

giáo án

- Học sinh

nghe giảng

làm bài

chăm học

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?

ông ngại

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào không chỉ người trong gia đình?

bạn học

Câu hỏi 3:

Từ còn thiếu trong câu thành ngữ "Dạy con từ thuở còn ......." là từ nào?

thơ

Câu hỏi 4:

Từ so sánh nào phù hợp để điền vào câu "Mắt của trời đêm .......... các vì sao"?