TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6

     

dulichthienthai.vn xin mang đến quý thầy gia sư và những em học sinh bộ tài liệu tổng thích hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm. Hy vọng đây vẫn là tài liệu có lợi giúp những em học viên ôn tập cùng củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp môn giờ Anh lớp 6 đồng thời cũng chính là tài liệu hay dành cho các thầy cô xem thêm để giảng dạy giỏi môn tiếng Anh lớp 6. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học viên cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Tổng vừa lòng ngữ pháp giờ Anh lớp 6 cả năm

1. Để chỉ dẫn lời nhắc nhở ai đó thao tác gì với mình bọn họ sử dụng những mẫu câu sau đây:

1.1 Let"s + bare infinitive

Ex:

- Let"s go lớn the cinema tonight.


- Let"s help her with her housework.

1.2 What about/How about + V_ing....?

Ex:

- What about going to the cinema tonight?

- How about going khổng lồ the cinema tonight?

1.3 Why don"t we + bare infinitive...?

Ex:

Why don"t we go to the cinema tonight?

2. Hỏi giá

2.1 Hỏi giá bán với "How much...?"

How much + be + noun?

Ex: How much is this pen? (chiếc bút này giá bán bao nhiêu?)

It is one thousand dong.

How much are books? (Những cuốn sách này giá bao nhiêu?)

They are fifty thousand dong.

2.2 Hỏi giá chỉ với động từ "COST" (trị giá)

How much + auxiliary verb + noun/pron + cost?

Note: auxiliary verb: trợ rượu cồn từ

Ex: How much does this pen cost? (chiếc cây bút này giá bán bao nhiêu?)

It is/It costs one thousand dong.

How much vì these bananas cost? (những quả chuối này giá bán bao nhiêu?)

They are/ They cost twenty thousand dong.

2.3 Hỏi giá với "What"

What + be + the price(s) of + noun?

Ex: What is the price of this pen?

What is the price of these bananas?


3. Từ bỏ định lượng (Partitives)

Đối với những danh từ không đếm được, khi ra đời số nhiều ta đề nghị dùng những từ hướng dẫn và chỉ định lượng sau đây. Lúc đó con số đếm là định lượng từ chứ không hẳn là danh từ.

Ví dụ: một lít nước (a little of water) thì chính là "một lít" chứ chưa phải là "một nước"

3.1 a bottle of : một chai

Ex: a bottle of cooking oil. (một chai dầu ăn)

a bottle of wine. (một chai rượu)

3.2 a packet of: một gói

Ex: a packet of tea. (một gói trà)

a packet of cigarettes. (một gói thuốc)

3.3 a box of: một vỏ hộp (hộp giấy, bìa)

Ex: a box of chocolates. (một vỏ hộp sô cô la)

a box of chalk. (một vỏ hộp phấn)

3.4 a kilo/gram/little of: một cân/gam/lít...

Ex: a kilo of beef. (một kilogam thịt bò)

a little of water. (một lít nước)

3.5 a dozen: một tá

Ex: a dozen eggs. (một tá trứng)

3.6 a can of: một lon, một hộp (hộp kim loại)

Ex: a can of peas. (một vỏ hộp đậu)

3.7 a bar of: một bánh, một thanh

Ex: a bar of soap. (một bánh xà phòng)

a bar of chocolates. (một thanh sô cô la)

3.8 a tube of: một túyp

Ex: a tube of toothpaste. (một túyp kem tấn công răng).

4. Động tự khiếm khuyết: Can cùng Can"t

4.1 phương pháp dùng (Uses)

"Can" có nhiều cách sử dụng, trong bài xích "Can" được dùng để làm chỉ ai đó có công dụng làm gì.


Ex: I can speak English.

He can swim.

4.2 hiệ tượng (forms)

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf...

Ex: He can drive a car.

They can vì this work.

b/- Dạng phủ định, bọn họ thêm "Not" sau "Can". Viết đầy đủ là "Cannot", viết tắt là "Can"t"

S + cannot/can"t + bare inf..

Ex: He cannot/can"t drive a car.

They cannot/can"t vị this work.

c/- chúng ta đưa "Can" lên trước công ty ngữ để thành lập và hoạt động câu hỏi

Can + S + bare inf...?

Ex: Can he drive a car? - Yes, he can/No, he can"t.Can they bởi this work? - Yes, they can/ No, they can"t.

5. Giới tự chỉ địa chỉ (Prepositions of place)

5.1 HERE: Ở đây, tại khu vực này.

Ex: We live here.

5.2 THERE: đằng kia, vị trí đó.

Ex: It"s there, right in front of you.

5.3 INSIDE: sinh hoạt trong, mặt trong

Ex: The guest had to lớn move inside when it started to lớn rain.

5.4 OUTSIDE: sinh sống ngoài, bên ngoài

Ex: Please wait outside.

5.5 UPSTAIRS: trên tầng trên, ngơi nghỉ trên lầu, bên trên gác

Ex: I heard someone talking upstairs last night.

5.6 DOWNSTAIRS: trên tầng dưới, bên dưới lầu

Ex: They"re waiting for us downstairs.

5.7 AT : tại, ở

Ex: We learn English at school.

5.8 AROUND: xung quanh

Ex: There is a garden around my house.

5.9 BEFORE: trước, ở phía trước

Ex: My school is before the park.

5.10 BEHIND: làm việc phía sau

Ex: The dog is behind the table

5.11 BESIDE: mặt cạnh

Ex: The bookstore is beside the drugstore

5.12 BETWEEN...AND: ngơi nghỉ giữa...và...

Ex: The police station is between the bookstore and the toystore


5.13 UNDER: làm việc dưới

Ex: The cát is under the table

5.14 IN FRONT OF: phía trước

Ex: The post office is in front of the lake.

5.15 NEAR: gần

Ex: I live near a river.

5.16 NEXT TO: bên cạnh

Ex: The bank is next to the post office

5.17 OPPOSITE: đối diện

Ex: The bakery is opposite the bookstore

5.18 khổng lồ THE LEFT/RIGHT: mặt trái/ phải

Ex: There is a well lớn the left of my house.

Xem thêm: Tác Dụng Củ Đinh Lăng Ngâm Rượu Đinh Lăng Đúng Cách Tuyệt Ngon, Tốt Sức Khỏe

There is a flower garden khổng lồ the right of my house.

6. Giới từ bỏ chỉ thời hạn (Preposition of time)

6.1 In + tháng/năm/tháng, năm

Ex: In September in 1979 in September 1979

6.2 In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)

Ex: I usually get up at 6 in the morning.

We often watch TV in the evening.

6.3 On + thứ/ ngày tháng/ ngày tháng năm

Ex: on Monday On September 14th on September 14, 1979

6.4 At + một điểm thời gian cụ thể

Ex: at 6 o"clock. She often goes khổng lồ bed at 11 p.m

6.5 After/before + thời gian

Ex: After 5 o"clock Before 8 a.m

6.6 Between + thời hạn + and + thời gian

Ex: I"ll wait for you there between 7 p.m and 11 p.m

7. Đại từ tải (Possessive pronouns)

7.1 các đại trường đoản cú sở hữu

Personal pronouns(Đại từ bỏ nhân xưng)Possessive pronouns(Đại từ bỏ sở hữu)Meaning(Nghĩa)
IMinecủa tôi, của mình...
YouYourscủa bạn, của anh, của chị...
HeHiscủa anh ấy, của ông ấy...
SheHerscủa cô ấy, của chị ấy ấy...
ItItscủa nó
WeOutscủa bọn chúng tôi, của chúng ta...
YouYourscủa các bạn, của các anh, các chị...
TheyTheirscủa họ, của bọn chúng nó...

7.2 biện pháp dùng

Các đại từ sở hữu được dùng để thay thế sửa chữa cho tính từ mua và danh từ khi họ không mong nhắc lại danh từ đó.

Ex: This is my house và that"s hers. (hers = her house)

Your pen is blue. Mine is red. (Mine = my pen)

8. Mua với danh tự (possessive case)

Ngoài biện pháp nói sở hữu dùng tính từ cài đặt ra bọn họ còn gặp mặt dạng dulichthienthai.vn với danh từ. Ví dụ mong muốn nói: cái cặp của Hoa, cái thước của Lan, bọn họ sẽ sử dụng cách dulichthienthai.vn với danh từ.

8.1 Thêm ("s) vào sau cùng danh từ đầu tiên không tận thuộc là "S"


Ex: the teacher"s book. (quyển sách của một giáo viên)

Mr. Tuan"s house. (ngôi nhà của ông Tuấn)

The children"s school. (trường học tập của bọn trẻ)

8.2 nếu như danh từ thứ nhất tận thuộc là "S" thì chỉ việc thêm vết (").

Ex: the teachers" book. (quyển sách của không ít giáo viên)

My boss" car. (chiếc xe tương đối của ông chủ tôi)

The girls" schoolbags. (những cái cặp sách của các cô gái)

8.3 Đối cùng với danh từ bỏ chỉ vật họ thường dùng phương pháp sở hữu cùng với "OF"

Ex: the leg of the table. (chân bàn

The over of the story. (phần cuối của câu chuyện)

9. Tính từ mua (Possessive adjectives)

9.1 cách dùng (uses): Tính từ sở hữu được dùng để chỉ sự mua của một người hay 1 vật về một thứ nào đó. Tính từ bỏ sở hữu luôn luôn bao gồm danh tự theo sau.

Ex: my pen (bút của tôi), her house (nhà của cô ấy)

9.2 Bảng các tính từ sở hữu tương đương với những đại từ nhân xưng.

9.3 một số ví dụ:

- This is my pen. (Đây là bút của tôi)

- His house is very nice. (Nhà của anh ấy siêu đẹp)

- My name is Hoa. What is her name? (Tên tôi là Hoa. Tên của cô ý ấy là gì?)

- What is your father"s job? (Nghề nghiệp của cha bạn là gì?/ tía bạn làm cho nghề gì?)

10. There + be... (có)

Chúng ta cần sử dụng "there + be" để chỉ sự hiện hữu của một người hay là 1 vật như thế nào đó. Nếu như danh trường đoản cú theo sau động từ "tobe" sinh hoạt số không nhiều hoặc danh từ không đếm được thì hễ từ "tobe" làm việc số ít. Giả dụ danh tự theo sau là danh trường đoản cú đếm được số nhiều thì rượu cồn từ "tobe" sống số nhiều.

10.1 There + is/was/has been + singular noun/uncountable noun

Ex:

- There is a book on the table.

- There is some water in the glass.tables in the livingroom.

- There was a car here yesterday.

10.2 There + are/were/have been + plural noun

Ex:

- There are some books on the table

- There are two tables, a television và a radio in the livingroom.

10.3 Ở dạng phủ định ta thêm "not" sau rượu cồn từ "to be": There + be + not + noun

Ex:

- There isn"t a book on the table.

- There aren"t some books on the table

10.4 Ở dạng câu nghi vấn (câu hỏi) chúng ta đưa rượu cồn từ "tobe" lên trước "there". Câu vấn đáp là Yes, there + be / No, there + be not.

Ex:

- Is there a book on the table? – Yes, there is./ No, there isn"t

- Is there some water in the glass? – Yes, there is/ No, there isn"t

Are there some books on the table? – Yes, there are/ No, there aren"t.

11. "Be going to"

11.1 giải pháp dùng (Use): "Be going to" được sử dụng để diễn tả một hành vi xảy ra nghỉ ngơi tương lai bao gồm sự sắp xếp hoặc lên kế hoạch từ trước.

11.2 hình thức (Forms):

a. Câu khẳng định (Affirmative):

S + be + going lớn + V....

Ex: I am going lớn Hue tomorrow.

She is going lớn Ha Noi this evening.

We are going to the theater tonight.


b. Câu che định (Negative): S + be not + going to lớn + V...

Ex: I am not going to Hue tomorrow.

She isn"t going to Ha Noi this evening.

We aren"t going lớn the theater tonight.

Xem thêm: Chùm Thơ Về Biển Ngọt Ngào, Sâu Lắng Nhất Về Biển Và Con Sóng

c. Câu nghi ngờ (Interrogative):

Be + S + going to lớn + V...?

Yes, S + be/ No, S + be not

Ex: Are you going to lớn watch TV tonight?

Yes, I am/ No, I am not

Is he going lớn play soccer tomorrow afternoon?

Yes, he is/ No, he isn"t

12. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

12.1 phương pháp dùng (Uses):

Thì hiện tại tiếp tục được sử dụng để diễn tả hành đụng đang xẩy ra tại thời khắc nói.