Toán 12 bài 2 trang 10

     Bạn đang xem: Toán 12 bài 2 trang 10

*

(y=dfracx^2-2x1-x=dfracleft( 1-x ight)^2-11-x=1-x-dfrac11-x \\ y"=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2


Xem thêm: Lỗi Bị Bôi Đen Trong Word 100% Thành Công, Lỗi Bị Bôi Đen Trong Word

*Xem thêm: Chế Độ Bảo Hành Của Apple Việt Nam, Bảo Hành Giới Hạn Một (1) Năm Của Apple

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20\\ y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)
kimsa88
cf68