Tính từ miêu tả cảm xúc tiếng việt

     
admingiaotiep, giaotieptienganh, tailieugiaotiep

Trong cuộc sống đời thường hàng ngày, họ đều trải qua không ít cảm xúc, vui buồn hờn giận băn khoăn lo lắng và cả thất vọng. Dẫu vậy đôi khi họ lúng túng thiếu khi phải miêu tả về xúc cảm của bản thân bản thân trong giao tiếp tiếng Anh. đọc được băn khoăn của những bạn, lúc này Ms.Thanh sẽ ra mắt tuyển tập những từ vựng tiếng Anh chỉ cảm hứng phổ thường gặp mặt nhất nhé

TUYỀN TẬP TỪ VỰNG TIÊNG ANH CHỈ CẢM XÚC
Bạn đang xem: Tính từ miêu tả cảm xúc tiếng việt

*

1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ

2. Angry /’æŋgri/ tức giận

3. Anxious / ˈæŋkʃəs / bồn chồn

4. Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình

5. Appalled / əˈpɔːld / cực kỳ sốc

6. Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / lo lắng

7. Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo

8. Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ

9. Bewildered / bɪˈwɪldər / bối rối

10. Bored /bɔ:rd/ chán

11. Confident / ˈkɑːnfɪdənt / tự tin

12. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa

13. Confused /kən’fju:zd/ lúng túng

14. Cross / krɔːs / bực mình

15. Depressed / dɪˈprest / rất buồn

16. Delighted / dɪˈlaɪtɪd / hết sức hạnh phúc

17. Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng

18. Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc

19. Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt độ tình

20. Excited / Excited / phấn khích, hứng thú

21. Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ dẫn đến xúc động

22. Envious / ˈenviəs / đố kỵ

23. Embarrassed / ɪmˈbærəst / xấu hổ

24. Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi

25. Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng

26. Furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết

27. Great / ɡreɪt / tuyệt vời

28. Happy /’hæpi/ hạnh phúc

29.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Ốm Của Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Ốm 2022


Xem thêm: Các Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Công Tác Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Chuyển Công Tác Mới Nhất


Horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi hãi

30. Hurt /hɜ:t/ tổn thương

31. Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / cực nhọc chịu

32. Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ

33. Jealous / ˈdʒeləs / ganh tị

34. Jaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy

35. Keen / kiːn / ham thích, tha thiết

36. Let down / let daʊn / thất vọng

37. Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc

38. Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan

39. Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp

40. Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / hết sức sung sướng

41. Overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / rất là hứng thú.

42. Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan

43. Relaxed / rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái

44. Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng

45. Sad /sæd/ buồn

46. Scared / skerd / sợ hãi

47. Seething / siːðɪŋ / siêu tức giận nhưng đậy kín

48. Stressed / strest / áp lực mệt mỏi

49. Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên

50. Suspicious / səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực

51. Terrific / Terrific / giỏi vời

52. Terrible / ˈterəbl / nhỏ xíu hoặc mệt nhọc mỏi

53. Terrified / ˈterɪfaɪd / vô cùng sợ hãi

54. Tense / tens / căng thẳng

55. Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư

56. Tired /’taɪɘd/ mệt

57. Upset / ʌpˈset / giận dữ hoặc không vui

58. Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn

59. Wonderful / ˈwʌndərfl / tuyệt vời

60. Worried /’wʌrid/ lo lắng

————

Chúc chúng ta ôn tập thật tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa đào tạo hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng các khóa học tập trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/