Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 1

     
No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì lúc này Đơn)

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một trong thì miêu tả một hành động chung chung, tổng thể lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời hạn hiện tại.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 chương trình mới unit 1

2. Cách thực hiện thì hiện tại đơn

Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện tại tại

Chân lý, sự thật hiển nhiên

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Phương pháp này thường vận dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc chiến lược đã được cố định theo thời hạn biểu.

Sử dụng trong câu đk loại 1.

Sử dụng trong một trong những cấu trúc khác

3. Phương pháp thì hiện tại đơn

*

4. Vết hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, từng tuần, mỗi tháng, từng năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ bố lần/ tư lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Bí quyết :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Vệt hiệu phân biệt thì lúc này tiếp diễn:

Thì hiện nay tại tiếp nối trong câu thông thường sẽ có những các từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ diễn tả hành đụng đang ra mắt và kéo dài trong hiện tại tại. 

EX: She is going to school at the moment.

Xem thêm: Cách Làm Đế Pizza Tại Nhà Không Cần Mua Sẵn, Cách Làm Đế Bánh Pizza Ngon Đơn Giản Tại Nhà

+ dùng để làm đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ cần sử dụng để biểu đạt một hành vi sắp xảy ra về sau theo planer đã định trước 

Ex: I am flying lớn Moscow tomorrow.

+ biểu đạt sự không ưa chuộng hoặc phàn nàn về việc nào đó khi vào câu bao gồm “always”.

Xem thêm: Mẫu Giấy Mời Tổng Kết Năm Học, Mẫu Giấy Mời Dự Lễ Tổng Kết Năm Học

Ex: She is always coming late.

Note : Không sử dụng thì hiện tại tiếp nối với các động trường đoản cú chỉ tri giác, nhận thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate…