PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP PEPTIT

     

Các bài tập về peptit với protein là các loại toán lạ với khó, thế nhưng trong một vài năm gần đây dạng toán này thường xuấthiện trong những kỳ thi ĐH, CĐ gây ra nhiều trở ngại trở ngại mang lại học sinh. Cùng tò mò các dạng bài bác tập và phương thức giải về peptit cùng protein qua bài viết này.

Bạn đang xem: Phương pháp giải nhanh bài tập peptit


 BÀI TẬP PEPTIT – PROTEIN

Dạng 1: PHẢN ỨNG TẠO PEPTIT

Phản ứng tạo nên peptit : - Aminoaxit 1-1 no bao gồm CTTQ : CnH2n +1NO2

- phản ứng chế tác đipeptit : cất 2 cội – amnoaxit, khi tạo ra đipeptit các loại 1 phân tử H2O

2CnH2n+1NO2 C2nH4nN2O3 + H2O

- bội nghịch ứng chế tạo ra Tripeptit : cất 3 nơi bắt đầu – amnoaxit, khi chế tạo ra đipeptit nhiều loại 2 phân tử H2O

3CnH2n+1NO2 C3nH6n – 1 N3O4 + 2H2O

- phản nghịch ứng tạo thành Polipeptit : cất m gốc – amnoaxit, khi sản xuất đipeptit các loại (m-1) phân tử H2O

mCnH2n+1NO2 Cm.nH2m.n – m +2 NmOm+1 + (m-1)H2O

- Định hình thức BTKL suy ra : mAminoaxit = mpeptit + mnước

2. Cách làm tính đồng phân pepit

Peptit gồm n nơi bắt đầu - Aminoaxit sẽ sở hữu được n ! đồng phân

Ví dụ 1 : tất cả hổn hợp X đựng 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Trọng lượng đipeptit về tối đa chế tạo thành là

A. 27.72 B. 22,7 C. 22,1 D. 21,2

Lời giải

Ta gồm

*

Ap dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89 – 0,15.18 = 21,2 gam chọn D

Ví dụ 2 : Aminoaxit solo chức X chứa 15,73%N về khối lượng. X chế tạo Octapeptit Y. Y gồm phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586 B. 771 C. 568 D. 686

Lời giải

Đặt X : 2CnH2n+1NO2 ( ightarrow) C2nH4nN2O3 + H2O

*

Vậy MY = 8.89 – 7.18 = 586 đvc chọn A

Ví dụ 3 ( B – 2010):Đipeptit X mạch hở với Tripeptit Y mạch hở rất nhiều đượ tạo cho từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử cất 1 nhom NH2- với 1 nhóm –COOH). Đốt hoàn toàn 0,1 mol Y nhận được tổng trọng lượng CO2 với H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được dẫn qua nước vôi vào dư thu m gam kết tủa. Giá trị m?


A. 45 B.120 C. 30 D. 60

Lời giải

*

Ví dụ 4 : các thành phần hỗn hợp X cứa Glyxin và Alanin. Toàn bô đipeptit với tripeptit tạo được từ X là

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Lời giải

Tổng số đipeptit và tripepptit = 22 + 23 = 12 lựa chọn D

 

Dạng 2 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN PEPTIT

Thủy phân peptit có n nơi bắt đầu - Aminoaxit thu được

Số đipeptit tối đa là : n – 1

Số tripeptit buổi tối đa : n – 2

Số tetrepeptit về tối đa : n – 3

Chú ý :

- phụ thuộc phương trình thủy phân nhằm tìm mối quan hệ số mol của những chất vào một phương trình bội nghịch ứng để khẳng định số mol hoặc các loại peptit.

 - khối lượng mol của n-peptit = α-amino axit×n - 18(n-1).

- Đốt cháy peptit tạo thành từ α-amino axit no, mạch hở chứa một tổ NH2 và một tổ COOH theo phương trình tổng thể sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2


Ví dụ 1 : Trích đoạn đầu của phân tử peptit : Gly-Phe-Val-Glu- Cys-Cys-Ala- Ser-Leu-Tyr-Gln. Cần sử dụng enzym Proteaza thủy phân đoạn peptit bên trên thu về tối đa bao nhiêu đipepti

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Lời giải

Đoạn peptit trên bao gồm 11 gốc - Aminoaxit đề nghị tạo 11 – 1 = 10 đipeptit chọn A

Ví dụ 2 : Thủy phân trả tòan m gam tetrapeptit : Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp có 28,48 gam Alanin, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị m là

A. 90,6 B. 111,74 C. 81,54 D. 66,44

Lời giải

nAla-Ala-Ala = 0,12 mol

nAla-Ala = 0,2 mol

nAla = 0,32 mol

Ta bao gồm m sp = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam nhiều loại A,B

Phản ứng : Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O → 4Ala

x 3x 4x

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala


y y 2y

Ala-Ala-Ala-Ala + 2H2O → 2Ala + Ala-Ala

z 2z 2z z

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O→ Ala + Ala-Ala-Ala

0,12 0,12 0,12 0,12

Thử với lời giải C : mnước = 88,2 – 81,54 = 6,66 suy ra nnước = 0,37

*
 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tripeptit X tất cả công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính trọng lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4 loãng. (Giả sử axit đem vừa đủ).?

A. 70,2 gam B. 50,6 gam

C. 45,7 gam D. 35,1 gam

Câu 2. Đun rét 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong hỗn hợp NaOH (lấy dư), sau làm phản ứng trả toàn, tính khối lượng muối thu được?

A. 39,9 gam B. 37,7 gam


C. 35,5 gam D. 33,3 gam

Câu 3. Từ 3 α-amino axit X, Y, Z hoàn toàn có thể tạo thành mấy tripeptit mạch hở trong các số ấy có cả X, Y, Z?

A. 5 B. 6 C. 3 D.

Xem thêm: Giá Camera Hành Trình Vietmap A50, Vietmap A50

4

Câu 4. Cho 1 mol peptit X mạch hở có phân tử khối là 461gam/mol thủy phân (xt enzim) thu được lếu hợp các α-aminoaxit gồm tổng trọng lượng là 533 gam/mol. Hãy cho thấy thêm X trực thuộc loại:

A. hexapeptit B. tetrapeptit

C. pentapeptit D. tripeptit

Câu 5. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin với 1 mol valin. X tất cả bao nhiêu CTCT?

A. 6 B. 24 C. 8 D. 12

Câu 6.Brađikinin có công dụng làm bớt huyết áp. Đó là một trong nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không trọn vẹn peptit này có thể thu được từng nào tripeptit nào tất cả chứa phenylalanin (Phe)?


A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 7. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác các loại mà khi thủy phân trọn vẹn đều chiếm được 3 aminoaxit: glyxin, alanin cùng phenylalanin?

A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Xem thêm: Công Thức Đổi Số Thành Chữ Trong Excel, Hướng Dẫn Đổi Số Thành Chữ Trong Excel

Câu 8. Cho 13,32 gam peptit X vày n nơi bắt đầu alalin tạo nên thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường xung quanh axit nhận được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc nhiều loại nào?

A.Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 9.Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một oligopeptit X nhận được 22,25 gam alalin với 56,25 gam glyxin. X thuộc một số loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 10. Đề thi tuyển sinh đh Khối B- 2012): Đun nóng m gam láo hợp tất cả a mol tetrapeptit mạch hở X với 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau thời điểm các phản nghịch ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối bột khan của những amino axit đều sở hữu một nhóm -COOH và một tổ -NH2 vào phân tử. Giá trị của m là:


A. 51,72. B. 54,30. C. 66,00. D. 44,48

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

C

D

B

A

C

B

A

 

 

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay