PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

     
*

*

Lý thuyết đồ vật lý 11 bài bác 11. Cách thức giải một số bài toán về toàn mạch

I. Những chú ý trong phương thức giải

- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, hoặc gồm nhiều nguồn điện được ghép thành bộ nguồn bao gồm suất điện động Eb, điện trở vào rb và mạch quanh đó gồm những điện trở. Cần yêu cầu nhận dạng nhiều loại bộ nguồn và áp dụng công thức tương xứng để tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

- Mạch không tính của toàn mạch bao gồm thể là những điện trở hoặc những vật dẫn được đánh giá như các điện trở (ví dụ như các bóng đèn dây tóc) nối liền hai rất của nguồn điện. Cần nên nhận dạng cùng phân tích xem các điện trở này được mắc cùng nhau như thế như thế nào (nối tiếp hay tuy nhiên song). Trường đoản cú đó vận dụng định luật Ôm đối cùng với từng loại đoạn mạch tương ứng cũng giống như tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối cùng với toàn mạch để tính cường độ dòng điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện tuyệt của bộ nguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công cùng công suất của nguồn điện, điện năng tiêu hao của một đoạn mạch, … nhưng mà đề bài xích yêu cầu.

- những công thức cần sử dụng:

*
E = I(RN+r)E = I(RN+r) U = IRN = E−IrU = IRN = E−Ir Ang = EItAng = EIt Png= EIPng = EI A= UItA= UIt P= UIP =UI

II. Bài xích tập ví dụ

1. Bài xích tập 1

- Một mạch điện bao gồm sơ đồ như hình vẽ, trong các số ấy nguồn điện gồm suất điện động E = 6 V và gồm điện trở vào r = 2Ω, các điện trở R1= 5Ω, R2 = 10Ω và R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ cái điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện thế mạch xung quanh U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa nhị đầu điện trở R1.

Hướng dẫn giải

a) Điện trở mạch kế bên là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm mang lại toàn mạch, tính được dòng điện mạch bao gồm chạy qua nguồn điện

đương của mạch quanh đó này là I = 0,3 A.

Từ kia tính được hiệu điện thế mạch ngoại trừ là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài tập 2

- Một mạch điện gồm sơ đồ như hình vẽ, trong những số đó nguồn điện gồm suất điện động E = 12,5 V và tất cả điện trở trong r = 0,4 Ω; đèn điện Đ1 có ghi số 12V – 6W ; bóng đèn Đ2 loại 6 V – 4,5 W; Rb là một biến trở.

*

a) chứng minh rằng lúc điều chỉnh biến trở Rb có trị số là 8 Ω thì những đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.

Hướng dẫn giải

a) Để các đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế mạch ngoài cần là U= 12 V.

Xem thêm: Tác Dụng Của Gel Lô Hội - 10 Với Các Bệnh Ngoài Da

Áp dụng định luật Ôm, ta tìm được dòng điện chạy qua nguồn điện gồm cường độ I = 1,25 A.

Từ đó suy ra loại điện chạy qua mỗi đèn tất cả cường độ đúng bằng cường độ định mức I1 = 0,5 A; I2 = 0,75 A. Vậy các đèn sáng sủa bình thường.

b) Công suất của nguồn điện lúc đó là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài xích tập 3

- tất cả tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1 Ω. Mắc những nguồn này thành bộ nguồn hỗn đúng theo đối xứng gồm hai dãy tuy nhiên song để thắp sáng loáng đèn một số loại 6V – 6W.

Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm bộ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b) Tính cường độ I của chiếc điện thực sự chạy qua bóng đèn và công suất điện p của đèn điện khi đó.

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Pi của mỗi nguồn vào bộ nguồn với hiệu điện thế Ui giữa hai rất của mỗi nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a) Vẽ sơ đồ mạch điện như đề bài xích yêu cầu.

b) Áp dụng định luật Ôm mang đến toàn mạch, ta tính được: I = 0,75 A; phường = 3,375 W.

Xem thêm: Gợi Ý Những Kiểu Tóc Cho Mặt Trái Xoan Đẹp Nhất 2020, Mặt Trái Xoan Nữ Để Tóc Gì

c) Áp dụng những công thức phù hợp, tính được:

Pb = 4,5 W; Pi = 0,5625 W; Ui = 1,125 V.