Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn

     

Link download file word: Mẫu số 02/ĐN-HĐG

Mẫu số 02/ĐN-HĐG: chủng loại đơn kiến nghị mua hóa đối chọi theo Nghị Định 123


*

Mẫu 02/ĐN-HĐG Đơn đề xuất mua hóa đơn

Mẫu số: 02/ĐN-HĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ thiết lập HÓA ĐƠN

…..………, ngày …… tháng………. Năm ………..

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

Kính gửi:….

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ download HÓA ĐƠN

Cố định…………………….. Di động: …………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt theo pháp luật: ………………………………………………………………………Vốn điều lệ (Ghi theo số đã góp đủ):…………. ……………………………………………………Số lượng lao động: ……………………………………………………………………Tên người mua hóa đối kháng (người mang tên trong 1-1 hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, công ty hộ sale ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo lý lẽ của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:

Ngày cấp: ……………………………….. địa điểm cấp: …………………………………

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị phòng ban thuế chào bán hóa đối chọi để thực hiện theo số lượng và các loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng download kỳ trước

Sử dụng vào kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng cài đặt kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết:

Đã phân tích kỹ những quy định trong lao lý Thuế, Nghị định …./ …./NĐ-CP của chính phủ nước nhà và Thông tứ số ….. / ……/ TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán sản phẩm hóa cung ứng dịch vụ.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Học Giỏi Toán Nhanh Nhất, Làm Sao Để Giỏi Toán

Quản lý và sử dụng hóa 1-1 do ban ngành thuế tạo đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá thể xin trọn vẹn chịu trọng trách trước pháp luật.

Xem thêm: Cách Chơi Game Trên Máy Tính Casio, Game Thủ Chế Máy Tính Casio Chơi Được Game Fps

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng góp dấu cùng ghi rõ họ, tên)

 Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không nên đóng dấu.

Trên đó là mẫu đơn ý kiến đề xuất mua hóa đơn tiên tiến nhất - Mẫu số 02/ĐN-HĐG được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn, hội chứng từ. Các bạn tải mẫu mã về thực hiện khi cần thiết nhé!