Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

     

kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Hán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNG, Việt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


*

LỜI NÓI ĐẦUĐức Phật là bậc giác ngộ. Ngài đang thấu triệt chân lý. Ngài chỉ dạy cho bọn họ về toàn bộ các sự khổ, lý do dẫn tới việc khổ và phương thức diệt khổ và để được an vui. Vào 49 năm thuyết pháp, đầy đủ lời dạy của Ngài được kết tập lại vào tam tạng kinh nhằm cho họ thực hành thoát khổ. Mục đích chính của vấn đề tụng đọc kinh điển là nhằm hiểu nghĩa kinh và hành trì theo đầy đủ lời Phật dạy, đi đến thành tựu được giác ngộ, giải thoát. Đã bao lâu nay, Phật tử họ chỉ mang tụng kinh làm cho công khóa tu hành và coi vì thế là đã không hề thiếu sự tu tập Phật Pháp. Họ tụng hết bộ kinh này, lại tụng đến bộ kinh khác, ko cần tò mò nghĩa tởm ra sao, miễn rằng tụng đọc được không ít là tốt. Đây quả là 1 trong sự lầm lạc với thiếu sót biết bao!Chùa ba Vàng ấn tống ghê Địa Tạng bởi Tam tạng pháp sư Pháp Đăng Hán dịch, Hòa Thượng phù hợp Trí Tịnh Việt dịch. Nội dung thiết yếu yếu của khiếp Địa Tạng luân phiên quanh chữ Hiếu, nói lên nhiệm vụ của fan sống so với người vẫn quá vãng. Kinh cũng nói tới những tội phúc trái báo ở quả đât bên kia để người Phật tử nương theo tởm này cùng dựa vào oai lực độ trì, gia hộ của người yêu Tát Địa Tạng nhằm tu tập, hầu độ bay cho bao gồm mình, cho tất cả những người thân cũng giống như tất cả chúng sanh vẫn quá vãng khỏi lâm vào cảnh con con đường ác.Với trọng tâm nguyện mang giáo pháp của Phật vào cuộc sống, phát hành Tịnh độ ngay tại dương thế này, công ty chúng tôi rất ước ao quý Phật tử học, phát âm sâu thiết yếu pháp cùng tinh tấn hành trì. Đó mới đó là mục đích và ý nghĩa sâu sắc của sự phát âm tụng bom tấn đưa cho giải thoát.Nguyện mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị vững bước trên con đường đi tới quả vị Vô thượng ý trung nhân đề.

Bạn đang xem: Kinh ðịa tạng bồ tát bổn nguyện thiển thích

Tỳ kheo thích Trúc Thái Minh

NGHI THỨC TỤNG KINH

NGUYỆN HƯƠNGNguyện lấy lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất mọi mười phươngCúng nhịn nhường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo từ bỏ tính có tác dụng lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật tự gia hộTâm ý trung nhân đề kiên cốChí tu đạo vững vàng bềnXa đại dương khổ mối cung cấp mêChóng quay về bờ giác. (1 tiếng chuông)Nam mô nhân tình Tát mùi hương Cúng Dường.(3 lần) (3 giờ chuông)

KHẤN NGUYỆN(Quỳ lẹo tay khấn Tam Bảo cùng chư Thiên, thiện Thần hội chứng minh)Nam tế bào Phật Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni!Con kính bạch chư Phật, chư bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng minh chứng và gia hộ cho cái đó con; chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ cho việc đó con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… hiện giờ đang ở tại:…................... Bây giờ là ngày… tháng… năm… nhỏ một lòng nương tựa Tam Bảo, nhỏ xin thực hành nghi lễ sám hối hận và tụng kinh... để cho con được hiểu lời Phật dạy, rèn sửa thân tâm, tu tập giải phóng nghiệp chướng, vững mạnh phúc lành, trí óc khai minh.Chúng bé cũng nương oách lực của Tam Bảo, oai đức của chư Tăng chùa tía Vàng mà nhất trọng điểm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh (đọc vong linh mà bạn muốn mời):... mừng cuống về tại đàn tràng, với chúng bé nghe kinh.Nam tế bào Phật Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni!

TÁN PHẬTĐấng Pháp vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy dỗ khắp trời ngườiCha lành chung bốn loàiQuy y trọn một niệmDứt sạch sẽ nghiệp tía kìXưng dương cùng tán thánỨc kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông)

QUÁN TƯỞNGPhật bọn chúng sinh tính hay rỗng lặngĐạo thông cảm không thể suy nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràngMười phương Phật Bảo hào quang đãng sáng ngờiTrước bảo tọa thân con hình ảnh hiệnCúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông)

Chí trọng điểm đỉnh lễ: Nam tế bào tận lỗi không vươn lên là pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông)Chí trọng tâm đỉnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo công ty Điều Ngự Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nhân tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người tình Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật tình nhân Tát. (1 giờ chuông)Chí vai trung phong đỉnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc thế giới Đại từ bỏ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán chũm Âm người tình Tát, Đại vắt Chí ý trung nhân Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người tình Tát. (1 giờ chuông)Chí trung tâm đỉnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo công ty Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Phật, Nhật Quang biến hóa Chiếu tình nhân Tát, Nguyệt Quang thay đổi Chiếu tình nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải tốt nhất Thiết Thánh Chúng. (3 giờ đồng hồ chuông)

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy đấng Tam Giới TônQuy mạng mười phương PhậtNay con phát nguyện lớnThọ trì khiếp Địa Tạng.Trên đền bốn ơn nặng,Dưới cứu vớt khổ tam đồ,Nếu bao gồm kẻ thấy ngheĐều phát nhân tình Đề tâmHết một báo thân nàySinh qua cõi rất Lạc. (1 giờ chuông)Nam tế bào Phật Bổn Sư ham mê Ca Mâu Ni. (3 giờ chuông)

TÁN PHÁPPháp Phật sâu mầu chẳng gì hơnTrăm nghìn muôn kiếp khó được gặpNay nhỏ nghe thấy vâng gìn giữNguyện phát âm nghĩa chân đức núm Tôn.Nam tế bào U Minh Giáo công ty Đại từ - Đại Bi - Đại Nguyện cứu giúp Bạt Minh Đồ phiên bản Tôn Địa Tạng Vương người tình Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (3 giờ chuông)

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN THƯỢNG

KINH ÐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN TRUNG

KINH ĐỊA TẠNG BỔN NGUYỆN QUYỂN HẠ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆNĐệ tử chúng bé tùy thuận tu tập mười nguyện khủng của đức Phổ Hiền người tình Tát:Một là kính lễ chư PhậtHai là xưng tán Như LaiBa là rộng tu cúng dườngBốn là sám ăn năn nghiệp chướngNăm là tùy tin vui công đứcSáu là thỉnh Phật gửi PhápBảy là thỉnh Phật trụ thếTám là thường xuyên theo học PhậtChín là hằng thuận chúng sinhMười là hồi hướng khắp vớ cả. (3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành cho Chư Tăng)Chúng nhỏ nguyện rước công đức tu hành thiệt có trong ngày hôm nay, so với thân: thực hành thực tế thiểu dục tri túc, đối với khẩu: Nói lời tịnh tâm xa rời những dục, so với ý: Thường tứ duy ChínhPháp. Nguyện cho các tín chủ... Cùng tất cả Phật tử lúc này trong đạo tràng đã phát chổ chính giữa cúng dường cùng tu tập, tùy theo phúc báu của bản thân mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tin tưởng nơi Tam Bảo ngày dần sâu, trung khu từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. (1 giờ đồng hồ chuông)Nguyện cho các vong linh… phụ thuộc vào phúc báu thờ dường cùng tu tập của các tín nhà mà được phát trung khu giác tỉnh, lìa khổ u minh, khởi niệm từ bỏ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh về khu vực cõi Phật an vui. (1 giờ chuông)Nguyện cho: nước nhà có phúc, dân tộc bản địa trung kiên, trí đức tròn đầy nhân vai trung phong hòa lạc, già con trẻ kính nhường, trí dở người chẳng nghịch, mọi người chung sức, giúp nước an dân, người vật thuộc hưởng.Lại nguyện: loại giống Việt Nam, khác thể trọng điểm đồng, quay về nguồn xưa, vạc minh bản địa, mong cho ba nghiệp nệm tiêu, chân vai trung phong tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời im ổn. (1 giờ chuông)Khắp nguyện: Phước ban toàn bộ đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng, tam đồ xong sạch.Nam mô Phật Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni.

Xem thêm: Biểu Giá Điện Sinh Hoạt Hiện Nay, Biểu Giá Điện 2021

(3 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN(Dành mang đến Phật tử)Nam mô Phật Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni!Con kính bạch chư Phật, chư bồ Tát, chư Thánh hiền khô Tăng minh chứng và gia hộ cho cái đó con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hí hửng ủng hộ cho việc đó con. (1 giờ chuông)Chúng nhỏ nguyện với công đức sám hối, tụng gớm ngày bây giờ của chúng nhỏ cầu cho tất cả các bọn chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh bác ái duyên về vào pháp hội được kết hôn pháp lữ với bọn chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. (1 giờ chuông)Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành đến cho... (tên......... Nguyện gì gọi nấy.......), cho gia đình chúng con (nguyện gì phát âm nấy)…........... và cùng mọi người trong nhà tinh tấn tu hành theo chủ yếu Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân phục sinh tử.Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này mang đến hương linh.......... Mất ngày......... Hưởng trọn thọ......... Mai táng tại............ Cùng những hương linh gia tiên, những hương linh tất cả duyên với pháp hội được chuyển hóa trung ương thức, khởi những niệm tự bi, xả bỏ ái chấp, phạt nguyện tu hành để sớm được thoát khổ.Nam mô Phật Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni! (1 xá)

HỒI HƯỚNGCông phu công đức gồm bao nhiêu,Con xin mang đó hồi phía về,Nguyện khắp pháp giới những chúng sinhThảy số đông thể nhập vô sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch mát phiền não,Nguyện được kiến thức thật sáng sủa ngời,Nguyện những tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời hay hành nhân tình Tát đạo.

Xem thêm: Cách Làm Món Sườn Xào Chua Ngọt Miền Bắc, Cách Làm Sườn Xào Chua Ngọt Miền Bắc

(1 giờ đồng hồ chuông)Nguyện rước công đức tu hành này,Chan rải mười phương mọi tất cả,Hết thảy chúng nhỏ cùng những loài,Đồng được đăng quang Vô Thượng giác. (3 giờ chuông)

TAM TỰ QUYTự quy y Phật, nguyện cho việc đó sinh, phát âm thấu đạo lớn, phát trung ương Vô Thượng. (1 tiếng chuông)Tự quy y Pháp, nguyện cho việc đó sinh, thâm nhập kinh tạng, kiến thức như biển. (1 giờ chuông)Tự quy y Tăng, nguyện cho việc đó sinh, cai quản đại chúng, không còn thảy không ngại. (1 giờ đồng hồ chuông)

-- HẾT --

Kinh Địa Tạng Bổn NguyệnHán dịch: TAM TẠNG PHÁP SƯ PHÁP ĐĂNGViệt dịch: HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH