Hướng Dẫn Số 09-Hd/Btctw

     
*

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Ngày 02 mon 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT bỏ ra BỘ

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và đảng viênnhận thức thâm thúy về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của tổ chức triển khai cơ sở đảng và củachi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc cải thiện chất lượng sinh hoạt bỏ ra bộ đối vớiviệc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức đại chiến của tổ chức triển khai cơ sở đảng với chấtlượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo ý thức Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Những chi cỗ trong toàn bộ các loại hình tổ chứccơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc cơ chế sinh hoạt định kỳ theo luật củaĐiều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạtchi bộ phải gắn với tăng nhanh thực hiện việc học tập bốn tưởng và làm theo tấmgương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; tạo cho mọi đảng viên nâng cấp nhận thức, tự giác chấphành những chủ trương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước; thựchiện xuất sắc nghị quyết của đưa ra bộ và của cấp cho ủy cấp cho trên; đảm bảo tính lãnh đạo,tính giáo dục và tính chiến tranh để đưa ra bộ thực sự là vị trí lãnh đạo, quản lý,giáo dục, tập luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Thông qua sinh hoạt đưa ra bộ tạo cho mọi đảngviên nâng cấp ý thức trách nhiệm, lành mạnh và tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thựchiện xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên vì Điều lệ Đảng phương pháp và các nhiệm vụđược đưa ra bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, lòng tin tự phê bìnhvà phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình yêu mến yêu bằng hữu trongchi bộ; cấp ủy nỗ lực chắc tình hình tư tưởng, phẩm hóa học đạo đức, lối sống của đảngviên; tất cả biện pháp rõ ràng để xây dựng đội ngũ đảng viên cùng xây dựng đưa ra bộtrong sạch sẽ vững mạnh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 09-hd/btctw

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾNHÀNH

I. NỘI DUNG thông thường ĐỐI VỚI CÁCLOẠI HÌNH chi BỘ

1. Nội dung sinh hoạt hàngtháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết và xử lý những vấnđề thế thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của đưa ra bộ. Trình tự và nội dungnhư sau:

a) Công tác sẵn sàng của bỏ ra ủy

- địa thế căn cứ chức năng, trách nhiệm của chi bộ và sự chỉđạo của cấp ủy cấp cho trên, bạn hữu bí thư chi bộ (hoặc bạn hữu chi ủy viên đượcphân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời hạn sinh hoạt giới thiệu họp chi ủy;

- bỏ ra ủy thảo luận, thống nhất review tìnhhình triển khai nhiệm vụ tháng trước, đưa ra nhiệm vụ mon tới; cắt cử chuẩnbị các nội dung, quyết định thời gian họp bỏ ra bộ và lựa chọn hiệ tượng sinh hoạtphù hợp (sinh hoạt các nội dung hay là một số ngôn từ hoặc sinh hoạt chuyên đề);

- chi ủy thông tin cho đảng viên biết nội dung,thời gian, địa điểm sinh hoạt chi bộ (nếu chưa công cụ ngày họp chu trình hàngtháng).

b) Sinh hoạt bỏ ra bộ

* Phần mở đầu

- chi bộ tiến hành việc thu nộp đảng giá thành hàngtháng của đảng viên;

- Đồng chí bí thư đưa ra bộ (hoặc đồng chí chi ủyviên được phân công nhà trì) tiến hành các câu chữ sau:

+ thông tin tình hình đảng viên của đưa ra bộ(chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viêncó mặt dự họp; số đảng viên vắng khía cạnh và lý do vắng;

+ trải qua chương trình, văn bản sinh hoạt chibộ và đa số vấn đề giữa trung tâm cần triệu tập thảo luận;

+ Cử thư ký kết cuộc họp (chú ý chọn bè bạn cónăng lực và tay nghề tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiếnphát biểu của đảng viên, tóm lại của bạn hữu chủ trì hoặc nghị quyết của chibộ).

* Phần nội dung

- Thông tin tình trạng thời sự rất nổi bật trong nước,quốc tế và của địa phương, cơ quan, đối chọi vị; phổ biến, cửa hàng triệt số đông chủtrương, chính sách mới của Đảng, nhà nước cùng sự lãnh đạo của cấp ủy cung cấp trên (nộidung tin tức cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Dìm xét tình hình tư tưởng củađảng viên, quần bọn chúng thuộc phạm vi chỉ huy của chi bộ; những vụ việc tư tưởngchi bộ buộc phải quan tâm;

- Đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ của chibộ mon trước (nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân); tìnhhình đảng viên tiến hành chủ trương, con đường lối, cơ chế của Đảng với của Nhànước, nghị quyết, thông tư của cung cấp ủy cấp trên và trách nhiệm được chi bộ phâncông;

- Đánh giá việc học tập tư tưởng và tuân theo tấmgương đạo đức tp hcm của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo củachi bộ; biểu dương rất nhiều đảng viên tiền phong gương mẫu, có bài toán làm rứa thể,thiết thực về học tập tập tứ tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; đồngthời, giáo dục, hỗ trợ những đảng viên tất cả sai phạm (nếu có);

- thông tin ý kiến của đảng viên, quần bọn chúng vềsự chỉ huy của đưa ra bộ cùng vai trò tiền phong gương mẫu mã của đảng viên (nếu có) đểchi bộ có phương án phát huy ưu điểm, hạn chế và khắc phục khuyết điểm, kịp thời chống chặn,đấu tranh với những bộc lộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Đề ra một số trong những nhiệm vụ nuốm thể, thiết thực, bứcxúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của đưa ra bộvà sự chỉ đạo của cấp cho ủy cung cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đảngviên thực hiện;

- chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp chủ ý vềcác nội đung trên. Trong quá trình thảo luận, bạn hữu chủ trì nên phát huy dânchủ, lắng nghe chủ ý của đảng viên và lưu ý những nội dung quan trọng đặc biệt để đảngviên gia nhập thảo luận, thể hiện bao gồm kiến của mình. Khi tất cả những vụ việc cầnbiểu quyết nhưng đang có chủ ý khác nhau, chi bộ cần hiệp thương kỹ trước lúc biểuquyết.

* Phần kết thúc

- Đồng chí công ty trì nắm tắt ý kiến phát biểu củađảng viên và tóm lại những vụ việc lớn, quan trọng đặc biệt mà chi bộ đã thảo luận, thốngnhất;

- chi bộ biểu quyết thông qua tóm lại (nghị quyết)của bỏ ra bộ. Đồng chí thư cam kết ghi rõ số đảng viên đồng ý, không gật đầu và số có ýkiến khác;

- Đồng chí chủ trì với thư ký ký vào biên bản cuộchọp. Sổ ghi biên bạn dạng họp bỏ ra bộ buộc phải được thống trị và lưu trữ theo quy định.

2. Văn bản sinh hoạt chăm đề

Ngoài những buổi nghỉ ngơi với nội dung nêu trên,ít nhất mỗi từng quý một lần, đưa ra bộ lựa chọn 1 trong những sự việc sau nhằm sinh hoạtchuyên đề:

- các chuyên đề về học tập tập tư tưởng và làm cho theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của trung ương và cung cấp ủy cấp cho trên;

- giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch,vững mạnh dạn hoặc củng cố, khắc phục đại lý yếu kém;

- Các giải pháp xây dựng nông thôn bắt đầu ;

- câu hỏi xây dựng làng (ấp, bản, làng...), quần thể phố(khu dân cư...) văn hóa; biện pháp trợ giúp đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn;

- việc đấu tranh phòng, kháng tham nhũng, lãngphí, tiêu cực và những tệ nạn buôn bản hội sinh sống địa phương, cơ quan, đối kháng vị;

- công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ và tạo nguồnphát triển đảng viên;

- Công tác thống trị và phân công công tác cho đảngviên;

- Biện pháp cải thiện chất lượng nghiên cứu, thammưu và quá trình xây dựng một đề án, đề tài gồm chất lượng;

- phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừngnâng cao chuyên môn kiến thức được cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘTSỐ LOẠI HÌNH chi BỘ

Ngoài hầu như nội dung triển khai chung so với cácloại hình bỏ ra bộ trên Mục I nêu trên, những chi bộ căn cứ chức năng, trọng trách vàtình hình, điểm sáng của đưa ra bộ mình mà đi sâu vào một vài nội dung cụ thể sau:

1. Đối với chi bộ địa phận dâncư làng (xóm, ấp, bản, tổ dân phố...)

- Sự lãnh đạo của đưa ra bộ với vai trò, trách nhiệmcủa đảng viên vào việc thực hiện nhiệm vụ cách tân và phát triển kinh tế, kiến tạo nôngthôn mới. Việc chuyển dời cơ cấu kinh tế và vận dụng các tân tiến khoa học -công nghệ vào sản xuất; triển khai nghĩa vụ so với Nhà nước; công tác làm việc xóa đói,giảm nghèo cùng các vận động nhân đạo, tự thiện; thực hiện chế độ đối vớingười tất cả công và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, nâng cấp đời sinh sống củanhân dân…;

- Việc triển khai Quy chế dân công ty ở cửa hàng và cuộcvận động xây cất thôn (làng, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, quần thể dân cư...)văn hóa;

- việc đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãngphí; công tác làm việc quản lý, sử dụng đất đai và làm chủ xây dựng đô thị; bảo đảm vệsinh môi trường, bình yên giao thông, chiến đấu phòng, chống các tệ nạn xã hộitrên địa bàn;

- câu hỏi bồi dưỡng, trợ giúp quần chúng, sản xuất nguồnphát triển đảng viên nghỉ ngơi khu cư dân và việc cai quản đảng viên đi làm việc ăn xa...

2. Đối với bỏ ra bộ cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp

- Sự chỉ đạo của đưa ra bộ và niềm tin chủ động,sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chínhtrị, công tác trình độ chuyên môn của cơ quan, đơn vị chức năng và chức trách, trách nhiệm được giao;

- câu hỏi xây dựng và triển khai các quy định, quychế, nội quy của cơ quan, solo vị; quy trình và quality thực hiện những nhiệm vụđược giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa trị bệnh; thực hiệncác đề tài, đề án nghiên cứu khoa học...);

- việc phòng, phòng quan liêu, tham nhũng, thựchành máu kiệm, phòng lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức,viên chức; vào giảng dạy, học tập tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa trị bệnh...);

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quyđịnh của bộ Chính trị về đảng viên vẫn công tác liên tiếp giữ mối contact vớiđảng ủy, đưa ra ủy đại lý và gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân vị trí cư trú;

- công tác làm việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; câu hỏi tựnghiên cứu, học tập tập nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức của cán bộ, đảng viên; côngtác cải cách và phát triển đảng viên...

Xem thêm: Tuyển Gấp 100 Công Ty Kinh Đô Tuyển Dụng, Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

3. Đối với đưa ra bộ doanh nghiệpNhà nước

Sự chỉ đạo của chi bộ và trọng trách của đảngviên trong câu hỏi xây dựng, triển khai nhiệm vụ sản xuất, sale của doanhnghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa công ty Nhà nước của Đảng,Nhà nước;

- thực trạng tổ chức, hoạt động của các đoàn thểquần bọn chúng và đời sống, câu hỏi làm của fan lao động;

- việc xây dựng và tiến hành Quy chế dân chủ ởcơ sở; việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

- câu hỏi đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãngphí vào doanh nghiệp; Việc triển khai Quy định của bộ Chính trị về đảng viênđang công tác liên tục giữ mỗi liên hệ với đảng ủy, chi ủy đại lý và gương mẫuthực hiện nghĩa vụ công dân chỗ cư trú;

- việc học tập nâng cấp trình độ, loài kiến thức, taynghề của cán bộ, đảng viên, fan lao động.

4. Đối với bỏ ra bộ vào doanhnghiệp liên kết kinh doanh với nước ngoài

- Vai trò, nhiệm vụ của đưa ra bộ với đảng viêntrong việc tham gia xây dựng, tiến hành nhiệm vụ sản xuất, marketing của doanhnghiệp;

- bài toán xây dụng và thực hiện nội quy, quy chế,quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏaước lao cồn tập thể...;

- tình trạng đời sống, việc làm của fan lao động;mối quan hệ giới tính giữa bạn lao động và người sử dụng lao động, giữa người việt Namvà người nước ngoài trong doanh nghiệp;

- công tác xây dựng, củng cầm cố và cải cách và phát triển cácđoàn thể quần bọn chúng trong doanh nghiệp; công tác làm việc bồi dưỡng, góp đỡ, sinh sản nguồnphát triển đảng viên...

5. Đối với chi bộ vào doanhnghiệp bốn nhân, doanh nghiệp lớn 100% vốn nước ngoài

- vai trò của chi bộ và trọng trách của đảngviên trong câu hỏi tham gia xây dựng, tiến hành nhiệm vụ sản xuất, sale củadoanh nghiệp;

- việc chấp hành công ty trương, con đường lối, nghị quyếtcủa Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước và triển khai nội quy, quy chế, quyđịnh, điều lệ của doanh nghiệp;

- tình trạng đời sống, câu hỏi làm của fan lao động;việc tiến hành các đúng theo đồng lao động, thỏa cầu lao rượu cồn tập thể; quan hệ giữangười lao động và người sử dụng lao động, thân người việt nam với tín đồ nướcngoài (nếu có);

- bài toán tuyên truyền, chuyển vận xây dựng, củng cố,phát triển tổ chức đảng và những đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tácbồi dưỡng, giúp đỡ, chế tạo ra nguồn cải tiến và phát triển đảng viên.

6. Đối với bỏ ra bộ vào lực lượngvũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, đưa ra bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụchính trị của từng mô hình chi cỗ để xác minh nội dung sinh hoạt đến phù hợp.Chú ý một số nội dung sau:

- Sự chỉ huy của đưa ra bộ trong vấn đề bồi dưỡng,giáo dục, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của lực lượng tranh bị nhân dân; xây dựngchi cỗ trong sạch, vững to gan lớn mật gắn với xây dựng đơn vị chức năng vững mạnh dạn toàn diện;

- quán triệt mang đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắmvững trọng trách chính trị của đối kháng vị, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnhlệnh của cấp trên;

- Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ cùng ý thức tổchức, chấp hành kỷ cương, kỷ qui định của quân đội, công an; xuất bản nền nếp chínhquy, văn minh sẵn sàng đại chiến và phục vụ chiến đấu, dứt xuất dung nhan cácnhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thức giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trungương địa thế căn cứ Hướng dẫn này và tình hình, đặc điểm ví dụ của đảng bộ, chỉ đạo,hướng dẫn việc rõ ràng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từng loạihình chi bộ vào các loại hình tổ chức các đại lý đảng trực thuộc đảng bộ;

Các cấp cho ủy cấp cho trên của chi bộ tăng tốc côngtác chỉ đạo, kiểm tra, lí giải và đôn đốc việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết,tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi bắt đầu nội dung,hình thức, nâng cấp chất lượng sinh hoạt bỏ ra bộ; đúng lúc biểu dương, phổ biếnvà nhân rộng gớm nghiệm của các nơi làm tốt, phê bình hầu hết nơi bao gồm sai sót,lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này thay thế sửa chữa Hướng dẫn số 05-HD/BTCTWngày 25 tháng 5 năm 2007 và các văn phiên bản khác của Ban tổ chức triển khai Trung ương tất cả liênquan đến văn bản sinh hoạt chi bộ.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Đi Nhật Khi Đọc Bài Viết, 10 Câu Trả Lời Hay Nhất Khi Phỏng Vấn Đi Nhật Bản

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vấn đê gì vướngmắc, những cấp ủy đảng kịp lúc phản hình ảnh về Ban tổ chức Trung ương.