Hướng dẫn 09-hd/btctw

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN

NGHIỆPVỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

Ban tổ chức Trung ương giải đáp một sốvấn đề về nghiệp vụ công tác làm việc đảng viên như sau:

I. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. Quy trình, thủ tụckết hấp thụ đảng viên

1.1- Xây dựng vàthực hiện chiến lược kết hấp thụ đảng viên

a) tỉnh giấc ủy và tương đương

- căn cứ phương châm, phương hướng,tiêu chuẩn, đk kết nạp tín đồ vào Đảng của trung ương để đề ra kế hoạch kếtnạp đảng viên tương xứng với điều kiện, điểm sáng của đảng bộ và những giải pháp chỉđạo thực hiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 09-hd/btctw

- lãnh đạo ban tổ chức triển khai cùng với những bantham mưu của cấp ủy kiến tạo và phía dẫn tiến hành kế hoạch thu nạp đảng viêncủa đảng bộ.

- liên tiếp kiểm tra cấp ủy cấp cho dướithực hiện planer kết hấp thụ đảng viên; từng năm sơ kết rút tay nghề và báocáo Ban bí thư (qua Ban tổ chức Trung ương).

b) thị trấn ủy với tươngđương

- rõ ràng hóa chiến lược kết nạp đảngviên của cấp ủy cung cấp trên tương xứng với điểm sáng của đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫncác cấp cho ủy cung cấp dưới xuất bản và tổchức tiến hành kế hoạch thu nạp đảng viên.

- Định kỳ hằng tháng xét đề nghị của cấpủy cơ sở để ngã sung, điều chỉnh danh sách tình cảm Đảng; chỉ đạo trung trung khu bồidưỡng thiết yếu trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tình cảm Đảng, chỗ khôngcó trungtâmbồi dưỡng chính trị thì ban thường vụ cung cấp ủy giao đến ban tổ chức cấp ủy chủtrì, phối phù hợp với các ban tư vấn của cấp ủy tổ chức bồi dưỡng.

c) cung cấp ủy cơ sở

- ví dụ hóa kế hoạch kết nạp đảngviên của cấp ủy cấp trên phùhợpvới điểm lưu ý của đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, soát sổ chi bộ xây dựng với thựchiện planer kết hấp thụ đảng viên.

- Định kỳ hằng mon xét kiến nghị củachi bộ để ngã sung, kiểm soát và điều chỉnh danh sách tình cảm Đảng của đảng bộ; xét, đề nghịcho cảm tình Đảng tới trường lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng; xét ý kiến đề nghị của đưa ra bộ,quyết định cho cảm tình Đảng được thiết kế thủ tục chú ý kết nạp vào Đảng.

d) bỏ ra bộ

- Đánh giá, phân tích chất lượng quầnchúng để kiến thiết kế hoạch sản xuất nguồn thu nạp đảng viên; tổ chức triển khai tuyên truyền,giáo dục; chỉ đạo các đoàn thể thiết yếu trị - thôn hội, độc nhất vô nhị là Đoàn thanh niên Cộngsản hồ chí minh giáo dục, chọn lựa đoàn viên, hội viên ưu tú trình làng với chibộ.

- bỏ ra bộ giao trọng trách cho cảm tình Đảng nhằm thửthách và bao gồm nghị quyết phân công đảng viên xác nhận giúp đỡ tình cảm Đảng phấnđấu vào Đảng.

- Định kỳ hằng mon xem xét, ra nghịquyết tuyển lựa quần chúng xuất sắc ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa đầy đủ ngườikhông đầy đủ tiêu chuẩn ra ngoài danh sách; xét, kiến nghị cho tình cảm Đảng đến lớp lớpbồi dưỡng dìm thức về Đảng; xét, đề xuất đảng ủy cơ sở ra quyết định cho cảm tìnhĐảng được gia công thủ tục chú ý kết hấp thụ vào Đảng.

1.2- thu nạp đảngviên làm việc nơi chưa tồn tại đảng viên, không có bỏ ra bộ

a) Ở thôn, ấp, bản...

- Đảng ủy cấp xã giao cho chi bộ bao gồm điềukiện dễ dãi nhất nhằm phân công đảng viên xác định tuyên truyền, giúp đỡ ngườivào Đảng. Khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào Đảng thì chi bộ nơi có đảngviên giúp đỡ người vào Đảng đã sinh hoạt làm giấy tờ thủ tục đề nghị hấp thu vào Đảngtheo quy định. Trách nhiệm này được thực hiện cho đến khi thôn, ấp, bản... Tất cả đủ sốđảng viên phê chuẩn để lập bỏ ra bộ.

- Ở đầy đủ xã chưa thành lập đảng bộthì bỏ ra bộ cơ sở xã cử đảng viên tuyên truyền, giáo dục, giúp sức người vào Đảng,khi người đó gồm đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào Đảng thì bỏ ra bộ làm giấy tờ thủ tục đềnghị thu nhận theo quy định.

b) Ở những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập

- những đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập đóng trên địa phận xã, phường, thị xã như trường tè học, trườngtrung học tập cơ sở, trường mầm non, trạm y tế... Thì đảng ủy làng (hoặc tương đương)thực hiện những thủ tục tiếp thu đảng viên như đối với thôn, ấp, bạn dạng nêu trên.

- các đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập bởi vì Ủy ban nhân dân cấp cho huyện cùng tương đương quản lý (trung tâmgiáo dục thường xuyên, ngôi trường dân lập, trường tứ thục, bệnh dịch viện...) thì cấp ủyhuyện (hoặc tương đương) lãnh đạo cấp ủy, tổ chức triển khai đảng ở các cơ quan chuyênmôn trực tiếp quản lý thực hiện vấn đề kết nạp đảng viên.

- các đơn vị sự nghiệp công lập vàngoài công lập bởi tỉnh, thành phố cai quản thì tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy,tổ chức đảng ở phần nhiều cơ quan trình độ chuyên môn trực tiếp cai quản thực hiện việc kết nạpđảng viên.

c) Ở những doanh nghiệp

Thực hiện tương tự như như các đơn vị sựnghiệp công lập và bên cạnh công lập, cầm cố thể: nếu vì cấp huyện (hoặc tương đương)quản lý thì giao cho cung cấp ủy ở những cơ quan trình độ chuyên môn trực tiếp cai quản hoặc cấpủy xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp tất cả trụ sở ổn định định, lâu hơn thực hiện;nếu vị tỉnh (hoặc tương đương) thống trị thì giao cho cấp cho ủy ở các đơn vị trựctiếp quản lý thực hiện; ví như do các bộ, ngành Trung ương cai quản thì đảng ủy cơquan những bộ, ngành Trung ương chỉ đạo chi bộ tất cả điều kiện dễ dãi thực hiệnviệc thu nạp đảng viên.

1.3- Khai và hội chứng nhậnlý kế hoạch của fan xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

1.3.1- yêu thương cầu

Người vào Đảng buộc phải tự khai lý kế hoạch củangười xin vào Đảng, ko nhờ tín đồ khác viết hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõràng, không tẩy xóa, sửa chữa; không viết phương pháp dòng.

1.3.2- các nội dung trong lý lịch củangười xin vào Đảng

01. Họ với tên đang dùng: Ghi đúng họ,chữ đệm với tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, bằngchữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG.

02. Nam, nữ: Là nam giới thì gạch chữ “nữ”,là thanh nữ thì gạch ốp chữ “nam”.

03. Họ với tên khai sinh: Ghi đúng họ,chữ đệm với tên ghi trên giấy tờ khai sinh.

04. Những bí danh: Ghi các bí danh đãdùng (nếu có).

05. Sinh ngày... Tháng... Năm...: Ghiđúng ngày, tháng, năm sinh ghi trên giấy khai sinh.

06. Khu vực sinh: Ghi rõ làng mạc (phường, thịtrấn), thị trấn (quận, tp trực trực thuộc tỉnh), thức giấc (thành phố trực thuộcTrung ương) nơi cấp thủ tục khai sinh theo tên hiện cần sử dụng của hệ thống hành chínhNhà nước.

07. Quê quán: Ghi theo quê cửa hàng tronggiấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành bao gồm thì ghi cả nơi cũ với hiệnnay); trường hợp riêng biệt có thể ghi theo quê cửa hàng của người người mẹ hoặc fan nuôidưỡng mình từ bé dại (nếu đo đắn rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ cửa hàng như biện pháp ghi ngơi nghỉ mục06.

08. địa điểm cư trú:

- địa điểm thường trú: Ghi địa chỉ đăng kýthường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thịxã, quận, thành phố).

- khu vực tạm trú: bạn dạng thân sẽ tạm trú ởđâu thì ghi địa chỉ nơi trợ thì trú đó.

09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bảnthân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là nhỏ lai người quốc tế thìghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, chị em là fan nước ngoài).

10. Tôn giáo: Theo tôn giáo như thế nào thìghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... Ghi cảchức dung nhan trong tôn giáo - nếu có), nếu không áp theo tôn giáo làm sao thì ghi chữ“không”.

11. Nghề nghiệp và công việc hiện nay: Ghi rõ côngviệc bao gồm đang làm theo hợp đồng lao hễ hoặc quyết định tuyển dụng, phâncông, xẻ nhiệm... Ví dụ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoạikhoa, cỗ đội, đơn vị văn, bên báo, nhà doanh nghiệp, học tập sinh, sinh viên hoặc chưacó câu hỏi làm v.v...

12. Trình độ hiện nay:

- giáo dục và đào tạo phổ thông: Ghi rõ đã họcxong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ biến hay vấp ngã túc. Ví dụ:8/10 phổ thông, 9/12 ngã túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

- Giáo dục nghề nghiệp (bao bao gồm trungcấp bài bản và dạy nghề): Ghi theo hội chứng chỉ, văn bằng đã được cấp. Ví dụ:Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp cho Thú y...

- Giáo dục đh và sau đại học (baogồm chuyên môn cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bởi đã được cấp,thuộc siêng ngành nào, hình thức đào tạo thành (chính quy, trên chức, chuyên tu, đàotạo từ xa). Ví dụ: cao đẳng Sư phạm, Đại học tập nông nghiệp, Cử nhân pháp luật tại chức,Kỹ sư cơ khí, bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ tởm tế, tiến sỹ toán học, Tiến sỹkhoa học tập ... Nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

- học tập hàm: Ghi chức danh được đơn vị nướcphong (Giáo sư, Phó giáo sư).

- Lý luận thiết yếu trị: Ghi theo bệnh chỉ,văn bằng tối đa đã được cung cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập tậptrung hay không tập trung.

Xem thêm: Tai Nghe Bluetooth Tốt Nhất 2015, Top 5 Tai Nghe Không Dây Tốt Nhất Năm 2015

Đối với đầy đủ trường hợp đã học lý luậnchính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chủ yếu trị của Đảng hoặc đãhọc thiết yếu trị siêng ngành cùng sau đh tại học viện Chính trị - Hành chínhquốc gia hồ nước Chí Minh, thì ghi trình độ chuyên môn lý luận thiết yếu trị theo giấy xác nhậntrình độ lý luận chính trị được những cơ quan lại cóthẩm quyền cung cấp theo nguyên lý của Ban túng bấn thư và giải đáp của Ban tổ chức triển khai Trungương1.

- ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứngchỉ đang được cấp cho (ví dụ: đh tiếng Anh, giờ Pháp, giờ đồng hồ Nga... Hoặc tiếngAnh trình độ chuyên môn A...).

- Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thìghi theo chứng chỉ, ghi nhận đã được cấp cho (ví dụ: tin học tập văn phòng; tin họctrình độ A, B, C...); trường hợp tốtnghiệp đại học chuyên ngành tin học tập thì ghi là đại học.

- Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếngdân tộc thiểu số như thế nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

13. Ngày và vị trí kết nạp vào Đoàn Thanhniên cùng sản hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm kết hấp thụ vào Đoàn (chiđoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh giấc hoặc ban ngành Trung ương).

14. Đối với những người xin được hấp thu lạivào Đảng:

- Ngày và khu vực kết nạp vào Đảng cùng sảnViệt nam giới lần sản phẩm công nghệ nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm kết nạp vào Đảng(chi bộ, đảng cỗ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ sở Trung ương).

- Ngày và chỗ công nhận xác định lầnthứ nhất: Ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm được công nhận ưng thuận (chi bộ, đảngbộ cơ sở, huyện, thức giấc hoặc phòng ban Trung ương).

- Người trình làng vào Đảng lần trang bị nhất:Ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng bạn tại thời điểm giới thiệumình vào Đảng, trường hợp ban chấp hành đoàn cơ sở hoặc tập thể đưa ra đoàn đại lý giớithiệu thì ghi rõ tên tổ chức triển khai đoàn bạn teen cơ sở và đoàn thanh niên cấp trêntrực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở reviews thì cũng ghi nội dungtương tự).

15. Lịch sử bản thân: tóm tắt quátrình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vàoĐoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học tập ở những trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp hóa hoặc ngày tham gia hoạt động trong những tổ chức tởm tế,xã hội...). Ví dụ, fan xin vào Đảng sinh vào năm 1985, khai định kỳ sử bạn dạng thân:

Từ tháng 9-1991 mang đến tháng 8-2000 họcTiểu học với Trung học tập cơ thường trực Trường Vân Hồ, Quận nhị Bà Trưng.

16. Phần nhiều công việc, công tác đã qua:Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tiếp (theo tháng) tự khi gia nhập hoạt độngxã hội; đi làm; đi học đến nay, từng thời gian thao tác gì? Ở đâu? duy trì chức vụgì về Đảng, chủ yếu quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chứcvăn hóa, giáo dục, khoa học, buôn bản hội... (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ,tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi ngủ mát, du lịch thăm quan nước ngoài, bị bắt, bịtù, bị cách trở liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...).

17. Đặc điểm lịch sử: Ghi rõ tại sao bịgián đoạn hoặc không sinh hoạt đảng (nếu có); gồm bị bắt, bị tù ko (do chínhquyền nào, từ thời điểm ngày ...... Mon ...... Năm ........nào đến ngày ...... Tháng ...... Năm ........nào, làm việc đâu). Gồm tham gia hoặc có quan hệ với những tổ chứcchính trị, kinh tế, xã hội làm sao ở quốc tế (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổchức đặt ở đâu?). Đã tham gia những chức sắc đẹp gì trong các tôn giáo.

18. Số đông lớp đào tạo, bồi dưỡng đãqua: Ghi rõ đã học phần đa lớp lý luận chính trị hay chăm môn, nghiệp vụ nào,theo công tác gì; cung cấp nào mở, thương hiệu trường, thời hạn học, làm việc đâu; học chínhquy hay tại chức; thương hiệu văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

19. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời hạn từtháng năm nào đến tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, solo vị, tổ chức nào quyếtđịnh (chỉ ghi những trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác...từ 3tháng trở lên).

20. Khen thưởng: Ghi rõ mon năm,hình thức được tâng bốc (từ bởi khen trở lên), cấp cho nào quyết định; những danhhiệu được bên nước phong tặng: anh hùng lao động, nhân vật lực lượng vũ trang,Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, bên giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốcnhân dân...

21. Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý dosai phạm, bề ngoài kỷ phép tắc (kỷ phương pháp đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể từ khiển tráchtrở lên), cung cấp nào quyết định.

22. Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ nhữngngười chủ yếu trong mái ấm gia đình như:

- Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họtên, năm sinh, quê quán, địa điểm cư trú, nghề nghiệp, lịch sử chính trị của từngngười.

- Cha, mẹ đẻ (hoặc tín đồ nuôi dưỡng từnhỏ); cha, bà mẹ vợ (hoặc cha, chị em chồng); vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: họ cùng tên, nămsinh, chỗ sinh, quê quán; khu vực cư trú, nghề nghiệp, nguyên tố giai cấp, kế hoạch sửchính trị của từng bạn qua những thời kỳ:

+ Về yếu tố giai cấp: ghi rõ yếu tố giaicấp trước biện pháp mạng tháng tám năm 1945, trong cải tân ruộng đất năm 1954 (ở miềnBắc) hoặc trong tôn tạo công, nông, yêu quý nghiệp năm 1976 ở những tỉnh, thành phốphía phái nam từ Quảng Trị trở vào như: núm nông, bần nông, trung nông, phú nông, địachủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tè thương, đái chủ, tiểu tứ sản, tư sản...(nếucó sự đổi khác thành phần kẻ thống trị cần ghi rõ lý do). Trường hợp thành phầngia đình không được phương tiện ở những thời điểm nêu bên trên và bây giờ thì bỏ trống mụcnày.

+ Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đãtham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ dùng cho gì? tham gia hoạt độngvà giữ dịch vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... Của đế quốc hoặc chếđộ cũ; hiện nay, những người dân đó làm gì? Ở đâu? ví như đã bị tiêu diệt thì ghi rõ tại sao chết,năm nào? trên đâu?

- anh chị em ruột của bản thân, của vợ(hoặc chồng); những con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, địa điểm cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnhkinh tế, vấn đề chấp hành nhà trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nướccủa từng người.

23. Tự nhấn xét: Ghi phần nhiều ưu, khuyết điểm chínhcủa phiên bản thân về các mặt phẩm chất bao gồm trị, đạo đức lối sống, năng lực côngtác cùng quan hệ quần chúng; sự tin tưởng của quần bọn chúng và đảng viên ở 1-1 vịcông tác, thao tác làm việc đối với bạn dạng thân như thế nào?

24. Cam đoan và ký kết tên: Ghi rõ “Tôicam đoan vẫn khai đầy đủ, rõ ràng, chân thực và chịu trách nhiệm trước Đảng vềnhững ngôn từ đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ bọn họ tên.

Lưu ý: đưa ra bộ, cấp ủycơ sở chưa nhận xét, chưa bệnh nhận, ký kết tên, đóng vết vào lý lịch mà lại chỉ đóngdấu gần kề lai vào tất cả các trang và hình ảnh trong lý lịch của bạn xin vào Đảng;gửi công văn đề nghị thẩm tra hoặc cử đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

Không được cử bạn vào Đảng hoặc ngườithân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, ruột) của fan vào Đảng đi thẩm tra lýlịch.

25. Thừa nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảngnơi cho thẩm tra lý định kỳ của bạn vào Đảng:

a) thừa nhận xét của chi ủy, đưa ra bộ; banthường vụ hoặc của ban chấp hành đảng bộ cơ sở nơi mang lại thẩm tra

Viết gần như nội dung cần thiết về lý lịchcủa bạn xin vào Đảng vày cấp ủy vị trí có người xin vào Đảng yêu ước đã đúng, haychưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng vẫn khai vào lý lịch; tậpthể cung cấp ủy hoặc ban hay vụ cung cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xétcủa cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng…”ởphần cuối bạn dạng “Lý lịch của fan xin vào Đảng”. Người đại diện thay mặt cấp ủy xác nhận,ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu của cung cấp ủy.

b) thừa nhận xét của cơ quan tổ chức triển khai hoặc củathường trực cấp ủy cấp trên các đại lý (nếu có)

Viết phần nhiều nội dung quan trọng về lý lịchcủa bạn xin vào Đảng bởi vì cấp ủy địa điểm có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, haychưa đúng hoặc chưa đủ cùng với nội dung bạn xin vào Đảng vẫn khai trong lý lịch; tậpthể thường trực cấp ủy hoặc lãnh đạo ban tổ chức triển khai cấp ủy thống nhất văn bản ghivào mục “Nhận xét của cung cấp ủy, tổ chức đảng...” ở trong phần cuối phiên bản “Lý định kỳ của ngườixin vào Đảng”. Người thay mặt thường trực cung cấp ủy hoặc chỉ đạo ban tổ chức xácnhận, cam kết tên, ghi rõ chức vụ, đóng vết của cung cấp ủy hoặc ban tổ chức.

26. Nhấn xét của đưa ra ủy hoặc của chi bộ(nơi không tồn tại chi ủy): sau thời điểm có tác dụng thẩm tra, xác minh lý kế hoạch của ngườixin vào Đảng, đưa ra bộ nhấn xét, túng thiếu thư hoặc phó túng thư ghi rõ phiên bản lý lịch đãkhai đúng sự thật chưa? không nên ở điểm nào? Có sự việc về lịch sử hào hùng chính trịvàchínhtrị hiện thời không? quan tiền điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống và quanhệ quần chúng... Của bạn xin vào Đảng?

2. Khai lý lịch đảngviên và phiếu bổ sung cập nhật hồ sơ đảng viên

2.1- Lý định kỳ đảngviên

Sau khi được tiếp nhận vào Đảng, đảngviên khai lý lịch để tổ chức triển khai đảng cai quản lý, cách khai như sau:

- những nội dung từ một (họ và tên đangdùng) đến 21 (kỷ luật) ghi như giải đáp về khai lý định kỳ của người xin vào Đảng;riêng mục 22 (hoàn cảnh gia đình) phần khai về anh, chị em ruột, các con vàanh, chị em ruột vợ (hoặc chồng) chỉ cần ghi họ và tên, năm sinh, chỗ cư trú,nghề nghiệp; vấn đề chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước; phần khai về ông, bà nội nước ngoài chỉ ghi những người có điểm lưu ý chính trị ảnhhưởng tốt, xấu với phiên bản thân. Ví dụ: Là Lão thành cách mạng, Anh hùng... Hoặc cótội ác, bị phương pháp mạng xử lý.

- Mục 14. Ngày và chỗ kết hấp thụ vào ĐảngCộng sản Việt Nam:

+ Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết địnhkết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp bao gồm thẩm quyền ra ra quyết định kết nạp vào ĐảngCSVN.

+ Ngày và địa điểm kết nạp vào Đảng: Ghi rõngày, tháng, năm cùng nơi tổ chức lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng cỗ cơ sở, huyện,tỉnh hoặc ban ngành Trung ương).

- Mục 15. Ngày với nơicông nhận bao gồm thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và khu vực được công nhận bao gồm thức(chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ sở Trung ương).

- khẳng định - cam kết tên: Ghi như mục24 trong lý lịch của người xin vào Đảng.

- ghi nhận của cấp ủy cơ sở: có 2 mức chứngnhận:

+ Nếu cung cấp ủy vẫn thẩm tra, kết luậnđúng thực sự thì ghi: “Chứng nhấn lý kế hoạch của đồng chí... Khai tại đảng bộ, chibộ cơ sở... Là đúng sự thật”.

+ Nếu cấp cho ủy chỉ đối khớp với lý lịchcủa tín đồ xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứngnhận lý kế hoạch của đồng chí... Theo đúng lý định kỳ của bạn xin vào Đảng (hoặc lýlịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, bọn họ vàtên bằng hữu bí thư hoặc phó túng bấn thư, ký kết tên, đóng vệt của cung cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa xuất hiện con dấu,thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chứng thực chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký kết tên, đóng góp dấu.

2.2- Khai Phiếu đảngviên (mẫu 2- HSĐV)

Sau lúc được tiếp thụ vào Đảng, đảngviên khai Phiếu đảng viên để tổ chức triển khai đảng quản ngại lý, bí quyết khai như sau:

a) Khai những mục ở trong phần tiêu đề

- Ghi rõ thương hiệu đảng bộ tỉnh cùng tươngđương, huyện với tương đương, đảng bộ cơ sở, đảng bộ phần tử và bỏ ra bộ đảng viênđang sinh sống đảng. Nếu là chi bộ cơ sở thì ghi tên đưa ra bộ cơ sở vào trong dòng “Đảngbộ, chi bộ cơ sở”, ko ghi vào dòng “chi bộ”.

Xem thêm: Học Cách Nói Chuyện Nhẹ Nhàng, 16 Bí Quyết Hình Thành Cách Nói Chuyện Thu Hút

- Số lý kế hoạch đảng viên: Do tổ chức triển khai đảngquản lý hồ sơ đảng viên ghi theo phía dẫn ngơi nghỉ mục 1, phần II.