HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI DỊCH VỤ

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng môi giới dịch vụ


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

(Số: ……………. /HĐMGTM)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại ………………………………………

Chúng tôi tất cả có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): ………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ (Trụ sở chính): …………………………………………………………………………………….…

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..…

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….…

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..…

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………................… làm cho đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): …………………………………………………………………..………..

Địa chỉ (Trụ sở chính): ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………...

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………..……

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………………………..……..

Chức vụ: ………………………………………………………………………..................…… làm cho đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hòa hợp đồng với phần đa nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Mặt B giao cho bên A có tác dụng trung gian mua/bán hàng hóa (hoặc đáp ứng dịch vụ) ………………...

2.2. Số quánh định tài sản: …………….. Của mặt B đặt ở số: ………… , con đường ……….. , quận (Huyện) …………… , thành phố (Tỉnh): ………………

Giá bán được ấn định: ……………………… đồng (……………………………………………... đồng)

2.3. Thể hiện về hàng hóa/dịch vụ:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B gật đầu đồng ý thanh toán cho bên A số chi phí môi giới là: ……………. VNĐ (Bằng chữ: …………………. đồng) trên tổng giá trị hợp đồng mà mặt B đã ký kết với khách hàng.

2.2. Mặt B giao dịch thanh toán cho bên A bởi ……………với cách tiến hành ………………………………...

Việc thanh toán giao dịch được chia làm …………. Lần.

a) Lần máy nhất: …………….. % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua/bán đặt tiền cọc.

b) Lần lắp thêm hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua/bán làm cho hợp đồng tại phòng Công triệu chứng …………………..

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

3.1. Quyền và nhiệm vụ của mặt A:

a) Quyền:

- bên A được tiến hành các nhiệm vụ trung gian tìm khách hàng mua/bán (cung ứng dịch vụ) …………………… bằng các vẻ ngoài quảng cáo trên báo chí, tivi hoặc các hình thức thông tin khác.

- mặt A được mời chuyên gia giám định sản phẩm & hàng hóa khi người tiêu dùng có yêu thương cầu, số tiền ngân sách cho giám định bên B phải giao dịch cho bên A ngay sau khoản thời gian bên A xuất trình hóa đối kháng hợp lệ.

b) Nghĩa vụ:

- bảo vệ các mẫu hàng hoá, tư liệu được giao để triển khai việc môi giới và phải trả lại cho bên B sau khi xong việc môi giới;

- bên A phụ trách tư vấn cho quý khách mọi vấn đề có tương quan đến hợp đồng mua bán sản phẩm hóa/cung ứng dịch vụ mà bên A được môi giới.

- không được máu lộ, báo tin làm phương sợ hãi đến tác dụng của mặt B;

- chịu trách nhiệm về tư phương pháp pháp lý của những bên được môi giới, cơ mà không chịu trách nhiệm về kĩ năng thanh toán của họ;

- ko được tham gia triển khai hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp tất cả uỷ quyền của mặt được môi giới.

3.2. Quyền và nhiệm vụ của bên B:

a) Quyền:

- Được nhấn …………% (……………. Phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng đồng ý mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

- yêu thương cầu mặt A không được máu lộ, tin báo làm phương sợ hãi đến ích lợi của bên B;

- yêu thương cầu mặt A bảo vệ các chủng loại hàng hóa, tài liệu đã có được giao để tiến hành việc môi giới với phải hoàn trả cho bên B sau khi ngừng việc môi giới;

b) Nghĩa vụ:

- Chịu chi phí theo hóa đơn thu chi phí của cơ sở quảng cáo về việc quảng cáo do bên A thực hiện theo mục a) khoản 3.1 điều 3 của đúng theo đồng này.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Lời Chúc 20/10 Ngắn Gọn Ý Nghĩa Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

- mặt B tạo nên điều kiện rất tốt để bên A xong xuôi nhiệm vụ của mình, vào điều kiện được cho phép Bên B rất có thể ủy quyền cho mặt A làm giấy tờ thủ tục mua buôn bán sang thương hiệu …………………… cho người mua với túi tiền là: ……………….. VNĐ (số tiền giá cả này bên cạnh hợp đồng mà phía hai bên ký kết).

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- ngôi trường hợp mặt B không thanh toán hoặc giao dịch thanh toán không đủ hoặc ko đúng mức giá môi giới cho bên B theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 2 của phù hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm giao dịch trên số tiền và số ngày chậm giao dịch với lãi vay ……. %/tháng. Vấn đề chậm thanh toán giao dịch hoặc giao dịch không đầy đủ này cũng không vượt thừa …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền solo phương ngừng hợp đồng và mặt B vẫn bắt buộc trả phí thương mại dịch vụ cho bên A như trong trường hợp mặt A môi giới thành công.

- trường hợp bên A ko tiến hành tiến hành dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng thật đã thỏa thuận thì mặt B bao gồm quyền 1-1 phương dứt hợp đồng mà không hẳn trả cho mặt A bất kỳ khoản giá thành nào đồng thời mặt A đề nghị trả cho mặt B một khoản tiền phạt tương tự với số chi phí phí thực hiện dịch vụ như hiện tượng trong Điều 2 của phù hợp đồng này.

- Nếu một trong hai bên đối kháng phương hoàn thành hợp đồng trái với các thỏa thuận vào trong vừa lòng đồng này thì bên đơn phương dứt hợp đồng đó buộc phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thương mại & dịch vụ như công cụ trong Điều 2 của thích hợp đồng này.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRANH CHẤP

5.1. 2 bên cần công ty động thông tin cho nhau biết tiến độ tiến hành hợp đồng, nếu tất cả vấn đề ăn hại gì phạt sinh, những bên cần kịp thời báo cho nhau biết và nhà động đàm đạo giải quyết trên các đại lý bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên phiên bản ghi toàn cục nội dung đó).

5.2. Trong trường thích hợp không tự xử lý được thì hai bên gật đầu sẽ khiếu nại cho tới toà án. Mọi ngân sách chi tiêu về đánh giá xác minh với lệ phí tandtc do bên gồm lỗi chịu.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ............ Mon ………. Năm ……… cho ngày ………. Tháng ………… năm. Phía 2 bên sẽ tổ chức triển khai họp cùng lập biên bạn dạng thanh lý hợp đồng kế tiếp ………… ngày. Mặt B có trọng trách tổ chức vào thời gian, vị trí thích hợp.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

công tác Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng góp dấu)

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG …………………….

- căn cứ vào hợp đồng số …………………… cam kết ngày ………………….;

- căn cứ theo nhu yếu và năng lực của nhị bên.

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại …………………………………….…

Chúng tôi có có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………...…

Địa chỉ (Trụ sở chính): ……………………………………………………………………………………...…

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..…

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………...…

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….…

Chức vụ: ……………………………………………………………………….....................…làm đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ………………………………………………………………………….…

Địa chỉ (Trụ sở chính): ……………………………………………………………………………………...…

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..…

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………...…

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….…

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………....... Có tác dụng đại diện.

Sau lúc bàn bạc, phía 2 bên cùng ký kết thanh lý hòa hợp đồng số ………………. Cam kết ngày……………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- hai bên chấp nhận thanh lý hòa hợp đồng số ………………. Ký kết ngày……………..

- nhị bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng số ….…..…. Ký ngày…………….. Tính từ lúc ngày biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Biên phiên bản thanh lý vừa lòng đồng này là cửa hàng để hai bên thanh quyết toán và kết thúc nghĩa vụ của hai bên phía trong hợp đồng số ………………. Ký kết ngày……………..

Xem thêm: Ý Nghĩa Các Ký Hiệu Trên Bảng Taplo Ô Tô, Ý Nghĩa Các Đèn Cảnh Báo Trên Bảng Táp Lô

Biên bản thanh lý đúng theo đồng này được lập thành ……. Bản, mặt A duy trì ……. (……..) bản, bên B giữ lại …….. (……….) bản, có mức giá trị hệt nhau và bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày ký.