MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CHUẨN, MỚI NHẤT 2022

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản chuẩn, mới nhất 2022


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI mua BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại …………………………………………….

Chúng tôi tất cả có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm cho đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường hòa hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………… Năm sinh: ………………………………………………………...

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là nhà sở hữu không cử động sản: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng công ty sở hữu:

Ông: ………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………

Các bệnh từ cài đặt và tham khảo về bđs đã được cơ quan tất cả thẩm quyền cấp cho cho mặt B gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký thích hợp đồng với mọi nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B gật đầu đồng ý giao cho mặt A triển khai dịch vụ môi giới bán/muabất cồn sản do bên B là chủ sở hữu.

1.2. Đặc điểm của BĐS và sách vở và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng người tiêu dùng của thương mại dịch vụ này được biểu hiện như sau:

Loại không cử động sản: ………………………………………………………………………………………………….

Diện tích khuôn viên đất: ………………………………………………………………………………………….

Diện tích đất xây dựng:…………………………………………………………………………………………..

Diện tích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………

Cấu trúc: ……………………………………………………………………………………………………………

Tiện nghi: …………………………………………………………………………………………………………..

1.3. Giá bán BĐS này được nhị Bên thỏa thuận hợp tác trên cơ sở giá do mặt A thẩm địnhlà: …………… VNĐ.

Số tiền bằng chữ: …………………………đồng.

Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng nếu những bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, 2 bên phải thỏa thuận bằng văn bản.

ĐIỀU 2: PHÍ MÔI GIỚI (1)

bên B gật đầu đồng ý thanh toán cho mặt A số tiền mức giá môi giới là …………………… (Bằng chữ: ………….. đồng)

trong đó, thù lao môi giới là …………………………… (Bằng chữ: ……………………………………… đồng)

và hoa hồng môi giới là ………..% ( ……….. Bao hàm thuế VAT) trên cực hiếm giao dịch thực tế tương đương cùng với số tiền là: ………………………… (Bằng chữ: ………………………………………….. đồng)

Số tiền thương mại dịch vụ này không bao hàm các ngân sách chi tiêu liên quan liêu khác phát sinh ngoài thương mại & dịch vụ môi giới support mua/bán tài sản mà mặt A thực hiện.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

Phí môi giới được mặt B giao dịch cho mặt A ……….. Lần bằng ……….. (tiền mặt,…) trong khoảng ……….. (……………….) ngày kể từ ngày giao dịch thành công. Trong trường hợp người sử dụng đã đặt cọc mà chịu đựng mất cọc thì bên B thanh toán giao dịch cho mặt A trong tầm ……. (………..) ngày kể từ ngày được khẳng định là khách hàng hàng đồng ý mất cọc.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔI GIỚI

Từ ngày ………. Tháng ……….. Năm ………… mang đến ngày ………. Tháng ……….. Năm ……………;

Hết thời hạn này nhị bên có thể thỏa thuận thêm với được ký kết bởi một phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1. Quyền và nhiệm vụ của mặt A:

a) Quyền:

- yêu cầu mặt B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu tương quan đến bất tỉnh sản.

- hưởng trọn hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng môi giới mua/bánbất hễ sản đã ký với mặt B.

- Được nhấn ………….% (……………. Phần trăm) bên trên số tiền để cọc khi khách hàng đồng ý mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm luật cam kết;

- mướn tổ chức, cá nhân môi giới không giống thực hiện công việc môi giới mua/bán bđs trong phạm vi hòa hợp đồng môi giới mua/bán bất động sản nhà đất với bên Bnhưng phải phụ trách trước bên B về công dụng môi giới.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện các bước như Điều 1 vừa lòng đồng theo đúng quy định của pháp luật;

- tiếp tục báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện các bước và phối hợp với bên B để xử lý những vướng mắc gây ra trong quy trình thực hiện nay công việc;

- chịu mọi giá thành liên quan cho phạm vi các bước mà bản thân thực hiện.

5.2. Quyền và nhiệm vụ của bên B:

a) Quyền:

- không chịu bất kỳ chi tầm giá nào không giống cho bên A không tính phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công;

- Được thừa nhận …………% (……………. Phần trăm) bên trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi người tiêu dùng bị mất cọc do vi phạm luật cam kết;

- Được bên A triển khai miễn phí: thương mại dịch vụ chuyển quyền cài đặt (chi phí thanh toán giao dịch ngoài và những loại phí, lệ phí nếu có phát sinh do mặt B chịu), trung gian giao dịch qua công ty ……….. Khi thanh toán giao dịch môi giới thành công.

b) Nghĩa vụ:

- cung cấp đầy đủ cùng kịp thời cho bên A những sách vở và giấy tờ liên quan.

- hợp tác và ký kết với bên A trong quá trình thực hiện hòa hợp đồng này.

- ký kết hợp đồng mua/bán bđs nhà đất trực tiếp với những người bán/người sở hữu do bên B giới thiệu. Chịu toàn bộ các ngân sách chi tiêu liên quan đến giấy tờ thủ tục mua bán bất động sản theo quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận hợp tác với bạn mua.

Xem thêm: Những Món Quà Ý Nghĩa Tặng Bạn Thân Kỷ Niệm Tình Bạn Và Nhiều Dịp Đặc Biệt

- thanh toán giao dịch phí môi giới cho bên A theo Điều 2 của hòa hợp đồng;

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- trường hợp mặt B không giao dịch hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng tổn phí môi giới cho bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của vừa lòng đồng này thì mặt B cần chịu lãi chậm giao dịch thanh toán trên số tiền và số ngày chậm giao dịch với lãi suất vay ……. %/tháng. Việc chậm giao dịch thanh toán hoặc giao dịch thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, trường hợp quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng và bên B vẫn cần trả phí dịch vụ cho bên A như vào trường hợp mặt A môi giới thành công.

- ngôi trường hợp mặt A không tiến hành tiến hành dịch vụ hoặc tiến hành dịch vụ không đúng thật đã thỏa thuận thì bên B có quyền đối kháng phương ngừng hợp đồng mà chưa phải trả cho bên A bất kỳ khoản mức giá nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương tự với số chi phí phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hòa hợp đồng này.

- Nếu một trong các hai bên đối chọi phương xong xuôi hợp đồng trái với những thỏa thuận trong trong hòa hợp đồng này thì bên đối chọi phương ngừng hợp đồng đó cần chịu một số tiền phạt tương đương với số chi phí phí thương mại & dịch vụ như lao lý trong Điều 2 của thích hợp đồng này.

ĐIỀU 7: THỎA THUẬN CHUNG

7.1. Trong quy trình thực hiện dịch vụ thương mại môi giới mặt B không hẳn bỏ ra bất cứ khoản ngân sách chi tiêu nào. Toàn bộ các chi tiêu liên quan tới sự việc quảng cáo rao bán thành phầm sẽ do bên A chịu.

7.2. Giao dịch được coi là thành công khi người sử dụng ký đúng theo đồng tải bán bất động sản nhà đất (hoặc hòa hợp đồng để cọc, vừa lòng đồng góp vốn, giấy thỏa thuận giao thương mua bán hoặc ký ngẫu nhiên loại hợp đồng, giấy thỏa thuận hợp tác nào khác có liên quan đến bất động đậy sản) do bên A thực hiện chuyển động môi giới.

7.3. Trong thời gian thực hiện tại dịch vụ, nếu người sử dụng do mặt A ra mắt đã đặt cọc dẫu vậy bị mất cọc do vi phạm luật hợp đồng hoặc chịu đựng mất cọc vì ngẫu nhiên lý bởi vì gì thì mỗi bên được hưởng ………. % (…………… phần trăm) bên trên số tiền đặt cọc đó.

7.4. Khách hàng của bên A là fan được nhân viên cấp dưới bên A hoặc ngẫu nhiên người nào được mặt A giới thiệu hoặc quý khách của mặt A ra mắt khách sản phẩm khác đến bên B để cam kết hợp đồng, đặt cọc giữ khu vực hay mày mò để tiếp đến ký hòa hợp đồng mua bán ra với bên B. Nếu trước lúc ký hòa hợp đồng tải bán bđs nhà đất mà quý khách yêu cầu biến hóa người đứng tên trên hợp đồng thì vẫn được xem là khách mặt hàng của bên A.

7.5. Giá cả bất cồn sản theo Điều 2 nêu trên theo thỏa thuận hợp tác giữa bên A và mặt B (Gọi là giá bán ban đầu).

7.6. Ngôi trường hợp mặt A reviews khách cài đặt cho bên B và khách mua đã trả giá bán theo giá bán bán ban sơ nhưng bên B không download thì coi như mặt A sẽ thực hiện xong hợp đồng, bên B vẫn phải thanh toán giao dịch cho mặt A:……% (……………… phần trăm) trên giá bán thực tế.

(Việc ko bán bao hàm sự xác thực không bán bằng văn bạn dạng của bên B hoặc sau………(…………..) ngày tính từ lúc ngày bạn mua xác thực mua nhưng mặt B không sở hữu và nhận tiền để cọc).

7.7. Trong thời hạn thực hiện hợp đồng hoặc sau ngày hoàn thành hợp đồng này nếu khách hàng do bên A reviews hoặc người tiêu dùng đó ra mắt khách hàng khác mang đến mua bđs nhà đất thì mặt A vẫn được hưởng phí tổn môi giới như mức phí môi giới đã thỏa thuận tại Điều 2 của đúng theo đồng này.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau triển khai hợp đồng. Trường hợp trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác, ngôi trường hợp 2 bên không thỏa thuận hợp tác được thì bài toán tranh chấp sẽ được phán quyết vì tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

dịch vụ Chức vụ

(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG …………………….

- địa thế căn cứ vào phù hợp đồng số …………………… cam kết ngày ………………….;

- căn cứ theo nhu yếu và kỹ năng của nhị bên.

Hôm nay, ngày …………. Mon …………. Năm …………….., trên …………………………………………

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm cho đại diện.

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

a) Trường đúng theo là cá nhân:

Ông/bà: …………………………………………………… Năm sinh: ……………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu không cử động sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường hợp là đồng nhà sở hữu:

Ông: ……………………………………………………Năm sinh: ………………………………………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ……………………………………………………Năm sinh: ……………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………

Các bệnh từ download và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cho mặt B tất cả có:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng cam kết thanh lý thích hợp đồng số ………………. Ký kết ngày……………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- nhì bên chấp nhận thanh lý thích hợp đồng số ………………. Ký ngày……………..

- nhì bên dứt quyền và nhiệm vụ quy định trong vừa lòng đồng số ………………. Ký ngày…………….. Kể từ ngày biên phiên bản thanh lý phù hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Biên bạn dạng thanh lý vừa lòng đồng này là cửa hàng để 2 bên thanh quyết toán và chấm dứt nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng số ………………. Ký kết ngày……………..

- việc thanh lý này không tác động đến khoản 7.7 Điều 7 được nhì bên thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng.

Biên bạn dạng thanh lý hòa hợp đồng này được lập thành ……. Bản, mặt A duy trì ……. (……..) bản, mặt B giữ …….. (……….) bản, có mức giá trị giống hệt và tất cả hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

dịch vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) có thù lao và hoa hồng:

- Thù lao môi giới không dựa vào vào tác dụng giao dịch mua/bán BĐS giữa bên B và fan thứ ba; nấc thù lao do những bên thỏa thuận, không dựa vào vào giá bán của giao dịch.

Xem thêm: Kỹ Thuật Và Cách Trồng Hành Để Lấy Củ, Kỹ Thuật Trồng Cây Hành Lấy Củ Ở Vụ Đông

- hoa hồng môi giới theo vừa lòng đồng môi giới khi mặt B cam kết hợp đồng mua/bán BĐS; Mức hoa hồng môi giới theo tỷ lệ % cực hiếm trị thích hợp đồng mua/bán BĐS hoặc chênh lệch giữa giá chỉ mua/bán với giá của bên B giới thiệu hoặc một trong những tiền cụ thể do các bên thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng môi giới.