HÀM ĐẾM CÓ 2 ĐIỀU KIỆN

     

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online sẽ khuyên bảo cách thực hiện công thức Hàm COUNTIFS và thực hiện Hàm COUNTIF vào Excel dựa trên thuật xúc tích AND OR. Các bạn sẽ tìm thấy tương đối nhiều ví dụ với những kiểu dữ liệu khác nhau – số, ngày tháng, text và ô cất dữ liệu.

Bạn đang xem: Hàm đếm có 2 điều kiện


Hàm COUNTIFS – bí quyết và cách sử dụng

Công thức hàm COUNTIFS như sau:

=COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, …)

criteria_range1 – xác minh phạm vi trước tiên áp dụng điều kiện thứ nhất (criteria1), bắt buộc.

criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác minh những ô tính nào sẽ tiến hành đếm và có thể biểu diễn là 10, “

*

*

Trong thực tế, bạn không phải thuộc lòng cú pháp của hàm COUNTIFS. Microsoft Excel đã hiển thị các đối số của hàm ngay trong lúc bạn ban đầu gõ. Đối số được nhập vào hiện tại sẽ được tô đậm.

*

COUNTIFS – phần lớn điều cần lưu ý:

Bạn rất có thể sử dụng hàm COUNTIFS nhằm đếm những ô trong một phạm vi riêng biệt với một đk duy nhất cũng như trong các vùng dữ liệu với nhiều điều kiện. Trong trường hợp lắp thêm hai, chỉ hầu như ô tính đáp ứng toàn bộ các điều kiện mới được đếm.Mỗi vùng dữ liệu bổ sung phải có cùng số hàng với cột như vùng dữ liệu thứ nhất (đối số criteria_range1).Có thể đếm hầu như vùng dữ liệu liền kề không liền kề.Nếu tiêu chuẩn là một tham chiếu đến một ô trống, hàm COUNTIFS giải pháp xử lý nó như một giá chỉ trị bởi không (0).Bạn rất có thể sử dụng các wildcard characters trong các tiêu chuẩn – vệt hoa thị (*) với dấu chấm hỏi (?).

Cách thực hiện hàm COUNTIFS và COUNTIF vào excel với rất nhiều tiêu chí:

Cách đếm ô tính cùng với nhiều tiêu chí (AND logic):

Công thức 1. Cách làm COUNTIFS với các tiêu chuẩn khác nhau

Giả sử bạn có một danh sách thành phầm như vào hình mặt dưới. Bạn muốn biết số hàng tồn kho (giá trị cột B to hơn 0) cơ mà chưa bán được (giá trị cột C bằng 0).

Nhiệm vụ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức này:

= COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả nhận được là 2 (“Cherries” cùng “Lemons”):

*

Công thức 2. Công thức COUNTIFS với các tiêu chuẩn giống nhau

Khi bạn có nhu cầu đếm các mục tất cả các tiêu chuẩn giống nhau, bạn vẫn phải hỗ trợ mỗi cặp criteria_range / criteria một cách riêng lẻ.

Ví dụ: đây là công thức đúng nhằm đếm những mục chứa 0 cả trong cột B với cột C:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Công thức COUNTIFS này trả về 1 vị chỉ gồm “Grapes” có mức giá trị “0” vào cả nhì cột.

*

Sử dụng một công thức dễ dàng và đơn giản hơn với cùng một criteria_range duy duy nhất như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ với lại tác dụng khác – tổng số các ô tính trong vòng B2:C7 đựng 0 (trong ví dụ như này là 4).

Cách đếm số ô tính với nhiều tiêu chí (OR logic):

Như chúng ta đã thấy trong lấy ví dụ như trên, vấn đề đếm các ô tính đáp ứng nhu cầu tất cả các tiêu chuẩn chỉ định rất dễ dàng cũng chính vì hàm COUNTIFS được thiết kế để chuyển động theo giải pháp này.

Nhưng nếu bạn muốn đếm các ô gồm ít nhất một trong các các tiêu chuẩn được chỉ định là TRUE, nghĩa là dựa trên xúc tích OR thì sao? quan sát chung, bao gồm hai cách để thực vấn đề đó – bằng phương pháp thêm một số trong những công thức COUNTIF hoặc áp dụng công thức SUM COUNTIFS với hằng số mảng.

Công thức 1. Thêm hai hoặc nhiều cách làm COUNTIF hoặc COUNITFS

Trong bảng bên dưới, mang sử bạn có nhu cầu tính những đơn đặt hàng với tinh thần “Cancelled” cùng “Pending“, các bạn bạn chỉ có thể viết 2 công thức COUNTIF bình thường và nhận kết quả:

=COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

*

Trong trường hợp mỗi hàm đựng được nhiều hơn một điều kiện, áp dụng COUNTIFS thay vày COUNTIF. Ví dụ: nhằm đếm số đơn mua hàng “Cancelled”  và “Pending” đối với “Apples”, sử dụng công thức sau:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)

*

Công thức 2. Cách làm SUM COUNTIFS với hằng mảng

Trong trường hợp bạn cần thiết ập nhiều tiêu chí, biện pháp tiếp cận trên không phải là giải pháp tối ưu bởi bí quyết của các bạn sẽ quá nhiều năm dòng. Để triển khai các phép tính giống như trong một công thức bé dại gọn hơn, hãy liệt kê toàn bộ các tiêu chí của người sử dụng trong mảng và cung cấp mảng đó cho criteria của hàm COUNTIFS. Để đếm tổng, phối kết hợp hàm COUNTIFS phía bên trong hàm SUM như sau:

=SUM (COUNTIFS (range, “criteria1”, “criteria2”, “criteria3”, …))

Trong bảng chủng loại của bọn chúng tôi, để đếm những đơn đặt hàng có tinh thần “Cancelled“, “Pending” hoặc “In transit“, cách làm sẽ như sau:

=SUM(COUNTIFS($C$2:$C$11,“Cancelled”,”Pending”,”In Transit”))

*

Tương tự, chúng ta có thể đếm những ô dựa vào hai hoặc nhiều hơn thế nữa các cặp criteria_range/criteria. Ví dụ: nhằm biết con số đơn mua hàng “Apples” trong tâm trạng “Cancelled”, “Pending”, “In transit”, áp dụng công thức này:

=SUM(COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,“Cancelled”,”Pending”,”In transit”))

*

Cách đếm số trong tầm cụ thể:

Công thức 1. Hàm COUNTIFS đếm những ô trong tầm số

Để tìm kiếm ra gồm bao nhiêu số giữa 5 với 10 (không bao hàm 5 với 10) được chứa trong các ô C2 mang đến C10, sử dụng công thức này:

=COUNTIFS(C2:C10,”>5″,C2:C10,”=5″,B2:B10,”5″)-COUNTIF(C2:C10,”=10″) – đếm tất cả bao nhiêu số lớn hơn 5 nhỏ hơn 10 trong vùng tài liệu C2:C10.

Xem thêm: Mua Máy Giặt Aqua 7Kg Giá Bao Nhiêu, Máy Giặt Aqua Aqw

=COUNTIF(C2:C10,”>=5″)-COUNTIF(C2:C10,”>10″) – bí quyết đếm tất cả bao nhiêu số trong khúc từ 5 đến 10 ở trong vùng dữ iệu C2:C10, bao gồm cả 5 với 10.

Cách thực hiện tham chiếu ô trong phương pháp COUNTIFS

Khi sử dụng các toán tử súc tích như “>”, “=” thuộc với các tham chiếu ô trong bí quyết COUNTIFS, để ý hãy đặt những toán tử vào ngoặc kép cùng thêm dấu (&) trước tham chiếu ô để xây dừng một chuỗi văn bản.

Trong tập dữ liệu mẫu dưới đây, hãy tính các deals “Apples” cùng với số tiền to hơn $200. Cùng với criteria_range1 trong A2: A11 với criteria_range2 vào B2: B11, chúng ta có thể sử dụng công thức:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Táo”,$B$2:$B$11,”>200″)

Hoặc, bạn cũng có thể nhập những giá trị tiêu chuẩn và đông đảo ô độc nhất định, ví dụ F1 cùng F2, tiếp đến tham chiếu số đông ô đó trong công thức của bạn:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,$F$1,$B$2:$B$11,”>&$F$2)

Chú ý sử dụng giá trị tuyệt đối trong criteria criteria_range để cách làm vẫn đúng khi coppy sang những ô tính khác.

*

Cách áp dụng COUNTIFS với các ký từ bỏ đại diện:

Trong cách làm Excel, bạn có thể sử dụng những ký tự thay mặt đại diện sau đây:

Dấu hỏi (?) – khớp với ngẫu nhiên ký tự đơn nào, áp dụng nó để đếm các ô ban đầu hoặc ngừng bằng một vài ký tự duy nhất định.

Dấu hoa thị (*) – khớp với ngẫu nhiên dãy cam kết tự nào, chúng ta dùng nó để đếm ô cất một từ ví dụ hoặc một k1 tự vào ô.

Lưu ý. Nếu bạn có nhu cầu đếm các ô đựng dấu hỏi hoặc che dấu hoa thị, gõ dấu xẻ (~) trước vệt hoa thị hoặc có thể dấu chấm hỏi.

Giả sử chúng ta có danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết tất cả bao nhiêu dự án công trình đã cam kết kết, tức là cột B gồm chứa thương hiệu người. Hãy thêm một điều kiện thứ nhì – End date trong cột D.

=COUNTIFS(B2:B10,”*”,D2:D10,””&””))

Lưu ý, chúng ta không thể thực hiện ký tự thay mặt trong tiêu chí thứ 2 vị cột D đựng kiểu dữ liệu ngày mon chứ chưa hẳn dạng text. Đó là vì sao tại sao các bạn sử dụng tiêu chí “”&”” để tìm ô chứa dữ liệu.

*

COUNTIFS cùng COUNTIF với nhiều tiêu chí ngày tháng:

Ví dụ 1. Đếm ngày vào một khoảng thời hạn cụ thể

Để đếm ngày trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn cũng có thể sử dụng cách làm COUNTIFS với hai tiêu chuẩn hoặc phối kết hợp hai hàm COUNTIF với nhau.

*

Ví dụ 3. Đếm ngày với nhiều điều kiện dựa vào ngày hiện nay tại

Bạn rất có thể sử dụng hàm TODAY kết phù hợp với COUNTIF nhằm tính các ngày dựa trên ngày hôm nay.

Xem thêm: Cách In 2 Mặt Giấy Ngang Máy Brother, Cách Khắc Phục Lỗi In 2 Mặt Bị Ngược Chiều

Ví dụ: công thức COUNTIF sau với nhị vùng tài liệu và hai tiêu chuẩn sẽ cho chính mình biết bao gồm bao nhiêu sản phẩm đã được sở hữu nhưng chưa giao hàng:

=COUNTIFS(C2:C9,””&TODAY())

*

Công thức này còn có thể chứa đựng nhiều biến. Ví dụ: bạn cũng có thể tinh chỉnh nó nhằm đếm tất cả bao nhiêu thành phầm được cài hơn một tuần trước đó và chưa giao hàng:

=COUNTIFS(C2:C9,””&TODAY())

Như vậy với nội dung bài viết này, dulichthienthai.vn.hocexecl.online đã chia sẻ cũng như lý giải cho các bạn một cách sử dụng công thức CountIFS cùng CountIF vào Excel một cách chi tiết nhất, ví như có ngẫu nhiên thắc mắc nào các bạn hãy phản hồi ngay ở bên dưới nội dung bài viết để cửa hàng chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của người sử dụng một bí quyết sớm nhất.