GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 8

     

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học năm 2016 - 2017 là đề thi giải toán bên trên mạng lớp 8 có đáp án đi kèm. Đây là bộ tài liệu bao gồm đề thi với đáp án của những vòng thi Violympic môn Toán dành cho học sinh lớp 8. Download.vn hy vọng với bộ tài liệu này đã giúp chúng ta học sinh ôn tập thật giỏi và đạt kết quả cao trong kỳ thi Violympic Toán lớp 8. Chúc chúng ta thi tốt!


Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm năm ngoái - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8

Bài 1: tìm cặp bằng nhau


*

Trả lời: các cặp số đều bằng nhau là:

Bài 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1: mang đến phân số 13/29. Yêu cầu thêm vào cả tử số và chủng loại của phân số đó với số k sẽ được phân số mới có mức giá trị bằng 1/3. Lúc đó k = ...

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng lớp 8

A) 5B) -5C) 10

D) -10

Câu 2: đến ΔABC = ΔMNP. Biết A = 500; B = 700. Số đo của p là:

A) 300B) 600C) 450D) 1200

Câu 3:


*

A) 5/9B) 0C) 1

D) 2013

Câu 4: ví như √x = 2 thì x2 bằng:

A) 4B) 2C) 8

D) 16

Câu 5: mang đến tam giác ABC gồm A = 700; B = 800. Tia phân giác của góc A cùng B giảm nhau trên I. Số đo của góc AIB là:

A) 1500B) 1350C) 1250D) 1050

Câu 6: khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào bên dưới đây?

A) 7/2B) 2C) 5/2

D) 3/2

Câu 7:


*

A) -1/20B) 31/20C) -1/20; 35/20

D) -1/20; 31/20

Câu 8: mang đến ΔABC = ΔDBC. Biết  = 1400 cùng AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 300B) 200C) 400D) 450

Câu 9: giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)2 + (y - 1)2 + (x - z)2 = 0 là:

A) -8B) 6C) -6


*

A) 198B) 891C) 189

D) 819

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số phù hợp vào địa điểm .... (Chú ý: nếu như đáp số là số thập phân thì cần viết là số thập phân gọn nhất và sử dụng dấu (,) trong keyboard để lưu lại phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Một hình thang gồm thể có khá nhiều nhất ..... Góc tù

Câu 2: cho tứ giác ABCD. Có góc A = 1230, góc B = 990, góc C = 860. Tìm số đo góc D?

Trả lời: Số đo góc D = ... 0

Câu 3: hệ số của x2 vào biểu thức A = (2x - 1)(3x2 - 5x + 6) là ....

Câu 4: giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y2) trên x = 4 cùng y = -3 là:

Câu 5: cực hiếm của x thỏa mãn (x - 2)(x2 + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: cho tứ giác MNPQ có góc M bởi góc N, góc N = 1350, góc Q = 870. Số đo góc M là ....0

Câu 7: đến tam giác ABC vuông trên C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài cm là ... Cm

(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Câu 8: cực hiếm của biểu thức (x - y)(x2 + xy + y2) trên x = 1 cùng y = -2 là ...

Xem thêm: Bẫy Rắn08# Cách Bẫy Rắn Hiệu Quả Nhất, Cách Để Bẫy Rắn

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x, y) để biểu thức phường nhận quý hiếm là số nguyên là ....

Câu 10: quý hiếm của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 cùng y = -8 là ....

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2

Câu 1: B) -5

Câu 2: B) 600

Câu 3: C) 1

Câu 4: D) 16

Câu 5: D) 1050

Câu 6: A) 7/2

Câu 7: D) -1/20; 31/20

Câu 8: B) 200

Câu 9: C) -6

Câu 10: A) 198

Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 520

Câu 3: -13

Câu 4: 37

Câu 5: -3


Câu 6: 69

Câu 7: 2,5

Câu 8: 9

Câu 9: 4

Câu 10: 100

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: đến hình thang ABCD (AB // CD), biết góc A = 750. Lúc đó số đo của góc D là:

A) 1050B) 1000C) 750D) 1250

Câu 2: quý hiếm của biểu thức A = n7 - (n + 3) tại n = - một là ...

Xem thêm: Hình Học 10 Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ Và Bài Tập Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ

Câu 3: đến tứ giác ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D giảm nhau tạo thành một tứ giác. Lúc đó tổng hau góc đối của tứ giác kia bằng:

A) 1800B) 2000C) 1200D) 1500

Câu 4: giá bán trị lớn số 1 của biểu thức: A = 3 - 2(3x +1)2 là: ...

Câu 5: cho hình thang ABCD tất cả góc A bởi góc D = 900; AB = 11cm; AD = 12cm; BC = 13cm. Độ dài AC là:

A) 17cmB) 18cmC) 16cm

D) 15cm

Bài 2: tra cứu cặp bằng nhau


*

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: cho tứ giác MNPQ tất cả góc M = 3x; góc N = x; góc phường = 4x; góc Q = 2x. Khi đó giá trị của x là ... 0

kimsa88
cf68