Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ Tròn

     
Ta phát hiện nhiều thiết bị trong cuộc sống thường ngày có ngoại hình trụ nhưng ít ai biết cách làm tính thể tích hình trụ? diện tích s xung quanh hình trụ? diện tích s toàn phần hình trụ? tuy vậy những cách làm này được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Nếu như khách hàng đang ân cần thì xem nội dung bài viết chi tiết sau đây để phát âm thêm


1. Hình trụ là gì?

Khi ta con quay một hình chữ nhật ABCD xung quang một cạnh thắt chặt và cố định (giả sử AB rứa định) sẽ cho 1 hình trụ hay nói một cách khác là khối trụ tròn xoay.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình trụ tròn

*

2.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Nhãn Hạt Sen Đơn Giản Giúp Thanh Nhiệt Cho Ngày Nắng Nóng

Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình tròn trụ tròn là: V = π.r2.h

*

trong đó:

V: thể tích hình tròn (thể tích khối trụ tròn xoay)r = O1M: bán kính hình trụ mặt trụh: độ cao của hình trụ.π = 3,1416

3. Diện tích

a) diện tích s xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ tròn: Sxung xung quanh = 2π.r.h

Trong đó

Sxung quanh: diện tích xung quanh hình tròn trụ (diện tích xung quanh khối trụ tròn xoay)r = O1M: bán kính hình trụ mặt trụh: độ cao của hình trụ.π = 3,1416

b) diện tích 2 lòng hình trụ

Do đáy tất cả dạng hình trụ nên diện tích tổng của hai đáy là Sđáy = 2.π.r2.

Xem thêm: Cách Xóa Thùng Rác Trên Desktop Win 10 Đơn Giản, Dễ Thực Hiện

c) diện tích s toàn phần 

Diện tích toàn phần = diện tích s xung xung quanh + diện tích s của 2 đáy

Stoàn phần = Sxung xung quanh + Sđáy = 2π.r.h + 2.π.r2 = 2π.r.( h + r)

=> phương pháp tính diện tích toàn phần của hình tròn trụ tròn: Stoàn phần = 2π.r.( h + r)

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích hình trụ

a) r = 3 cm, h = 10 cm

b) r = 2 cm, h = 0,3 m

d) r = 40 mm, h = 6 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề

r = 3 cmh = 10 cm

Công thức tính thể tích hình trụ V = π.r2.h = π.32.10 = 90π (cm3)

b) Ta có

r = 2 cmh = 0,3 m = 30 cm

Dựa vào phương pháp tính thể tích hình trụ tròn: V = π.r2.h = π.22.30 = 120π (cm3)

d) Ta thấy

r = 40 milimet = 4 cmh = 6 cm

Dựa vào phương pháp tính thể tích hình tròn tròn V = π.r2.h = π.42.6 = 96π (cm3)

Ví dụ 2: Một khối trụ tròn chuyển phiên có

a) r = 1 cm, h = 5 cm

b) r = 3 mm, h = 1 cm

c) r = 2 cm, h = 0,08 m

Hãy tính

diện tích bao phủ hình trụ tròn xoay?diện tích toàn phần hình trụ?

Hướng dẫn giải

a) Ta thấy

r = 1 cmh = 5 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích xung quanh của hình tròn tròn xoay: Sxung xung quanh = 2π.r.h = 2π.1.5 = 10π (cm2)Dựa vào công thức diện tích đáy hình trụ: Sđáy = 2.π.r2 = 2.π.12 = 2π (cm2)Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.1.(5 + 1) = 12π (cm2)

b) Đổi đơn vị

r = 3 milimet = 0,3 cmh = 1 cm

Dựa vào lý thuyết

Cách tính diện tích xung quanh hình tròn trụ theo công thức: Sxung xung quanh = 2π.r.h = 2π.0,3.1 = 0,6π (cm2)Công thức tính diện tích s khối trụ tròn luân chuyển Sđáy = 2.π.r2 = 2π.0,32 = 1,8π (cm2)Công thức tính diện tích s toàn phần của khối hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π..() = π (cm2)

c) Ta thấy

r = 2 cmh = 0,08 m = 8 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích bao phủ hình trụ tròn chuyển phiên Sxung quanh = 2π.r.h = 2π.2.8 = 32π (cm2)Diện tích đáy khối hình tròn trụ Sđáy = 2.π.r2 = 2π.22 = 8π (cm2)Công thức tính diện tích s toàn phần của hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.2.(2 + 8) = 40π (cm2)

 

Qua nội dung bài viết này hy vọng đã giúp đỡ bạn hiểu được hình trụ cũng giống như biết cách tính diện tích s xung quanh, thể tích của hình trụ.