Diện Tích Hình Thang Lớp 8

     
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy phân tách hình thang ABCD

Xem giải mã
Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy nhờ vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích s hình bình hành.

Xem lời giải


bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích s hình thang ABED theo những độ lâu năm đã đến trên hình 140

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích ?

Xem giải thuật


bài bác 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 142 (IG// FU). Hãy tham khảo tên một số trong những hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Xem lời giải


bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, nguyên nhân ta được nhì hình thang có diện tích bằng nhau?

Xem giải thuật


bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Trên hình 143 ta gồm hình thang ABCD với mặt đường trung bình EF cùng hình chữ nhật GHIK

Xem lời giải
Xem thêm: Khi Buồn Nên Làm Gì Cho Hết Buồn Làm Gì Nữa Chứ!, Với Những Việc Này Thì Buồn Làm Gì Nữa Chứ!

bài bác 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Coi hình 144. Hãy chỉ ra các hình gồm cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diện tích)

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4- Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Chia Sẻ Cách Photo Chứng Minh Thư 2 Mặt Nhiều Bản Với Máy Toshiba Và Ricoh

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dulichthienthai.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.