Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 gồm 12 đề thi giờ Anh, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề ôn tập học kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

Với 12 đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh 4, cũng giúp các em học sinh lớp 4 nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án thuận lợi hơn nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 chuẩn bị tới. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của dulichthienthai.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học tập B .........

Họ cùng tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4Thời gian làm bài bác 40 phút


Bài 1. Hãy quan sát kỹ tranh ảnh rồi điền chữ cái chỉ tranh ảnh đó (2,5 điểm).

A. Rubber B. Plane C. Badminton

D. Cooking E. Watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau và tích vào câu đúng (T) hoặc không nên (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda & Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping.

Quan & Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda và Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan and Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc và nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you vày yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy sắp đến xếp các từ theo đúng thứ từ để tạo thành câu tất cả nghĩa (2,5 điểm).

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi giải đáp cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu mang lại 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi giải đáp cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thứ tự với chỉnh tả mỗi câu mang lại 0,5 điểm/ câu.


Viết sai bao gồm tả 1, 2 lỗi trừ 1/2 số điểm mỗi câu.

Viết sai chủ yếu tả từ 3 trở lên cấm đoán điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects vì chưng you have today?

5. I lượt thích flying a kite.

Xem thêm: Tuổi Nhâm Tuất Xây Nhà Hướng Nào Để Thu Hút Tài Lộc, Sức Khỏe

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen & match

Question 2: Listen and number

Question 3: Listen và tick ( √ )


Question 4. Listen và tick. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen và write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson bởi you have today?

I have got Maths, Art, Science và ...........................

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look và read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look & read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room & a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................


2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures và write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What vị you like doing?

A. I want to lớn drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I lượt thích playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda và Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vị you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.

Xem thêm: Nên Tặng Gì Cho Người Yêu - 10 Món Quà Ý Nghĩa Tặng Bạn Gái Mà Bạn Nên Biết

5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.