Công Thức Tính Chu Vi Hình Tròn

     
1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ nam nữ với Pi1.4 Tìm mặt đường kính, nửa đường kính khi biết chu vi, diện tích s hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay độ dài mặt đường tròn là mặt đường biên giới hạn của hình tròn. Phương pháp của chu vi hình trụ là lấy 2 lần bán kính (hoặc gấp đôi bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình tròn


Công thức

*

Công thức của chu vi hình tròn trụ là:

*

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình tròn


Hoặc rất có thể là:

*

Hoặc

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là 2 lần bán kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : có một hình trụ C có 2 lần bán kính nối từ bỏ điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình trụ C bằng bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã gồm ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình tròn trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ có được diện tích hình tròn là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe cộ của một xe cộ lửa có đường kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Chu vi của bánh xe pháo lửa hình trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình tròn tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình trụ tâm O.

Bài giải:

Chu vi của hình tròn trụ tâm O là:

C = d x ?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn có nửa đường kính là 15 cm. Hãy tính 2 lần bán kính và chu vi của bảng dẫn đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng chỉ đường là:

C = 2r x ?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ với Pi

Chu vi của hình tròn liên quan tiền với Pi. Quý hiếm của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với cái giá trị gần đúng là 3,14. Pi được có mang là tỷ lệ của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng thông dụng trong toán học, kỹ thuật với khoa học. Trong khi nó được lấy tên trong toán học thì kỹ thuật và kỹ thuật nó không được để tên. Nó được sử dụng bởi radio, lập trình laptop và hằng số đồ dùng lý. Vì giá trị của Pi cực kỳ dài đề nghị công thức có thể đơn giản hóa là d*3,14.

Xem thêm: Mẫu Nhà Cấp 4 Có 2 Phòng Ngủ Đẹp, Top 4 Mẫu Xây Nhà Cấp 4 2 Phòng Ngủ Giá Rẻ

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác minh theo công thức:

*

Trong đó:

C là chu vi hình quạtR là nửa đường kính của mặt đường tròn trọng tâm Oℓ là chiều nhiều năm cung

Công thức tính diện tích hình tròn

S = Pi x r2

*
*
*

Trong đó:

S: là diện tích

r: là cung cấp kính

Ví dụ: Ta bao gồm một hình tròn C có 2 lần bán kính d=10cm. Hỏi diện tích hình trụ C bởi bao nhiêu?Áp dụng phương pháp tính: diện tích hình trụ C ta có: = 50% x d = 1/2×10 = 5cmSuy ra: S = Pi x r2 = 5 x (3,14)2 = 49,298 cm2

*

Bài tập: một tấm bảng hình tròn có đường kính 30cm. Hãy tính diện tích s tấm bảng kia với đơn vị là mét vuông?

Diện tích của tấm bảng hình tròn là:

S = D² ✖ Pi/4 = 30² ✖ 3.14/4 = 706.5cm² = 0.07065m²

Đáp số: 0.07065m²

*

Công thức tính diện tích s đường tròn lúc biết đường kính: S = Pi X (D/2)2

*

– vào đó: d là con đường kính

– Ví dụ: Ta có hình tròn trụ C với 2 lần bán kính là 8cm. Tính diện tích hình tròn C.Áp dụng biện pháp tính, S = Pi x (d/2)^2 = 50,265cm2

* phương pháp tính phụ thuộc chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

*

Trong đó: C là chu vi

Chứng minh công thức:Ta có: Chu vi hình trụ C = 2Pi.r=> r = C/(2Pi)=> Diện tích hình trụ là: S =C2/(4Pi)

Ví dụ: cho hình trong C có chi vi là 16cm2. Tính diện tích hình trụ C.

Giải: Ta gồm chu vi hình tròn C = 2Pi.r => r = C/(2Pi)Do đó, diện tích hình tròn trụ là S = C2/(4Pi) = 20,382cm2

Công thức tính phụ thuộc vào hình quạt: 

*

Trong đó, S: diện tích toàn phần hình trònShq: diện tích hình quạtC: Số đo góc sống tâm

Công Thức Tính diện tích s Hình Quạt Tròn

Trong hình trụ bán kính R diện tích hình trụ n được tính theo cách làm là:

*
*

Trong đó,

– n là góc của hình quạt tròn– l là độ nhiều năm cung n trong hình quạt

Tìm con đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Tính đường kính hình tròn
*

Trong đó:

d: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích hình tròn: Là hằng số giá bán trị tương đương 3.14.Tính bán kính hình tròn
*

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trònd: Đường kính hình trònC: Chu vi hình trònS: diện tích s hình tròn: Là hằng số giá chỉ trị tương tự 3.14.Phương Pháp nhớ Công Thức, phương pháp tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

– khi học công thức chấm dứt cũng như cách tính, bạn nên vận dụng vào làm bài bác tập để rất có thể ghi lưu giữ công thức tương tự như hiểu được rõ thực chất vấn đề. – cạnh bên đó, chúng ta có thể học công thức thông qua thơ:

Hình tròn diện tích đơn giảnBình phương bán kính ta nhân ngay lập tức vàoBa phảy mười tư phía sauChu vi cũng dễ dàng tính mau bạn àĐường kính ta đem nhân raBa phảy mười bốn, cố kỉnh là vẫn xong. 

Hình tròn là gì?
*

Hình tròn là hình gồm các điểm vị trí và phía bên trong đường tròn.

Tâm, bán kính và chu vi của hình tròn đó là tâm và bán kính của đường tròn bao bọc nó.

Đường tròn là gì?

Đường tròn tâm O bán kính R là tập hợp toàn bộ các điểm giải pháp tâm O một khoảng tầm bằng R. Đường tròn trung ương O bán kính R được kí hiệu là (O;R).

*

 

Tính chất của hình trònĐường kính là trường hợp quan trọng của dây cung trải qua tâm đường tròn.Đường kính là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình tròn và chia hình trụ thành nhị nửa bằng nhau.Độ dài của 2 lần bán kính của một con đường tròn bằng 2 lần bán kính của đường tròn đó.Bài thói quen Diện Tích, Chu Vi Hình Tròn

Bài tập 1: phương pháp tính chu vi hình tròn trụ khi biết diện tích. Cho hình trụ C có diện tích bằng 26cm2. Tính chu vi hình tròn

Bài giải: 

– Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2Mà diện tích s bằng 26cm2 => r = 2,877cm– Chu vi hình tròn là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068cmVậy chu vi của hình trụ bằng 18,068cm

Bài tập 2: Tính diện tích s hình tròn, khi biết chu vi c bởi 15,33cm

Bài giải:

– Ta có, chu vi hình tròn C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)– Diện tích hình trụ là S = Pi.r2=> S = Pi. (C/2Pi)2 = 18,71cm2Vậy diện tích hình tròn trụ là 18,71cm2

Ví dụ 3: Một bánh xe ô tô có chu vi là 119,32 cm. Hãy tìm nửa đường kính và 2 lần bán kính của bánh xe.

Xem thêm: Nghi Thức Kinh Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Chùa Phước Viên Himeji

Bài giải:

Ta có C = d x ? => d= C/ ?

Áp dụng bí quyết trên ta có đường kính của bánh xe pháo là:

d= C/ ?= 119,32/ 3,14= 38 (cm)

Bán kính của bánh xe pháo là:

d=2r => r=d/2= 38:2= 19 (cm)

Đáp số: d=38 (cm)

r=19 (cm)

Ví dụ 4: Cho hình tròn trụ tâm O, 2 lần bán kính AB = 18 cm. Tính chu vi hình tròn trụ tâm O, đường kính AB; hình trụ tâm M đường kính OA và hình tròn tâm N có nửa đường kính OB.

*

Bài giải:

Chu vi hình trụ tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính con đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta gồm OA, OB theo thứ tự là 2 lần bán kính của hình trụ tâm M và hình tròn trụ tâm N. Trong đó OA=OB= 9(cm)