Công năng hiển và mật của chú đại bi

     
Chú Đại Bi - Thiên Thủ Thiên Nhãn

☆ mày mò Cây thuốc vị thuốc Việt Nam, tin tức Dược liệu, bài thuốc, cây thuốc qúy, trồng dược liệu, nntt sạch, Triết lý cuộc sống... Y dược khoa Việt Nam, tham gia đăng bán sản phẩm tại Chợ thuốc Việt Nam

Chú Đại Bi - Thiên Thủ Thiên Nhãn
Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi chổ chính giữa đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô trinh nữ đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh cực Lạc. Thần chú này vị Quan thay Âm ý trung nhân tát nói. Mong trì chú này thì yêu cầu phát bồ đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn bình đẳng với đa số loài và cần trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Công năng hiển và mật của chú đại bi


*

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Xem thêm: Nghi Lễ Đám Hỏi Ở Miền Nam Truyền Thống, Phong Tục Cưới Hỏi Của Người Miền Nam

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phát xà da đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, ý trung nhân đề dạ, người thương đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma mãng cầu ta-bà ha, vớ đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Trả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị domain authority bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.Án tất điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Chú Đại Bi Từng Dòng

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Xem thêm: 10 Ứng Dụng (App) Chơi Game Online Kiếm Tiền Dễ Nhất Không Vốn 2022

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Người thương Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra vạc duệ9. Số đát mãng cầu đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma vạc đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha ý trung nhân đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô vạc xà domain authority đế29.Ma ha phạt xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá định giá ra34.Mạ mạ vạc ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phân phát sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô sơn rô46.Bồ Đề dạ người yêu Đề dạ47.Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết vớ đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị win yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.Nam mô Đại bi quan Thế Âm Bô Tát

Nghe giảng giải Chú Đại Bi:

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT say đắm Tuyên Hóa (Phần 1)

Đại Bi Chú Giảng Giải - HT ham mê Tuyên Hóa (Phần 2)