CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

     
*

*

*

Tiện ích hỗ trợ

*

Huớng dẫn áp dụng dịch vụ

làm chủ tài khoản kinh doanh chứng khoán hỗ trợ tài bao gồm tiện ích

Kiến thức cơ bản


a. Ý nghĩa:

Giá trị thị phần = Giá thị trường x con số cổ phiếu niêm yết

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Chỉ số nước ta Index = (Giá trị thị phần hiện hành/Giá trị thị phần cơ sở) x 100.

Bạn đang xem: Chỉ số chứng khoán việt nam

(Tần suất tính: 1 phút/lần)


a. Ý nghĩa:

Chỉ số được tính tất cả 30 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE, tất cả vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất, chiếm khoảng tầm 80% tổng giá trị vốn hóa với 60% tổng giá trị thanh toán giao dịch toàn thị trường.

(1) giá để tính chỉ số: giá khớp sớm nhất tại thời gian tính hoặc giá ngừng hoạt động gần nhất khi tính chỉ số cuối ngày/khi không tồn tại giá khớp/khi có xẩy ra sự khiếu nại DN.

(2) KLCPĐLH: bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ủy quyền và cổ phiếu tự do lưu hành (không tính cp quỹ)

(3) tỷ lệ Free-Float: = (KLCPĐLH - KLCP không thoải mái chuyển nhượng)/ KLCPĐLH

(4) số lượng giới hạn tỷ trọng cấu phần: nhằm tránh tình trạng một vài cổ phiếu chiếm tỷ trọng quá to gây tác động đến chỉ số. Những cổ phiếu tất cả tỷ trọng vốn hóa không vượt thừa 10%. Số lượng giới hạn tỷ trọng vốn hóa = (Tổng vốn hóa thị trường đã kiểm soát và điều chỉnh free-float của toàn bộ 30 CP x tỷ trọng vốn hóa cổ phiếu i sau điều chỉnh giới hạn tỷ trọng) / quý hiếm vốn hóa đã kiểm soát và điều chỉnh free-float của cp i.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

VN30 Index = cực hiếm vốn hóa thị trường hiện trên / cực hiếm vốn hóa thị phần cơ sở = CMV/BMV.

Trong đó:

CMV = Tổng (Giá cp i x KLĐLH cổ phiếu i x xác suất free-float cổ phiếu i x số lượng giới hạn tỷ trọng cp i trong rổ chỉ số

BMV: hệ số chia, được kiểm soát và điều chỉnh nhằm đào thải những biến đổi về trọng lượng và giá chỉ cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số. Nguyên tắc điều chỉnh số chia là khiến cho chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.

Tần suất tính toán: 1 phút/lần; Điều chỉnh theo định kỳ: 6 tháng/lần; không tuân theo định kỳ: khi xẩy ra sự thay với cổ phiếu: diệt niêm yết, bị kiểm soát, phá sản, sáp nhập,… giá bán tham chiếu trên HSX ngày ngày tiếp theo là giá khớp lệnh trong phiên đóng góp của (ATC) của ngày hôm trước.


3. HNX Index


a. Ý nghĩa:

Tính toán mức dịch chuyển giá của toàn bộ các cổ phiếu thanh toán giao dịch trên sàn HN. Cách thức tính bằng phương pháp so sánh tổng giá bán trị thị phần hiện trên với tổng giá bán trị thị phần các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

HNX Index = (tổng giá chỉ trị thị phần hiện tại)/ (tổng giá trị thị phần gốc) x 100;

Trong đó:

Giá trị thị phần = Giá thị phần của cp x con số cổ phiếu niêm yết

Giá tham chiếu bên trên HNX ngày ngày tiếp theo là trung bình gia quyền các mức giá thực hiện của các giá thanh toán theo thủ tục khớp lệnh thường xuyên trong 15 phút cuối phiên hôm trước.


4. HNX30 Index


a. Ý nghĩa:

Là chỉ số giá dựa vào giá trị vốn hóa thị phần có điều chỉnh tỉ lệ cp tự do chuyển nhượng của 30 doanh nghiệp được tuyển lựa từ danh sách những công ty niêm yết trên SGDCK hà nội thủ đô dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn nhất định.

Tiêu chí lựa chọn cp vào rổ:

(1) chọn 100 mã có mức giá trị giao dịch thanh toán bình quân phiên trong 12 tháng gần nhất tính từ ngày cơ sở trở về trước là lớn nhất.(TOP100GTGD)

(2) chọn 70 mã vào TOP100GTGD tất cả mức vốn hóa thị trường sau thời điểm điều chỉnh tỷ lệ free-float trung bình trong 12 tháng ngay sát nhất lớn nhất (TOP70)

(3) trong TOP70, tính KLGD trung vị ngày trong 12 tháng gần nhất => chọn các mã tất cả 6/12 mon có tỷ lệ KLGD trung vị >= 0,02%

(4) nhiều loại các chồng theo yêu mong của Hội đồng chỉ số (nếu có) (5) chọn 30 mã bao gồm mức vốn hóa thị trường sau thời điểm điều chỉnh tỷ lệ free-float bự nhất, bảo đảm số chứng khoán mỗi ngành ko vượt thừa 20% con số chứng khoán vào rổ, những mã còn lại nằm trong list chờ.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

HNX30 Index = (MV x Điểm cơ sở) / hệ số chia

Trong đó:

MV = giá trị thị trường tại thời điểm này = Tổng giá thanh toán gần độc nhất x khối lượng cổ phiếu lưu lại hành đã điều chỉnh phần trăm free-float

Hệ số phân chia = giá chỉ trị thị trường của ngày cơ sở

Xem xét định kì: 6 tháng/lần (Ngày giao dịch sau cùng của mon 3 và Ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9)


5. Upcom Index


a. Ý nghĩa:

Chỉ số diễn tả sự biến động giá của toàn bố các cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán của những công ty đại chúng không niêm yết.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

UPCOM Index = Tổng giá chỉ trị thị phần hiện tại / Tổng giá chỉ trị thị phần gốc) x 100

Trong đó:

Giá trị thị phần = Giá thị trường của cổ phiếu x con số cổ phiếu niêm yết

Giá tham chiếu được xem bằng trung bình gia quyền của các giá giao dịch thanh toán của ngày có giao dịch gần nhất. Chỉ số cuối ngày được tính bằng giá tạm dừng hoạt động của ngày giao dịch đó


6. Chỉ số dịch chuyển chênh lệch trung bình động trượt (MACD)


a. Ý nghĩa:

- Khi con đường MACD ở trên mức 0: nghĩa là mức chi phí bình quân 12 ngày cao hơn mức giá bình quân 26 ngày. Đây là vệt hiệu thị phần tăng giá bởi những kỳ vọng hiện tại tại lành mạnh và tích cực hơn trong vượt khứ.

- Khi con đường MACD ở bên dưới mức 0: mức giá thành bình quân 12 ngày rẻ hơn mức ngân sách bình quân 26 ngày. Hàm ý thị trường có xu thế giảm.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

MACD: được tính bằng phương pháp lấy mức ngân sách trung bình 12 ngày trừ đi mức giá bình quân 26 ngày


7. Chỉ số sức khỏe tương đối (RSI)


a. Ý nghĩa:

- dấu hiệu mua: Chỉ số RSI ≤ 30 hay đường RSI nằm ở vùng Oversold và chuẩn bị đi lên

- biểu hiện bán: Chỉ số RSI ≥ 70 hay con đường RSI nằm tại vị trí vùng Overbought và chuẩn bị đi xuống

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Trong đó:

U: trung bình sự biến đổi giá lên

D: trung bình sự biến hóa giá xuống


8. Chỉ số dòng vốn (MFI)


a. Ý nghĩa:

- Nếu mặt đường MFI làm việc trên mức 80 nghĩa là thị phần đang phía trong tình trạng mua quá nhiều và giá tăng cao. Giá bán sẽ điều chỉnh trở lại lúc MFI đi xuống dưới nút 80. Cho ta biểu lộ bán.

- Nếu mặt đường MFI ở dưới mức đôi mươi nghĩa là thị phần đang phía bên trong tình trạng bán không ít và giá bớt quá thấp. Giá sẽ điều chỉnh trở lại lúc MFI vượt lên trên mặt mức 20. Cho ta tín hiệu mua.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Về giải pháp tính: MFI liên quan chặt chẽ với RSI mà lại RSI tương quan đế với mức giá hàng hóa, còn MFI liên quan đến khối lượng.


9. Đường trung bình đụng (MA)


a. Ý nghĩa:

- Đường giá cắt đường MA từ dưới lên nghĩa là giá bán tăng trong ngắn hạn/trung hay dài hạn khớp ứng với đường MA bị cắt là ngắn/trung hay lâu năm hạn. Khi mặt đường giá giảm đường MA từ trên xuống nghĩa là giá chỉ có xu thế giảm.

- khi MA thời gian ngắn cắt MA nhiều năm hạn cho thấy thêm giá trong thời gian ngắn có xu hướng tăng so với cái giá dài hạn.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

MA 10 ngày, 40 ngày với 200 ngày cho thấy thêm diễn vươn lên là của mức chi phí trung bình của đầu tư và chứng khoán mà ta sẽ phân tích vào ngắn hạn, trung hạn với dài hạn.


10. Chỉ báo dòng tiền Chaikin (CMF)


a. Ý nghĩa:

Nếu con đường CMF đi lên thì dòng vốn đổ vào bệnh khoán nhiều hơn và ngược lại.

Xem thêm: Top 30 Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Ngắn Gọn, Hay Nhất, Top 12 Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Siêu Hay

b. Định nghĩa/Cách xác định:

CMF được tính bằng cách lấy tổng lượng cổ phiếu thanh toán trong 21 phiên chia cho tổng những giá trị của con đường Tích lũy/Phân phối trong 21 phiên đó


11. Kênh xu hướng (Trend Channels)


a. Ý nghĩa:

Khi con đường giá từ bên dưới vượt qua kênh xu thế và nó bẻ gãy kênh xu hướng tạo nên điểm bay (breakout) với lúc kia kênh xu hướng sẽ đổi thay đường cung ứng hay phòng cự.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Kênh xu hướng ban đầu từ đường xu thế cơ phiên bản và 1 đường song song tạo nên phần bên phía trong chứa mặt đường giá.

Trong trường hòa hợp kênh xu hướng tăng, thì được vẽ bởi 1 đường chiếu qua các đỉnh cùng 1 đường song song sao cho phần phía bên trong ôm hết con đường giá.

Trong trường thích hợp kênh xu hướng giảm được vẽ bởi vì 1 đường xu thế nối những đáy với 1 đường tuy nhiên song sao để cho phần phía bên trong ôm hết đa số đường giá


12. Đường xu hướng (Trendline)


a. Ý nghĩa:

- Đường xu thế tăng cho thấy thị ngôi trường sẽ tiếp tục với xu thế đó cho đến khi xu hướng đó bị gãy (broken). Trong xu thế tăng giá, cái thời cơ mua xẩy ra khi con đường giá nằm trong đường xu thế này. Đường xu thế tăng giá chỉ nhằm giúp đỡ nhà chi tiêu kiểm tra lại biểu lộ mua của thị phần bằng cách: đường giá dịch chuyển gần gần cạnh hay phía bên dưới đường xu hướng tăng và sau đó nó hồi sinh và chuyển động theo hướng lên bên trên đường xu thế tăng.

- ngược lại nếu đường xu hướng tăng bị gãy thì nó sẽ cho tín hiệu cung cấp khi đường giá giảm qua đường xu hướng hướng tăng và có hướng đi xuống.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Đây là chế độ cơ phiên bản nhất của cách thức phân tích bởi đồ thị.

- thực hiện giá mở cửa, cao nhất, thấp tuyệt nhất hay ngừng hoạt động để vẽ con đường xu hướng. Thời gian sử dụng xét theo ngày, tuần, tháng rồi cho năm

- Đường giá vận động đi lên thì nối những điểm phải chăng nhất để có đường xu hướng.

- Đường giá hoạt động đi xuống thì nối các điểm tối đa để tất cả đường xu hướng.


13. Chỉ báo dải Bollinger


a. Ý nghĩa:

Bollinger Bands là công cụ phối kết hợp giữa mặt đường trung bình động Moving Average với độ lệch chuẩn

Tín hiệu mua: nhà đầu tư chi tiêu mua hoặc cài đặt khi đường giá rớt thấp hơn dải dưới của Bollinger bands.

Tín hiệu bán: nhà đầu tư chi tiêu bán hoặc bước đầu ngừng mua khi con đường giá nằm không tính dải bên trên của Bollinger Bands.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

- Đường vừa đủ (Moving Average): thực hiện mặc định trăng tròn phiên; SMA (20)

- Dải trên (Upper Band): dải trên thường có độ lệch chuẩn chỉnh là 2, được đo lường từ tài liệu giá 20 phiên. Có vị trí nằm trên tuyến đường trung bình SMA (20)

- Dải bên dưới (Lower Band): dải dưới thông thường sẽ có độ lệch chuẩn chỉnh là 2 và nằm dưới đường trung bình SMA (20)


14. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)


a. Ý nghĩa:

CCI về thực chất là đo lường và thống kê khỏang biện pháp bao xa từ mặt đường giá đến đường mức độ vừa phải của giá chỉ (Moving Average) và đo tốc độ dịch chuyển của con đường giá.

Nếu con đường giá nằm cạnh phải đường MA (Moving Average) thì giá trị của CCI đã là 0. Hằng số (0.015) bị tinh giảm khỏang 80% thời gian nằm trong tầm từ -100 mang đến +100.

Tín hiệu mua: lúc CCI nhỏ hơn -100 (vùng quá bán)

Tín hiệu bán: khi CCI to hơn +100 (vùng quá mua)

b. Định nghĩa/Cách xác định:

CCI giao động giữa 2 vùng quá cài (overbought) với quá bán (oversold)

- Tính giá trung bình của thời gian :

Trung bình Px = (high + Low + Close) / 3

- Tính Moving Average qua "n" thời kì:

MA = (Close 1 + Close 2 + Close 3 =...+ Close n)/n

- Tính mean deviation qua "n" thời kì:

Mean Deviation = ( MA last - Avg Px 2 < + ...+ > MA last - Avg Px n>) / n

CCI = (Average Price - MA) / (0.015* Mean Deviation)


15. Chỉ số xung lượng


a. Ý nghĩa:

Đường xung lượng đi lên báo hiệu xu thế đội giá đang mạnh mẽ dần và ngược lại đường đi xuống thông tin xu thế giảm ngay đang yếu hèn dần. Lúc chỉ số xung lượng hướng lên, đó là bộc lộ mua vào và khi phía xuống thì chính là tín hiệu cung cấp ra.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Chỉ số bị reviews thấp. Chỉ số xung lượng đo tốc độ chuyển đổi của giá đóng góp cửa.

Momentum = Close(i)/Close(i-N)*100

Với:

Close(i) là giá bán cuối ngày của thanh hiện nay thời

Close (i-N) là giá cuối ngày của thanh trước đó N thời kì.


16. Chỉ báo theo chu kỳ luân hồi (Fibonnacci)


a. Ý nghĩa:

Fibonacci chỉ ra gần như mức cung cấp và chống cự giúp khẳng định rõ rộng mức tăng hoặc bớt kế tiếp.

Mức chống cự sẽ vươn lên là mức cung cấp khi con đường giá vượt lên đến mức kháng cự đó.

Nên thanh toán tại đông đảo mức hỗ trợ/ phản kháng của Fibonacci

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Ba tỉ số Finonacci sẽ thực hiện là: 0.382, 0.5, với 0.618

Sau khi xác minh được mức ĐỈNH và ĐÁY trong 1 khoảng thời gian, DÃY FIBONACCI sẽ lộ diện tương ứng với các vị trí hỗ trợ, kháng cự 0%, 23.6%, 38.2, 50%, 61.8%, 100%...


17. Chỉ báo cân nặng bằng khối lượng (OBV)


a. Ý nghĩa:

- trái lại nếu đường xu hướng tăng bị gãy thì nó sẽ đến tín hiệu cung cấp khi mặt đường giá giảm qua đường xu thế hướng tăng và được đặt theo hướng đi xuống.

Xem thêm: Ảnh Gái Đẹp Không Mặc Quần Áo Lộ Hàng Cực Ngon!, Ảnh Gái Đẹp Không Mặc Quần Áo Xem Là Muốn Chịch

- ngược lại nếu đường xu thế tăng bị gãy thì nó sẽ đến tín hiệu phân phối khi con đường giá giảm qua đường xu hướng hướng tăng và có hướng đi xuống.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

Nó họat động dựa trên giả thiết sự biến đổi về cân nặng giao dịch sẽ có tác dụng làm biến đổi xu hướng thị trường

OBV = OBV ngày hôm trước + volume ngày lúc này (nếu giá đóng cửa là tăng)

OBV = OBV ngày hôm trước - khối lượng ngày hôm nay (nếu giá tạm dừng hoạt động là giảm)