Cấu trúc 12 thì trong tiếng anh

     

Cấu trúc và giải pháp dùng những thì trong tiếng anh: Xem cụ thể công thức của 12 thì trong giờ anh cùng dấu hiệu phân biệt và bí quyết dùng của những thì trong giờ anh khi bạn học ngữ pháp giờ đồng hồ anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc 12 thì trong tiếng anh

Trước khi đi vào chi tiết từng thì, chúng ta có thể theo dõi bảng cầm tắt về 12 thì trong tiếng anh bên dưới đây:

*
Ngữ pháp giờ đồng hồ anh: 12 thì trong giờ đồng hồ anh

1. Thì lúc này Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với hễ từ Tobe)S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách dùng thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn diễn đạt một đạo lý , một thực sự hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.Thì lúc này đơn biểu đạt 1 thói quen , một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện nay tại. Ex: Mary often goes khổng lồ school by bicycle. I get up early every morning.Lưu ý : ta thêm “es” sau các động từ bỏ tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.Thì hiện tại đơn miêu tả năng lực của con tín đồ : Ex : He plays badminton very wellThì lúc này đơn còn miêu tả một kế hoạch thu xếp trước về sau hoặc thời khoá biểu , quan trọng dùng với những động tự di chuyển.

2. Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp miêu tả một hành vi đang ra mắt và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại. Ex: The children are playing football now.Thì này cũng thường tiếp sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.Thì này còn mô tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –Thì này còn được sử dụng để miêu tả một hành vi sắp xẩy ra ( ngơi nghỉ tương lai gần) Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không sử dụng thì này với các động tự chỉ nhận thức đưa ra giác như : to lớn be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson? khi học tiếng anh online, các bạn có thể đọc thêm về phương pháp chia thì trong giờ đồng hồ anh

3. Thì thừa khứ đối chọi (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu nhận thấy thì thừa khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng thì vượt khứ đơn: Thì quá khứ đơn mô tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ với thời hạn xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì quá khứ đối chọi (simple past)When + hành động thứ nhất

4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon).

Cách dùng thì vượt khứ tiếp diễn: sử dụng để mô tả hành đụng đã xẩy ra cùng lúc. Mà lại hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn với đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ nhì xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì vượt khứ tiếp nối (past progressive)

5. Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách cần sử dụng thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành mô tả hành hễ đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sinh hoạt 1 thời hạn không khẳng định trong thừa khứ.Thì hiện tại tại hoàn thành cũng mô tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong thừa khứ.Thì hiện nay tại ngừng cũng được dùng với i since cùng for.Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói cần sử dụng since, fan nghe cần tính thời gian là bao lâu.For + khoảng thời hạn (từ ban sơ tới bây giờ) Khi người nói cần sử dụng for, người nói phải tính thời hạn là bao lâu.

Xem thêm: Các Biểu Tượng Cung Hoàng Đạo Ngày Sinh, Tháng Sinh & Biểu Tượng

*

6. Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far.

Cách cần sử dụng thì hiện tại xong tiếp diễn: Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động đã xẩy ra trong thừa khứ và liên tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

7. Quá khứ chấm dứt (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách dùng thì quá khứ trả thành: Thì quá khứ hoàn thành miêu tả 1 hành động đã xẩy ra và ngừng trong thừa khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và ngừng trong vượt khứ.

8. Vượt khứ kết thúc tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Từ nhận biết thì quá khứ dứt tiếp diễn: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách cần sử dụng thì khứ dứt tiếp diễn: Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xẩy ra trong vượt khứ và kết thúc trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng ngừng trong vượt khứ

9. Tương lai đơn (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách cần sử dụng thì tương lai đơn:

Khi chúng ta đoán (predict, guess), cần sử dụng will hoặc be going to.Khi chúng ta chỉ ý định trước, sử dụng be going khổng lồ không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING to + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại tại: simple form)Khi bạn diễn đạt sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại tại: simple form)

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận biết Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, and soon.

Cách cần sử dụng Thì sau này tiếp diễn:Thì sau này tiếp diễn diễn tả hành rượu cồn sẽ xẩy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Thông Tin Khách Hàng Và Cách Xây Dựng Mẫu Thu Thập Hiệu Quả

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặcCHỦ TỪ + BE GOING khổng lồ + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Thì tương lai kết thúc (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu phân biệt Thì tương lai hoàn thành: by the time & prior to lớn the time (có nghĩa là before)

Cách cần sử dụng Thì tương lai trả thành: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành động khác trong tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi sẽ vẫn xảy ra sau này và sẽ xong trước 1 hành động khác vào tương lai.