Câu ghép (tiếp theo) ngữ văn 8 violet

     

Soạn bài xích Câu ghép (tiếp theo), hết sức ngắn 1

I. Quan hệ ý nghĩa sâu sắc giữa các vế của câu ghép

Câu 1: Quan hệ ý nghĩa giữa những vế trong câu ghép là mọt quan hệ điều kiện – kết quả

Câu 2: Những quan tiền hệ hoàn toàn có thể có giữa các vế câu:- quan hệ mục đích.- quan liêu hệ điều kiện – kết quả.

- dục tình tương phản.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1.a.Vế 1: Chỉ kết quảVế 2: Chỉ nguyên nhân