Cách sử dụng hàm sumifs trong excel

     
Excel mang đến dulichthienthai.vn 365 Excel mang lại dulichthienthai.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web tiện ích Excel 2010 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm SUMIFS, một trong những hàm toán học và lượng giác, cộng toàn bộ các đối số của chính nó mà đáp ứng nhiều tiêu chí. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng SUMIFS để tính tổng số lượng các nhà bán lẻ trong nước (1) cư trú tại một mã zip cùng (2) có ích nhuận vượt vượt một giá trị cụ thể tính bằng đô la.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumifs trong excel


*

Video này là một trong những phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, , ...)

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"=A*",C2:C9,"Tom")

=SUMIFS(A2:A9,B2:B9,"Chuối",C2:C9,"Tom")

Tên đối số

Mô tả

Sum_range (bắt buộc)

Phạm vi ô yêu cầu tính tổng.

Criteria_range1 (bắt buộc)

Phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria1.

Criteria_range1 với Criteria1 tùy chỉnh thiết lập một cặp search kiếm, theo đó một phạm vi được tra cứu kiếm theo các tiêu chuẩn cụ thể. Sau thời điểm tìm thấy những mục trong phạm vi, giá trị tương ứng của chúng trong Sum_range sẽ được cộng vào.

Criteria1 (bắt buộc)

Tiêu chí xác minh ô nào trong Criteria_range1 sẽ được cộng vào. Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được nhập là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

Criteria_range2, criteria2, … (tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí liên kết với chúng. Chúng ta cũng có thể nhập về tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy kéo nhằm chọn dữ liệu trong bảng, sau đó nhấp chuột phải vào phần lựa chọn và chọn Sao chép. Trong trang tính mới, click chuột phải vào ô A1 và chọn Khớp Định dạng Đích dưới Tùy chọn Dán.

Số lượng Đã bán

Sản phẩm

Nhân viên buôn bán hàng

5

Táo

Tom

4

Táo

Sarah

15

Atisô

Tom

3

Atisô

Sarah

22

Chuối

Tom

12

Chuối

Sarah

10

Cà rốt

Tom

33

Cà rốt

Sarah

Công thức

Mô tả

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "Tom")

Cộng số lượng sản phẩm bước đầu bằng A và người phân phối là Tom. Phương pháp này áp dụng ký tự đại diện thay mặt * vào Criteria1, "=A*" để tìm tìm tên sản phẩm khớp vào Criteria_range1 B2:B9 và tìm tìm tên "Tom" vào Criteria_range2 C2:C9. Tiếp đến hàm cộng các số vào Sum_range A2:A9 đáp ứng cả nhì điều kiện. Hiệu quả là 20.

=SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "Chuối", C2:C9, "Tom")

Cộng số lượng sản phẩm không phải là chuối cùng người chào bán là Tom. Nó thải trừ chuối bằng cách dùng vào criteria1,"Chuối"và tra cứu kiếm tên "Tom" trong Criteria_range2 C2:C9. Sau đó hàm cộng những số trong Sum_range A2:A9 thỏa mãn nhu cầu cả hai điều kiện. Hiệu quả là 30.

Các vấn đề Chung

Vấn đề

Mô tả

0 (Không) được hiển thị cố gắng vì kết quả mong đợi.

Đảm bảo Criteria1,2 phía trong dấu ngoặc kép nếu bạn đang khám nghiệm giá trị văn bản, ví dụ như tên người.

Kết trái sai khi Sum_range có giá trị TRUE hoặc FALSE.

Xem thêm: Top 50+ Mẫu Hoa Mừng Sinh Nhật Em Gái Và Những Lời Chúc Ý Nghĩa

Giá trị TRUE cùng FALSE đến Sum_range được định trị theo cách khác, điều này có thể dẫn đến hiệu quả không mong muốn khi cùng chúng.

Các ô trong Sum_range có chứa TRUE định trị là 1. Những ô có chứa FALSE định trị là 0 (không).

Những bí quyết thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Mô tả

Dùng cam kết tự đại diện.

Sử dụng các ký tự thay mặt như vệt chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*) vào criteria1,2 có thể giúp chúng ta tìm thấy hiệu quả khớp tương tự nhưng không bao gồm xác.

Một dấu chấm hỏi khớp với một ký tự 1-1 lẻ bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm lốt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước dấu chấm hỏi.

Ví dụ: =SUMIFS(A2:A9, B2:B9, "=A*", C2:C9, "To?") đang thêm toàn bộ các trường tất cả tên bước đầu bằng "To" và hoàn thành bằng một chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hiểu rõ sự biệt lập giữa SUMIF cùng SUMIFS.

Thứ tự các đối số của hàm SUMIFS và SUMIF khác nhau. Cụ thể, đối số sum_range là đối số thứ nhất trong hàm SUMIFS, cơ mà nó là đối số thứ cha trong hàm SUMIF. Đây là lý do phổ biến tạo ra vấn đề lúc sử dụng những hàm này.

Nếu bạn đang sao chép và sửa những hàm tương tự nhau này, hãy bảo đảm bạn đặt các đối số theo đúng thứ tự.

Sử dụng cùng một số trong những hàng cùng cột mang lại đối số phạm vi.

Đối số Criteria_range bắt buộc chứa số hàng cùng số cột bằng với đối số Sum_range.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật, ✅ Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Đầu Trang

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem video về bí quyết dùng những hàm IF cải thiện như SUMIFS

Hàm SUMIF chỉ cộng đầy đủ giá trị thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí đơn

Hàm SUMSQ cộng nhiều giá trị sau thời điểm thực hiện tại phép toán bình phương trên mỗi cực hiếm đó