Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Excel

     
Excel cho dulichthienthai.vn 365 Excel cho dulichthienthai.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn thực hiện hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: giả sử vào một cột chứa các số, chúng ta chỉ muốn tính tổng gần như giá trị lớn hơn 5. Chúng ta có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị khớp ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: cách làm =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng những giá trị vào phạm vi C2:C5, trong các số ấy các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumif trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về tác dụng không đúng chuẩn khi bạn dùng nó nhằm khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 ký tự hoặc với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF tất cả các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tốt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn rất có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn chỉnh (ví dụ bên dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Tất cả thể bao gồm các ký kết tự thay mặt đại diện - lốt chấm hỏi (?) nhằm khớp với ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào, vết sao (*) nhằm khớp với bất kỳ chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn có nhu cầu tìm một lốt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Ví dụ: tiêu chí rất có thể được biểu hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt vào dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range bao gồm cùng size và những thiết kế với dải ô. còn nếu không thì hiệu suất rất có thể sẽ cách trở và cách làm sẽ tính tổng một dải ô bắt đầu với ô thứ nhất trong ô sum_range nhưng tất cả cùng kích thước với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được xem tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, thừa nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Ví như cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Các Ca Sĩ Sẽ Tham Gia Chương Trình Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 4, Lịch Phát Sóng Ca Sĩ Giấu Mặt Mùa 2

Giá trị bất tỉnh sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản to hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng các giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Ví như cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng doanh thu của cục bộ thực phẩm trong nhóm "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của tổng thể thực phẩm bao gồm tên kết thúc là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của tổng thể thực phẩm không phía trong nhóm nào.

Xem thêm: Best 36 Hình Xăm Chữ Cánh Tay Đẹp, Ý Nghĩa Dành Cho Nam Và Nữ

$400

Đầu Trang

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng tất cả các tham đối đáp ứng nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khi thực hiện tại phép toán bình phương bên trên mỗi giá trị đó