Cách Làm Trang Bìa Trong Word

     

Vâng, sau khoản thời gian soạn hoàn thành hết một mớ tài liệu, mang lại lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu hụt thiếu cái nào đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu mẫu trang bìa mặt ngoài. Chúng ta nào đang làm khóa luận, báo cáo hay tài liệu gì đấy mà chưa biết làm trang bìa thì phản hồi điểm danh nghịch coi