Cách làm danh mục bảng tự đông word 2010

     

Việc tạo hạng mục bảng biểu theo chương, phần là điều bắt buộc có trong mỗi bài báo cáo, luận văn… triển khai theo chương, phần giúp mình tiết kiệm chi phí thời gian tương đối nhiều vì nó sẽ tự động hóa không rất cần phải ngồi gõ tay từng số máy tự.

Hiểu rõ về công cụ đánh số thiết bị tự cho danh mục bảng biểu:

Theo qui định thì Bảng, biểu đề xuất đánh số lắp thêm tự auto nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Bảng/Biểu 1.1 thể hiện đấy là Bảng/Biểu thứ nhất nằm vào chương/phần thứ 1Bảng/Biểu 1.2 thể hiện đấy là Bảng/Biểu thứ 2 nằm trong chương/phần sản phẩm công nghệ 1…Tượng tự cho Bảng/Biểu 2.1 là Bảng/Biểu thứ nhất nằm vào chương/phần 2

Để làm tốt phần này mình bắt buộc nắm tốt vững bài bác Tạo Mục Lục từ bỏ Động Theo Chương, phần nằm trong Word 2016 – 2019


Nội dung bài bác viết


Thực hiện tạo nên Heading theo chương, phần nằm trong word

Bước 1: Đánh title Heading mang đến Chương/Phần. Chọn tiêu đề Chương/Phần buộc phải đánh số máy tự --> trên tab Home lựa chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn cách tạo hạng mục bảng biểu tự động theo chương, bên trong word 2016, 2019 đang kết thúc. Chúng ta có vướng mắc gì vui miệng bình luận dưới bài viết. Chúc các bạn thành công!