CÁCH ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

     

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo về thông tin tình hình tài sản; vốn chủ sở hữu; nợ phải trả; kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp; và từ báo cáo tài chính; người ta có thể xác định được công ty làm ăn lãi hay lỗ. Nhưng trên thực tế, các chủ doanh nghiệp, hay các sinh viên đang theo học chuyên ngành; không phải ai cũng biết đọc hiểu báo cáo tài chính.Bởi vậy hôm nay, Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản; và nhanh nhất để các bạn có thể đọc và hiểu báo cáo tài chính- một công cụ quan trọng để quản lý tình hình tài chính của một doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cách đọc hiểu báo cáo tài chính

> Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

*

Báo cáo tài chính thông thường bao gồm ba loại báo cáo tài chính quan trọng nhất đó là bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Sau đây chúng tôi sẽ giúp các bạn cách đọc báo cáo tài chính từng phần một để các bạn hiểu rõ; chi tiết hơn tình hình phát triển của một doanh nghiệp.


NỘI DUNG CHÍNH


1. Đọc báo cáo tài chính trong Bảng Cân Đối Kế Toán

– Trong phần bảng cân đối kế toán, đầu tiên bạn cần quan tâm tới tài khoản 131 và tài khoản 331.

+ Xác định xem công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp có khớp hay không.

+ Nếu tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ thì đánh giá là tốt.

Xem thêm: Mô Hình Toán Và Sơ Đồ Máy Biến Áp 1 Pha, Bài 46: Máy Biến Áp Một Pha

+ Tài khoản 131 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần tài sản

+ Tài khoản 331 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu.

*

2. Cách đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

– Cách xem báo cáo tài chính trong phần này trước tiên bạn cần xác định nhanh các con số có phù hợp và chính xác không.

+ DTT= DT- các khoản giảm trừ – thuế TTĐB, thuế xuất khẩu,…

+ LN gộp = DTT- GVHB

+ KQHĐKD= LN gộp + DTTC – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bởi vậy đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp phần này bạn cần quan tâm tới phần doanh thu, lợi nhuận, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và lợi nhuận sau thuế và từ các yếu tố này, bạn căn cứ vào số liệu năm trước để so sánh và đánh giá được sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm: Nên Đi Ngủ Lúc Mấy Giờ Là Tốt Nhất, Đi Ngủ Lúc Mấy Giờ Sẽ Tốt Cho Tim Mạch

3. Đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

*

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta biết vòng quay luân chuyển của vốn; khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp là nhanh hay chậm; thông qua tài khoản 511, 131, và 111 đồng thời chi tiết các khoản đầu tư tài chính của một doanh nghiệp do đó khi đọc báo cáo tài chính trong phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn cần xem dòng tiền kinh doanh trong kỳ có bị âm hay không, có ổn định không để từ đó xác định được khả năng đầu tư của doanh nghiệp, khả năng chi trả khoản nợ, khả năng quản lý các khoản phải thu,…

Trên đây là hướng dẫn đọc báo cáo tài chính đơn giản; nhanh và chính xác nhất giúp bạn có thể hiểu được tình hình tài chính, kinh doanh và phát triển của một doanh nghiệp. Từ việc hiểu và nắm rõ cách đọc báo cáo tài chính; sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình hình thực tế kinh doanh lãi lỗ của doanh nghiệp mình; nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đánh giá được thực trạng phát triển doanh nghiệp đối thủ hay để bạn xác định được đối tượng đầu tư hợp lý.