CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM DỄ NHỚ

     

ao ước luyện nói tiếng Anh từ nhiên, một trong các yếu tố quan trọng đặc biệt bạn tốt nhất định quan yếu bỏ qua đó là trọng âm.

Nếu các bạn đang gặp gỡ khó khăn vào việc khẳng định trọng âm của từ, dưới đấy là cách tiến công trọng âm giờ đồng hồ Anh dễ nhớ mà bạn nên biết.

*
*
Cách tấn công trọng âm giờ đồng hồ anh

Quy tắc 1: đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết thiết bị nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: phần nhiều các rượu cồn từ và giới từ tất cả 2 âm huyết thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết thứ 2.

Bạn đang xem: Cách đánh trọng âm dễ nhớ

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: phần lớn các từ có tận cùng là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét cồn từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm rơi vào tình thế chính âm ngày tiết đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho vấn đề phát âm giờ Anh chưa chuẩn chỉnh và chưa đúng ngữ điệu:52 đoạn clip bài học phát âm được biên soạn cực kì tỉ mỉ để giúp đỡ bạn nâng trình tiếp xúc tiếng Anh chỉ trong vòng 30 ngày.
Tìm gọi ngay

Quy tắc 4: các từ gồm tận thuộc là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường rơi vào tình thế âm huyết trước nó.

Xem thêm: Chuẩn Bị Đồ Đi Đẻ Cần Mang Theo Những Đồ Gì, Danh Sách Đồ Dùng Chuẩn Bị Khi Sinh Và Cho Em Bé

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh tự ghép thông thường sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thiết bị 1.

Ví dụ:

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính từ bỏ ghép

+ Tính từ ghép thông thường sẽ có trọng âm là âm tiết 1: home-sick, air-sick, water-proof

+ Tính tự ghép gồm từ đầu tiên là adj hoặc adv (hoặc tất cả đuôi ed) thì trọng âm là âm huyết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao bạn luyện phát âm mãi nhưng chưa thành thạo? chúng ta đang mắc phải những sai trái gì, cùng làm cố gắng nào để khắc phục chúng? Hãy khám phá ngay những lỗi sai kinh khủng về phạt âm tiếng Anh mà người học thường xuyên mắc buộc phải và chiến thuật cho sự việc này trong video sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí giải pháp quản lý phát âm giờ đồng hồ Anh trên đây

Quy tắc 7: một số trong những tiền tố cùng hậu tố không tác động đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: khi xét trọng âm của các từ có tiền tố với hậu tố, trước hết hãy bỏ những tiền tố, hậu tố đi cùng xét trọng âm của trường đoản cú gốc.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: mọi từ có âm máu /ə/ thì không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ:

pagoda /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với các từ rất có thể đóng các vai trò thì là danh từ, tính từ bỏ => trọng âm lâm vào âm tiết thiết bị 1; lúc là động từ => trọng âm rơi vào cảnh âm tiết trang bị 2.

Xem thêm: Mùng 1 Có Kiêng Gội Đầu - Mùng 1 Tết Có Kiêng Gội Đầu, Tắm Gội Không

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đây là 9 lý lẽ cơ phiên bản về phương pháp đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ, dễ dàng thuộc. Bạn nhớ rằng áp dụng 9 lý lẽ này lúc nói tiếng Anh để phương pháp phát âm của chính mình trở nên chuẩn xác hơn, tự nhiên và thoải mái hơn nhé.

Top 5 bài viết học giờ đồng hồ Anh online hay nhất

Đây là các nội dung bài viết được nhiều người đọc duy nhất trong tháng: