Cách đánh số trang trong word 2016 từ trang bất kỳ

     

Nếu bạn là một người thường xuyên phải làm việc với Word thì chắc hẳn việc Đánh số trang trên toàn bộ văn bản không còn là thao tác xa lạ. Nhưng đối với những văn bản cần mục lục hay phần mở đầu, kết luận. Chúng ta thường không cần đánh số thứ tự những trang nêu trên mà chỉ đánh số trang phần nội dung. Vậy làm thế nào để có thể đánh số trang từ một trang bất kỳ trong WordTin học MOS sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác trên một cách đơn giản và chuyên nghiệp nhất.


Bước 1: Đánh số trang cho toàn bộ văn bản.

Vào thẻ Insert -> Header & Footer -> Page Number -> Lựa chọn kiểu định dạng muốn sử dụng để điền số trang cho văn bản:

Top of page: Đánh số trang trên đầu trang

Bottom of page: Đánh số trang ở cuối trang

Page Margins: Đánh số trang bên lề trang

Current Position: Đánh số trang tại vị trí con trỏ chuột

*
Hướng dẫn đánh số trang tự động trong Word 2013, 2016, 2019 <2022>Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Section Break trong Word 2013, 2016
*
Thay đổi đơn vị thước đo trong Word 2013, 2016, 2019 nhanh gọn
*
Đánh số trang, tạo mục lục tự động trong Word