Các Từ Tiếng Anh Về Con Vật

     

Nếu bạn muốn nói về những loài vật mà bạn gặp mặt trong các cuộc trò chuyện bằng giờ đồng hồ Anh hoặc tất cả thể bạn muốn xem phim tài liệu về động vật hoang dã hoang dã và mong mỏi hiểu thêm về những con vật đang được nói đến. Điều này nghe dường như giống bạn, thì việc học tên các con vật bằng tiếng Anh để áp dụng tiếng mỗi ngày sẽ thực sự có ích. Với lượng ví dụ với hình ảnh sưu tầm được, nội dung bài viết sẽ giúp bạn thuận tiện nhớ những từ vựng này hơn.


Bạn đang xem: Các từ tiếng anh về con vật


Xem thêm: Chặn Người Khác Xem Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook Điện Thoại, Máy Tính, PcXem thêm: Mở Cửa Sổ Sang Nhà Hàng Xóm Có Bị Phạt Không, Xây Nhà Có Được Mở Cửa Sổ Sang Nhà Hàng Xóm

Hãy thuộc theo dõi nhé.


Phân nhiều loại động vật

Động vật rất có thể được phân nhiều loại theo những loại cơ bản khác nhau như sau:

Pets/pet/Vật nuôi
Farm và Domestic Animals/fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/Gia súc
Wild Animals/waɪld ˈæn.ɪ.məl/Động trang bị hoang dã
Mammals/ˈmæm.əl/Động vật bao gồm vú
Sea Animals/siː ˈæn.ɪ.məl/Động đồ dùng thủy sinh
Birds/bɝːd/Chim
Insects/ˈɪn.sekt/Côn trùng

Tên các con vật bằng tiếng anh kèm hình ảnh

1. Thú nuôi

Dog/dɑːɡ/Con chó
Puppy/ˈpʌp.i/Chó con, cún con
Turtle/ˈtɝː.t̬əl/Rùa
Rabbit/ˈræb.ɪt/Con thỏ
Parrot/ˈper.ət/Con vẹt
Cat/kæt/Con mèo
Kitten/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
Goldfish/ˈɡoʊld.fɪʃ/Cá vàng
Mouse/maʊs/Chuột
Tropical fish/ˈtrɑː.pɪ.kəl fɪʃ/Cá sức nóng đới
Hamster/ˈhæm.stɚ/Chuột Hamster

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ dùng học tập giờ anh

Am hiểu tên những con vật bằng tiếng anh ko chỉ giúp bạn có một vốn từ bỏ vựng tốt, thừa trình tiếp xúc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn mà còn khiến cho người học gọi được đại đa số các câu thành ngữ đi kèm. Muốn rằng những từ vựng và hình hình ảnh trên để giúp ích cho bạn trong quá trình học.