CÁC THÀNH PHỐ ĐÔ THỊ LOẠI 1

     

Danh sách đô thị loại 1 bao gồm 22 thành phố: 3 tp trực thuộc tw và 19 thành phố trực thuộc tỉnh. Số liệu này được cập nhật mới tuyệt nhất tính mang đến ngày 23 tháng 7 năm 2021.