Các Mẫu Symbol Đẹp Trong Word

     

Bạn đang tìm những mẫu Symbol đẹp nhất trong Word để áp dụng trong văn bạn dạng Word của bản thân thêm sinh động. Vậy mời các bạn cùng xem thêm những mẫu Symbol đẹp trong Word mà nội dung bài viết đã tổng vừa lòng và chia sẻ dưới đây.

Bạn đang xem: Các mẫu symbol đẹp trong word

*

Dưới đây bài viết chia sẻ đến chúng ta những chủng loại Symbol đẹp, có thể copy với paste vào Word tùy ý, mời các bạn cùng theo dõi.

Xem thêm: Cách Làm Sốt Cà Chua Ngon, Sánh Mịn Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Sốt Cà Chua Cho Nhiều Món Ngon Khác Nhau

trong Chèn -> Biểu tượng bên trên Word, bạn cũng trở thành thấy các mẫu Symbol đẹp nhất trong phông Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3.

Xem thêm: Cách Làm Tương Đen Ăn Gỏi Cuốn, Tương Đen Ăn Kèm Gỏi Cuốn

Để luôn tiện theo dõi, các chúng ta có thể tham khảo các mẫu Symbol rất đẹp trong Word dưới đây.

Các mẫu hình tượng phổ biến

• →

☮ ☯ ☸ ☹ ☺ ☻ ☽ ☾ ♔ ♕♖ ♗ ♘ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♡ ♨ ✓ ✔ ✘ ✚ ✝ ✞ ✟ ✠ ✦ ✧

✯ ✹ ✿ ❀ ❁ ❂ ❅ ❆ ❝ ❞ ❣ ❤ ❥ ❦❧ ➤ ツ ㋡ 卍 ⓐ ⓑ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓞ ⓟ ⓠ ⓢ ⓣ ⓤ ⓠ ⓐ ⓧ Ⓦⓦ

Biểu tượng tình yêu

❤ ♥

Biểu tượng bàn tay

☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ✍

Biểu tượng cờ vua

♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

Ký tự hình tượng âm nhạc

♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯

Ký tự hình tượng thời tiết

ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ❄ ❅ ❅ ❆

Biểu tượng văn hóa

☠ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☪ ☫ ☬ ☮ ☭ ☯ ☸ ☽ ☾♕ ♚ ♛ ✙ ✚ ✛ ✟ ✠ ✠ ✡

Biểu tượng văn phòng

Ký hiệu kỹ thuật

⏎ ⇧ ⇪ ⌂ ⌘ ☢ ⌥ ⎋ ⎋ ⌫  ᴴᴰ

Biểu tượng của những cung

♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Biểu tượng dấu kiểm cùng dấu kiểm

✓ ✔

Biểu tượng của quân cờ

Biểu tượng nụ cười

☹ ☺ ☻ ☿ ♀ ♂ 〠 ヅ ツ ㋡ 유 ü ت

Biểu tượng lốt sao cùng dấu hoa thị

★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰

⁂ ⁎ ⁑ ☸ ✢ ✣ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✿ ❂ ❂ ❃

Biểu tượng mũi tên

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↫ ↯ ↰ ↰ ↱ ↲ ↴↶

↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇏ ⇘ ⇙ ⇙ ⇚⇛ ⇜ ⇞

⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧

Biểu tượng của hình khối

∎ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⋄ ⎔ ⎚ ▀ ▂ ▄ ▅ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰▱ ► ◄ ◆ ◇ ◈ ◘ ◘ ◚ ◛ ◢ ◣ ◤ ◥ ◧ ◨◩ ◪ ◫ ☖ ☗

❐ ❑ ❒ ❖ | ❙ ❚ ◊

Δ ⊿ ▲ △ ▴ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◢ ◤ ◤ ◥ ◬

⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ○ ○ ◌ ◍ ◎ ◎ ◎ ◎ ◒◓ ◒◓ ◔ ◖ ◗ ◦ ◯ ⦿ ⦿ ⊕

`

┑ ┒ ┓ └ └ ┕ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛├ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┣ ┤ ┤ ┥ ┧ ┩ ┩ ┪┫

┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╅ ╆ ╇ ╈

╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ═ ═ ═ ╔ ╜

╟╠ ╡ ╡ ╢ ╢ ╣ ╣ ╤ ╤ ╥ ╥ ╦ ╦ ╧ ╧ ╨╨ ╩ ╩ ╪ ╬ ╭ ╮ ╯

—⌉

Ký hiệu toán học

¼ ½ ¾ ⅐ ⅑ ⅒ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜⅝ ⅞ ⅟ ∟ ∬ ¾ ¾ ∷ ≦ ≧ + –

° ± ×

°

¹ ² ⁰ ⁱ ⁱ ⁴ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁽⁾ⁿ ⁾ⁿ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₃ ₅ ₋ ₇ ₊ ₍₎ₐ ₑ ₑ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅳⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⓪ ① ② ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⓵ ⓹ ⓺ ⅷ ⑼ ⑽ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❻ ❼ ❽❾ ❿ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈨ ㈨ ㈩ ㊁ ㊃㊄ ㊅ ㊆ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ký hiệu, cam kết hiệu chữ cái

Ký hiệu chữ cái la tinh

ti nachhw Ž RT ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒰ ⒱⒲ ⒳ ⒴ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓙ Ⓚ Ⓓ Ⓙ Ⓚ Ⓤ ⓦ ⓧ ⓧ ⓨ ⓐ ⓑⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓝ ⓞ ⓟ ⓟ ⓠ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓥ ⓨ ⓩ ABC de F g K lm N opqruvw xy zabcdefgijklm no p Árstuv à ã ä é ê Ì Ë ʀ ᴛ ᴜ ᴡ ᴡ ʏ ᴢ