CÁC ĐÔNG TỪ THEO SAU LÀ TO V

     

Một trong những hiện tượng ngữ pháp thường chạm chán trong tiếng Anh đó đó là dạng các động từ theo sau là V-ing cùng to V. Hai dạng này có cách sử dụng và chân thành và ý nghĩa khác nhau cơ mà có một vài động từ lại sở hữu cả hai biện pháp dùng “V-ing” và “to V” buộc phải thường gây nên nhầm lẫn cho các bạn học tiếng Anh.

Bạn đang xem: Các đông từ theo sau là to v

Bài viết này sẽ chia sẻ cho chúng ta về hai giải pháp dùng “V-ing” cùng “to V” phổ biến của động từ trong tiếng Anh, biện pháp sử dụng cũng tương tự cách phân biệt các dạng thức “V-ing” với “to V” này.

1. Gerund verb (V-ing) – Danh rượu cồn từ

1.1. Cách sử dụng “V-ing”

– Là công ty ngữ của câu:

Reading bored him very much.

– bổ ngữ của đụng từ:

Her hobby is painting.

– Là té ngữ:

Seeing is believing.

– Sau giới từ:

He was accused of smuggling.

– sau một vài rượu cồn từ: avoid, mind, enjoy,…

1.2. Một trong những cách dùng quan trọng của “V-ing”

* rất nhiều động trường đoản cú sau được theo sau vị “V-ing”: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, detest, dread, resent, pardon, fancy…

Ex:

1. He admitted taking the money. (Anh ta ưng thuận đã rước tiền.)

2. Would you consider selling the property? (Bạn sẽ xem xét bán nhà đất chứ?)

3. He kept complaining. (Anh ta vẫn thường xuyên phàn nàn.)

4. He didn’t want to risk getting wet. (Anh ta không thích bị ướt.)

* V + giới từ: apologize lớn sb for, accuse sb of, insist on, feel like, congratulate sb on, suspect sb of, look forward to, dream of, succeed in, object to, approve/ disapprove of…

* Gerund verb cũng theo sau những các từ như:

– It’s no use / It’s no good…

– There’s no point (in)…

– It’s (not) worth …

– Have difficult (in) …

– It’s a waste of time/ money …

– Spend/ waste time/money …

– Be/ get used khổng lồ …

– Be/ get accustomed to …

– Do/ Would you mind … ?

– Be busy …

– What about … ? How about …?

– Go …(go shopping, go swimming…)

2. Khổng lồ V (Verb infinitive) – Động trường đoản cú nguyên thể

2.1. Verb + to lớn V

Những đụng từ sau được theo sau trực tiếp vị to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, tend, threaten, volunteer, expect, want, …

Ex:

1. She agreed khổng lồ pay $50.(Cô ấy đã đồng ý trả 50 đô la.)

2. Two men failed khổng lồ return from the expedition.(Hai người bầy ông đang không thể trở về từ cuộc thám hiểm.)

3. The remnants refused to lớn leave.(Những bạn còn sót lại từ chối rời đi.)

4. She volunteered to help the disabled. (Cô ấy tình nguyện trợ giúp người tàn tật.)

5. He learnt khổng lồ look after himself. (Anh ấy học giải pháp tự chăm sóc mình.)

2.2. Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + lớn V

Những đụng từ sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to lớn know, wonder…

Ex:

1. He discovered how to open the safe. (Anh ấy đang phát hiện ra làm chũm nào để mở két sắt.)

2. I found out where to buy cheap fruit. (Tôi vẫn tìm ra nơi thiết lập hoa trái rẻ.)

3. She couldn’t know what to say. (Cô ấy cần thiết nghĩ ra điều gì để nói.)

4. I showed her which button to lớn press. (Tôi chỉ mang lại cô ấy đề nghị ấn nút nào.)

2.3. Verb + Object + khổng lồ V

Những đụng từ theo bí quyết này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt…

Ex:

1. These glasses will enable you to see in the dark. (Cái kính này sẽ chất nhận được bạn quan sát trong láng tối.)

2. She encouraged me khổng lồ try again. (Cô ấy khích lệ tôi demo lại lần nữa.)

3. They forbade her lớn leave the house. (Họ cấm cô ấy bong khỏi nhà.)

4. They persuaded us to lớn go with them. (Họ đang thuyết phục công ty chúng tôi đi cùng với họ.)

*

3. Một vài động từ đặc biệt có thể kết hợp với tất cả V-ing cùng to V

Một số những động từ theo sau là lớn V và V-ing, hãy thuộc Elight so sánh sự khác nhau về chân thành và ý nghĩa giữa bọn chúng ngay hiện nay nhé ?

3.1. STOP

Stop V-ing: dừng làm những gì (dừng hẳn)

Stop to V: ngừng lại để làm việc gì

Ex:

1. He has lung cancer. He needs to stop smoking.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Và Phòng Tránh Kiến 3 Khoang Đốt Như Thế Nào ?

(Anh ấy bị ung thư phổi. Anh ấy cần được dừng hút thuốc.)

2. He was tired so he stopped to lớn smoke. (Anh ấy thấy mệt buộc phải đã dừng lại để hút thuốc.)

3.2. REMEMBER

Remember/ forget/ regret lớn V: nhớ/ quên/ tiếc đang phải làm cái gi (ở bây giờ – tương lai)

Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ nhớ tiếc đã làm gì (ở thừa khứ)

Ex:

1. Remember to lớn send this letter (Hãy nhớ nhờ cất hộ bức thư này.)

2. Don’t forget to lớn buy flowers (Đừng quên thiết lập hoa nhé.)

3. I regret lớn inform you that the train was cancelled (Tôi hết sức tiếc phải cung cấp thông tin cho anh rằng chuyến tàu đã bị hủy.)

4. I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (Tôi nhớ đang trả cô ấy 2 đô la rồi.)

5. She will never forget meeting the Queen. (Cô ấy không lúc nào quên lần gặp nữ hoàng.)

6. He regrets dropping out of school early. It is the biggest mistake in his life. (Anh ấy hối tiếc vì đã bỏ học vượt sớm. Đó là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc sống anh ấy.)

3.3. TRY

Try lớn V: cố gắng làm gì

Try V-ing: thử làm gì

Example:

1. I tried khổng lồ pass the exam. (Tôi đã cố gắng vượt qua kỳ thi.)

2. You should try unlocking the door with this key. (Bạn phải thử xuất hiện với loại khóa này.)

3.4. LIKE

Like V-ing: Thích làm những gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, có tác dụng để thường thức.

Like to lớn do: mong làm gì, đề nghị làm gì

Ex:

1. I lượt thích watching TV. (Tôi ưng ý xem TV.)

2. I want to have this job. I like to learn English. (Tôi mong muốn có quá trình này. Tôi ước ao học giờ đồng hồ Anh.)

3.5. PREFER

Prefer V-ing khổng lồ V-ing

Prefer + lớn V + rather than (V)

Ex:

1. I prefer driving to lớn traveling by train. (Tôi thích lái xe hơn đi tàu.)

2. I prefer to lớn drive rather than travel by train. (Tôi đam mê lái xe hơn đi tàu.)

3.6. MEAN

Mean khổng lồ V: tất cả ý định có tác dụng gì.

Mean V-ing: tức là gì.

Ex:

1. He doesn’t mean lớn prevent you from doing that. (Anh ấy không có ý rào cản bạn thao tác làm việc đó.)

2. This sign means not going into. (Biển báo này có ý nghĩa là ko được đi vào trong.)

3.7. NEED

Need khổng lồ V: đề xuất làm gì

Need V-ing: cần được gia công gì (= need lớn be done)

Ex:

1. I need khổng lồ go khổng lồ school today. (Tôi cần đến trường hôm nay.)

2. Your hair needs cutting. (= your hair needs lớn be cut) (Tóc bạn rất cần được cắt.)

3.8. USED TO/ GET USED TO

Used lớn V: vẫn từng/ thường làm gì trong vượt khứ (bây tiếng không làm nữa)

Be/ Get used to lớn V-ing: quen với việc gì (ở hiện nay tại)

Ex:

1. I used lớn get up early when I was young. (Tôi hay dậy sớm lúc còn trẻ.)

2. I’m used lớn getting up early. (Tôi thân quen với việc dậy mau chóng rồi.)

3.9. ADVISE/ ALLOW/ PERMIT/ RECOMMEND

Advise/ allow (permit)/ recommend + Object + khổng lồ V: khuyên/ đến phép/ đề nghị ai có tác dụng gì.

Advise/ allow (permit)/ recommend + V-ing: khuyên/ đến phép/ đề xuất làm gì.

Ex:

1. He advised me to lớn apply at once. (Anh ấy khuyên nhủ tôi ứng tuyển vị trí đó tức thì lập tức.)

2. He advised applying at once. (Anh ấy khuyên răn nộp 1-1 cho địa chỉ đó tức thì lập tức.)

3. They don’t allow us lớn park here. (Họ không chất nhận được chúng tôi đỗ xe làm việc đây.)

4. They don’t allow parking here. (Họ không được cho phép đỗ xe sống đây.)

*

3.10. SEE/ HEAR/ SMELL/ FEEL/ NOTICE/ WATCH

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: kết cấu này được sử dụng khi tín đồ nói chỉ triệu chứng kiến 1 phần của hành động.

Xem thêm: 40+ Hình Ảnh Đức Mẹ Maria Đẹp Nhất Của Thiên Chúa Giáo, Hình Ảnh, Hình Nền Đức Mẹ Đẹp Nhất

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu trúc này được sử dụng khi bạn nói chứng kiến cục bộ hành động.

Ex:

1. I see him passing my house everyday. (Tôi thấy anh ấy đi qua nhà tôi mỗi ngày.)

2. She smelt something burning và saw the smoke rising. (Cô ấy ngửi thấy mùi hương cái nào đấy đang cháy và bắt gặp khói đang bốc lên cao.)