Các đoạn hội thoại tiếng anh

     

Với xu thế du nhập thế giới hiện nay, việc gặp một người nước ngoài và tiếp xúc dù bạn là 1 nhân viên văn phòng và công sở hay bạn lao động thường rất phổ biến. Việc tiếp xúc lưu loát bằng tiếng Anh cũng mở ra thời cơ nghề nghiệp hấp dẫn sau này cho những con. Ba chị em cùng theo dõi nội dung bài viết đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh giao tiếp căn bản theo tình huống sau đây để cùng bé học tập tương tự như phát triển kĩ năng tiếng Anh của bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Các đoạn hội thoại tiếng anh

*

20 đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh giao tiếp căn phiên bản theo tình huống (phần 1)


Do you know how lớn get downtown? (Làm rứa nào nhằm xuống trung tâm tp không?)

A: Hi George, do you know how to get downtown?

Chào George, chúng ta có biết làm cố kỉnh nào để vào trung tâm thành phố?

B: Sure. Why are you going there?

Chắc chắn rồi. Vì sao bạn lại mong đến đó?

A: I want to buy a new computer.

Tôi mong mua một máy vi tính mới.

B: OK, are you driving?

OK, nhiều người đang lái xe cộ hả?

A: Yes

Vâng.

B: Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway and take exit 52.

Đi thẳng xuống con phố này. Khi bạn đến cột đèn thiết bị hai, rẽ trái. Sau đó lên đường cao tốc và theo lối ra 52.

A: That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road vì chưng I take first?

Nghe thiệt phức tạp. Bạn cũng có thể nói lại với tôi không? tuyến đường nào tôi tiên phong tiên?

B: You go down this road, then at the second light, turn left. That road is Main street.

Bạn đi xuống tuyến phố này, rồi sinh hoạt đèn thứ hai, rẽ trái. Con phố đó là phố chính.

A: OK, I think I’ve got it now.

OK, tôi cho rằng tôi sẽ đi tức thì bây giờ.

Did you see the news today? ( các bạn có xem tin tức lúc này không?)

A: John, did you see the news today?

John, các bạn đã coi thời sự ngày từ bây giờ chưa?

B: No, what happened?

Chưa, tất cả chuyện gì xảy ra không?

A: There was a big earthquake in San Diego.

Có một trận cồn đất mập ở San Diego.

B: Oh my goodness.

Ôi! Chúa ơi!

A: The president was on the news talking about it earlier.

Tổng thống có nói về tin tức này trước đó

B: Was anyone hurt?

Có ai bị yêu đương không?

A: I think they said two people were killed.

Họ nói tất cả hai người bị giết.

B: Oh, that’s terrible.

Ôi, thật là tồi tệ.

A: Yeah, I can’t believe you hadn’t heard about it. They were talking about it on CNN all day.

Vâng, tin thiếu tín nhiệm bạn chưa từng nghe về nó đấy. Nói đã nói trên CNN cả ngày.

B: Oh, I don’t watch TV that often.

Ồ, tôi không xem TV hay xuyên.

A: Don’t you watch the news?

Vậy là bạn không coi thời sự?

B: No, I usually read the news online, but I haven’t had time lớn turn on my computer today.

Không, tôi thường thông tin tức trên mạng, tuy thế tôi không tồn tại thời gian để bật máy tính của bản thân mình ngày hôm nay.

*
Tham khảo đoạn hội thoại giờ Anh giao tiếp căn bạn dạng theo tình huống (phần 1)

Your English is so good (Tiếng Anh của khách hàng rất tốt)

A: Thomas, your English is so good. How did you learn it?

Thomas, tiếng Anh của người tiêu dùng tốt thiệt đấy. Chúng ta đã học nó như thế nào?

B: Well, in my country everyone has lớn take English starting in the first grade. I’ve been taking English courses for 12 years now.

Chà, sinh sống nước tôi người nào cũng học giờ đồng hồ Anh từ thời điểm năm lớp một. Tôi đang tham gia các khóa học tập Tiếng Anh

A: Wow, that’s interesting. I remember when we took that trip last year và visited your family. It seemed lượt thích there weren’t many people that could speak with me in English.

Wow, thiệt thú vị. Tôi nhớ khi họ cùng đi dạo và đến thăm gia đình. Có vẻ như có không ít người ko thể rỉ tai với tôi bởi tiếng Anh.

B: Oh, that’s because they don’t speak English that much.

Ồ, đó là do họ ko nói giờ đồng hồ Anh nhiều.

A: But they speak it in school, right? Maybe they just didn’t like me so they didn’t want khổng lồ talk khổng lồ me.

Nhưng chúng ta nói nó ở trường, bắt buộc không? chắc hẳn rằng họ không thích hợp tôi bắt buộc họ sẽ không thủ thỉ với tôi.

B: No, actually they liked you a lot. They told me they thought you were very nice. They are just shy. They’re not used lớn talking with foreigners. I remember when I first came to lớn the US. I was really nervous about speaking with people.

Không, đích thực họ thích các bạn rất nhiều. Chúng ta nói cùng với tôi rằng chúng ta nghĩ bạn rất tốt. Họ chỉ nhút kém thôi. Chúng ta không biết rỉ tai với tín đồ nước ngoài. Tôi nhớ lúc tôi lần thứ nhất đến the Mỹ. Tôi thực sự lo ngại khi thì thầm với những người.

A: I see. I thought there were lots of Americans teaching English in your country.

Tôi gọi rồi. Tôi suy nghĩ rằng có khá nhiều người Mỹ dạy tiếng Anh sinh hoạt nước bạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Người Yêu Cũ Phản Bội Khiến Nhiều Người Chột Dạ

B: Yes, that’s true. There are probably twice as many now as there were five years ago, but they are mostly in the cities. My family lives in the country.

Vâng đó là việc thật. Có lẽ nhiều gấp đôi so cùng với năm năm trước, tuy thế chúng đa số ở những thành phố. Gia đình tôi sống ở quê.

A: I wonder why. Personally I prefer the country khổng lồ the city. It’s so quiet & peaceful.If I were lớn teach, I would want lớn teach in the country.

Tôi từ bỏ hỏi trên sao cá thể tôi say mê vùng quê rộng thành phố. Nó khôn xiết yên tĩnh và yên bình. Nếu như tôi được dạy, tôi sẽ mong mỏi dạy sinh hoạt nông thôn.

B: bởi vì you think you would want lớn teach someday? I know the schools around my town are looking for teachers, so if you want, I can call them and get more information.

Bạn tất cả nghĩ rằng bạn sẽ muốn dạy ở nông xóm một ngày như thế nào đó? Tôi biết những trường học tập xung quanh thị xã của tôi đã tìm tìm giáo viên, vì vậy nếu bạn muốn, tôi hoàn toàn có thể gọi mang lại họ cùng nhận thêm thông tin.

A: No, I don’t think so. I would need to lớn stay there for a year, & I don’t think I can take that much time off work.

Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi sẽ đề xuất ở lại kia một năm, và tôi không cho là rằng tôi thiết yếu dành nhiều thời hạn cho công việc.

B: Well, if you change your mind, let me know. I think you would be a really great teacher.

Vâng, nếu khách hàng đổi ý, hãy mang đến tôi biết. Tôi nghĩ bạn sẽ là một cô giáo thực sự xuất xắc vời.

I’ll take you to lớn work (Tôi sẽ đưa chúng ta đi làm)

A: Hello?

Xin chào?

B: Hi Sarah, it’s James.

Chào Sarah, tôi là James

A: Hey James, I can’t talk now. Can I hotline you back later?

Này James, tôi không thể nói chuyện ngay cơ hội này. Tôi có thể gọi lại cho bạn sau được không?

B: Sure. Is there a problem?

Chắc chắn rồi. Có sự việc gì không?

A: I’m late for work and my car isn’t working, so I need to find someone to take me to work.

Tôi đi làm muộn và xe của mình không hoạt động, bởi vậy tôi nên ai đó chuyển tôi đi làm.

B: I can take you.

Tôi rất có thể đưa chúng ta đi

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

Ồ vậy sao? Cảm ơn bạn. Bạn thật tốt

B: vày you need me khổng lồ pick you up after work also?

Bạn gồm cần tôi đón các bạn sau khi làm việc không?

A: Yes, if it’s not too much trouble.

Vâng, ví như như không quá phiền mang đến bạn.

B: It’s no problem. I’m leaving my house now. I’ll be right there.

Nó không tồn tại vấn đề gì. Tôi sẽ đi bây giờ. Tôi vẫn tới kia ngay.

A: OK. I’ll wait for you in front of my apartment building.

Vâng, tôi đang đợi bạn trước tòa nhà nhà ở của tôi.

B: vày you know what’s wrong with your car?

Bạn có biết xe chúng ta bị hỏng vật gì không?

A: I’m not exactly sure. I think there’s a problem with the engine.

Tôi không chắc. Tôi nghĩ có vấn đề với động cơ

B: OK, I’ll have a look when I get there. I know a lot about cars. When I was younger my father and I used to fix old cars.

Ừ, tôi vẫn xem qua khi tôi đến đó. Tôi biết các về xe hơi. Lúc tôi còn nhỏ, phụ thân và tôi thường sửa xe hơi cũ.

*

Giao tiếp giờ đồng hồ Anh theo chủ thể thông dụng

Taking a taxi (gọi taxi)

A: Hello Miss, vì you need a taxi?

Chào cô, cô bao gồm cần taxi không?

B: Yes.

A: vị you have any luggage?

Cô có tư trang hành lý gì không?

B: Just these two suitcases.

Tôi tất cả 2 va li này

A: OK, I’ll put them in the back for you. Where are you going?

OK, tôi sẽ đặt nó ở phía sau mang đến bạn. Chúng ta đi đâu?

B: The Comfort Inn.

Quán trọ Comfort

A: I think there are two in Boston. Which one are you going to?

Tôi nghĩ về rằng có hai sống Boston. Các bạn sẽ đến chiếc nào

B: The one downtown.

Cái tại chính giữa thành phố

A: Is this your first time in Boston?

Đây liệu có phải là lần đầu tiên của bạn ở Boston?

B: No. I’ve been here many times. I come here for work all the time. Bởi vì you know how long it’ll take?

Không. Tôi đã ở đây nhiều lần. Tôi mang lại đây vì các bước mọi lúc. Các bạn có biết nó đang mất bao lâu không?

A: It shouldn’t take long. Probably about 15 minutes.

Nó không mất nhiều thời gian. Chắc hẳn rằng khoảng 15 phút.

B: Wow, it looks like the traffic is really bad.

Wow, có vẻ như giao thông đang tệ đi.

A: Yeah, there might be an accident up ahead.

Vâng, có thể có một tai nạn đáng tiếc ở phía trước.

Xem thêm: Đề Thi Môn Hóa Thpt Quốc Gia 2017 Đáp Án Của Bộ Gd, Đề Thi, Bài Giải Môn Hóa Học Thpt Quốc Gia 2017

B: OK, then stop at the next intersection. I’m gonna get out there và take the subway.