Các dạng so sánh của tính từ

     

So sánh tính từ cùng trạng từ là 2 dạng so sánh rất thịnh hành trong tiếng Anh. Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu kĩ hơn nội dung so sánh này nhé.

Bạn đang xem: Các dạng so sánh của tính từ


Sau đó là bảng nắm tắt về các dạng so sánh của tính từ, trạng từ. Trong giờ đồng hồ anh quan trọng đặc biệt trong lúc học TOEIC, bọn họ có 3 loại so sánh cơ bản cần cầm rõ: So sánh bằng (không bằng); so sánh hơn; so sánh rộng nhất. Tính từ với trạng trường đoản cú là chủ điểm ngữ pháp siêu quan trọng, trong các số đó việc ráng rõ các thể thức đối chiếu sẽ giúp chúng ta nhận biết câu một cách ví dụ và đúng chuẩn hơn.
Mục tiêu của bài là các bạn nắm kiên cố những cấu trúc cơ bản đồng thời có thể đặt được câu nhờ vào vốn tính từ cùng trạng trường đoản cú các bạn đã có sẵn.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Cho Trẻ 16 Tháng Tuổi, 12 Món Cháo Cho Bé 12


ADJ

ADV

1. Phương pháp chung:

S1+be+as+ adj+as+ S2

Ex: She is as charming as her mother was

1. Cách làm chung:

 S1+Verb+as + adv+ as+ S2

Ex: He runs as quickly as his father

2. So sánh ko bằng

ADJ

ADV

1. Cách làm chung:

S+be not + as/no + adj + as + S2

Ex: The inflation rate this year is not as high as last year"s 

1. Công thức chung:

S1+Verb not + as + adv + S2

Ex: The meeting this morning didn"t go as well as the previous one


3. So sánh hơn

ADJ

ADV

1. Phương pháp chung:

+ Đối với mọi tính từ dạng ngắn (1 âm tiết) và số đông tính tự 2 âm tiết trở lên tuy thế tận cùng là y, er, ow, et

S1+ be+ adj+er+ than+ S2

Ex: 

- She is hotter than her close friend

- They are happier than their parents

- He is cleverer than his friends

- This room is quieter than that one

+ Đối với phần nhiều tính tự 2 âm huyết trở lên trừ phần đông trường thích hợp ở trên

S1+ be+more+adj+than+ S2

Ex:The economy this year is more fluctuating than the previous one

2. Giải pháp thêm “er” vào sau adj

- hầu hết tính trường đoản cú tận cùng là «e» thì thêm « r »: larger, wider...

- hầu hết tính tự tận cùng là một trong phụ âm trừ W, trước đó là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm: 

hotter, bigger...

Xem thêm: Tải Nhạc Anh Thương Em Nhất Mà Mp3, Anh Thương Em Nhất Mà Song

- hầu hết tính trường đoản cú tận thuộc là « y » trước đó là một trong phụ âm thì chuyển « y » thanh lịch « ier »:

 happier, noisier

1. Cách làm chung

+ Đối với gần như trạng từ hệt nhau tính từ: long, close, fast, low, late, hard, wide, high, early

S1+V chia+ADV+er+than+S2

Ex: 

She often comes to class later than her friends

+ Đối với hồ hết trạng từ bỏ dài

S1+Vchia+more+ADV+than+S2

Ex:

They play more beautifully than other contestants

2. Biện pháp thêm « er » vào sau Adv

- đều trạng từ thuộc dạng cùng với tính từ, bí quyết thêm « er » như bên phần Adj: longer, later...

*

4. Bảng so sánh tính từ, trạng trường đoản cú bất quy tắc


ADJ

So sánh hơn

So sánh nhất

good/well

better

best

bad 

worse

worst

little (amount)

less

least

little (size)

smaller

smallest

much / many

more

most

far (place + time)

further

furthest

far (place)

farther

farthest

late (time)

later

latest

near (place)

nearer

nearest

old (people và things)

older/elder

oldest/eldest

 

Để hiểu hơn về Dạng đối chiếu của tính từ (Adj) cùng trạng trường đoản cú (Adv) các bạn hãy luyện tập bài tập về những dạng đối chiếu của Adj và Adv: TẠI ĐÂY