HƯỚNG DẪN ĐỊNH KHOẢN CHI TIẾT CÁC BÚT TOÁN CUỐI KỲ

     

Khi có tác dụng sổ sách kế toán, đầu xuân năm mới kế toán phải triển khai bút toán thời điểm đầu kỳ đó là kết gửi lãi - lỗ:

- căn cứ để kết gửi lãi lỗ từ năm trước sang năm đó đó là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:

- tài khoản 421 có 2 thông tin tài khoản cấp 2:

+ TK 4211: lợi tức đầu tư chưa triển lẵm năm trước.

Bạn đang xem: Hướng dẫn định khoản chi tiết các bút toán cuối kỳ

+ TK 4212: roi chưa cung cấp năm nay.

- Để xác định được kết quả hoạt động doanh của thời gian trước thì bọn họ phải nhờ vào số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh thông tin tài khoản của năm trước.

+ trường hợp TK 4212 tất cả số dư mặt Nợ => thời gian trước Doanh nghiệp LỖ

=> Kết đưa lỗ, kế toán tài chính hạch toán:

Nợ TK 4211 - lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 - lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm năm nay

+ giả dụ TK 4212 bao gồm số dư bên gồm => năm trước Doanh nghiệp LÃI

=> Kết gửi lãi, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4212 - lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp của năm nay

Có TK 4211 - lợi tức đầu tư sau thuế chưa cung cấp năm trước

*

Hình ảnh: các bút toán kết chuyển vào cuối kỳ của các mô hình doanh nghiệp

II. Các bút toán kết đưa cuối kỳ

1. Kết đưa thuế GTGT theo quý, tháng

A: cây bút toán kết đưa thuế

Nợ TK 33311

gồm TK 1331

B: cây bút toán nộp tiền thuế ( ví như 33311 dư có )

Nợ TK 33311

CóTK 111;112

2. Kết chuyển những khoản sút trừ doanh thu ( Nếu bao gồm )

Nợ TK 511

CóTk 521

3. Kết chuyển lệch giá thuần vào kỳ

Nợ TK 511

CóTK 911

4. Kết gửi doanh thu hoạt động tài chính

Nợ Tk 515

Có911

5. Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ Tk 911

CóTk 635

6.Kết chuyển giá vốn xuất phân phối trong kì

Nợ Tk 911

CóTk 632

7. Kết chuyển túi tiền bán hàng

Nợ Tk 911

CóTk 6421

8. Kết chuyển ngân sách quản lý

Nợ Tk 911

CóTk 6421

9. Kết chuyển chi tiêu khác ( trường hợp có)

Nợ Tk 9111

CóTk 811

10. Kết chuyển thu nhập cá nhân khác ( nếu gồm )

Nợ Tk 7111 = Sumif Nợ Tk 7111

CóTk 911

11. Tạm tính thuế TNDN trong kỳ nếu có lãi

Nợ Tk 821

CóTk 3334

√ lúc nộp thuế TNDN ngân sách

Nợ Tk 3334

CóTK 1111,1121

√ nếu như số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp những năm trên tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN bé dại hơn số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán tài chính ghi giảm giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

CóTK 8211 – túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

12. Kết chuyển ngân sách Thuế TNDN gây ra trong kỳ( nếu như có) ( triển khai cuối năm tài chính)

Nợ Tk 911

CóTk 821

13. Bút toán kết chuyển lãi lỗ

Xác định ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành theo công thức:

Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế

+ giá thành không được trừ theo hình thức thuế

– các khoản lỗ năm trước

– thu nhập miễn thuế

Trong đó: Lợi nhuận kế toán trước thuế = doanh thu – đưa ra phí

Nếu như Lợi nhuận kế toán trước thuế + ngân sách chi tiêu không được trừ – TN miễn thuế Lỗ –> Doanh nghiệp chưa hẳn nộp thuế TNDN.

Xem thêm: Cách Tạo Tiếng Vỗ Tay Trong Powerpoint 2010, Cách Tạo Tiếng Vỗ Tay Trong Powerpoint

14 : Kết chuyển túi tiền thuế TNDN hiện tại hành TK 8211 vào TK 911 khẳng định lợi nhuận chưa phân phối

15 : Nếu lợi nhuận > chi tiêu –> lãi , kế toán tài chính hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

CóTK 4212

16 : Nếu lệch giá Lỗ, kế toán hạch toán lợi nhuận không phân phối, ghi:

Nợ TK 4212

CóTK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Lưu ý: sau khoản thời gian thực hiện cây viết toán kết chuyển lợi nhuận và giá thành xác định hiệu quả kinh doanh trên tài khoản từ nhiều loại 5 đến thông tin tài khoản loại 9 Tổng số vạc sinh bên Nợ với Tổng số phát sinh bên có cân nhau –> thông tin tài khoản từ lọa 5 đến các loại 9 không thể số dư cuối kỳ.

Chi tiếtcách định khoản những bút toán cuối kỳ ( click vào nha)

Bút toán thời điểm cuối kỳ kế toán là những bút toán phản nghịch ánh chi tiêu tổng phù hợp phát sinh vào cả kỳ hoặc những cây bút toán kết gửi doanh thu, giá cả để xác minh kết quả vận động kinh doanh vào kỳ.

Cuối mỗi tháng, quý, năm, kế toán tài chính cần tiến hành các cây bút toán sau:

Bút toán tính lương

Bút toán phân bổ chi tiêu trả trước ngắn hạn, nhiều năm hạn; trích khấu hao gia tài cố định

Bút toán kết đưa thuế GTGT (Nếu có)

Các cây viết toán kết chuyển doanh thu, ngân sách chi tiêu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ.

Xem thêm: Download Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Pdf Đầy Đủ, Download Bảng Chữ Cái Hiragana Và Katakana

CÓ THỂ BẠN quan lại TÂM:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, đánh giá và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018

Các chính sách kế toán hiện hành

Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, bệnh từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập report tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

*

Tặng tức thì 400.000 đồng khi đk trước 3 cho tới 5 ngày ( 200.000 tiền mặt + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt khi tất cả voucher của học viên cũ tặngTặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viênTặng cẩm nang kế toán thuế rất lôi cuốn và một thể lợiMiễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹpMiễn tầm giá khóa kỹ năng viết CV và vấn đáp xin việcMiễn tổn phí 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn phí 100% lệ tổn phí thi & cấp hội chứng chỉĐược cấp phiên bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và ứng dụng kế toán Excel