Các bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5

     

1. Dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 là gì?

Khi đối chiếu 2 số như thế nào đó người ta tất cả thể sử dụng khái niệm tỉ số phần trăm để nói số này bằng từng nào phần trăm số kia. Chẳng hạn 20 bằng 20% của 100, năng suất lao động của người công nhân A bằng 70% năng suất lao động của công nhân B, học sinh giỏi của lớp chiếm 75% sĩ số lớp, gồm 10% học sinh của trường được tuyên dương,…

Người ta tổng kết lại gồm 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 cơ bản khi nói tới tỉ số phần trăm và tất cả thể mở rộng câu hỏi này gắn với thực tế.

Bạn đang xem: Các bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5

2. Tìm kiếm tỉ số phần trăm của 2 số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 1


Để search tỉ số phần trăm của số A so với số B ta phân chia số A mang đến số B rồi nhân với 100.

Thí dụ 1.Một lớp học có 28 em, vào đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với sĩ số của lớp?

Phân tích:Ta phải tra cứu tỉ số phần trăm của 7 em so với 28 em. Như vậy nếu sĩ số của lớp là 100 phần thì 7 em sẽ là bao nhiêu phần?

Giải:Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:7 : 28 = 0,250,25 = 25%

Đáp số: 25%

Thí dụ 2.Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây vào vườn?

Phân tích:Ta phải kiếm tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với số cây vào vườn. Như vậy trước hết phải tìm kiếm số cây trong vườn rồi mới search tỉ số phần trăm như bài yêu cầu.

Giải:Số cây trong vườn là:

12 + 28 = 40 (cây)

Tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây vào vườn là:

12 : 40 = 0, 3 = 0, 3 x 100 % = 30%

Chú ý:Học sinh yếu gồm thể thực hiện phép phân tách 12 : 28 vày không đọc kỹ yêu cầu bài bác toán.

Thí dụ 3.Một người bỏ ra 42000đ tiền vốn để thiết lập rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52500đ.

a. Tiền bán rau củ bằng từng nào phần trăm tiền vốn?

b. Người đó thu lãi từng nào phần trăm?

Phân tích:Bài toán liên quan tới khái niệm “vốn”, “lãi”. Lưu ý: lúc nói “lãi” bao nhiêu phần trăm nghĩa là số tiền lãi so với số tiền vốn.

Giải:

a) Tiền cung cấp rau so với tiền vốn là:

52500 : 42000 = 1,25 = 1,25 x100% = 125%.

b) Tiền lãi là:

125 – 100 = 25(%).

Chú ý:Học sinh có thể search số tiền lãi rồi tính tỉ số phần trăm so với tiền vốn cùng sẽ phải thêm một phép tính.

Thí dụ 4.Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể, vòi nước thứ nhì mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể. Hỏi cả nhị vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ thì được từng nào phần trăm thể tích của bể?

Phân tích:Bài toán tương quan tới “năng suất” của 2 vòi vĩnh nước. Ta phải tìm lượng nước mà cả hai vòi chảy một giờ vào bể so tỉ số phần trăm với thể tích của bể.

Giải:Một giờ hai vòi chảy vào bể được:

1/6 + 1/3 = 1/2 (thể tích bể)

Đổi ra tỉ số phần trăm:

(1/2) x 100% = 50%

Đáp số:Một giờ nhì vòi thuộc chảy vào bể thì được 1/2 thể tích bể.

Lưu ý:Một số học sinh có thể đổi ra tỉ số phần trăm:(1/6) x 100%; (1/3) x 100% rồi mới cộng lại. Biện pháp làm này các em dễ gặp thấp thỏm khi thực hiện phép chia 100 : 6 với 100 : 3 sẽ gặp số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nếu cộng 2 biểu thức với đặt 100% làm cho thừa số phổ biến sẽ lại đưa về biện pháp làm trên.

Thí dụ 5.Lượng nước vào hạt tươi là 16 %. Người ta lấy 200 kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi đôi mươi kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước vào hạt phơi khô?

Phân tích:Ở đây cần lưu ý học sinh về vấn đề thực tế: hạt phơi khô không tồn tại nghĩa là hạt hết nước. Với mỗi loại phơi khô, người ta có tiêu chuẩn về khô mà sản phẩm vẫn còn lượng nước (ít hơn lúc tươi). Chẳng hạn như mực thô vẫn còn lượng nước trong con mực đó. Bởi vậy cần kiếm tìm lượng nước vào hạt tươi ban đầu rồi tìm kiếm lượng nước còn lại trong hạt thô để cuối thuộc tìm tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô.

Giải:

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:

200 x 16 % = 32 (kg)

Sau lúc phơi thô 200 kg hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi trăng tròn kg, bắt buộc lượng còn lại trong hạt phơi khô là:32 – trăng tròn = 12 (kg)Lượng hạt đã phơi khô còn lại là:

200 – trăng tròn = 180 (kg)

Tỉ số phần trăm của lượng nước vào hạt phơi khô là:

12 : 180 = 6,7%

Đáp số: 6,7%

Chú ý:Ở lời giải trên, bước đầu tiên họ đã kiếm tìm số phần trăm (16%) của một số (200). Đó chính là dạng toán cơ bản tiếp theo.

3. Tìm kiếm số phần trăm của một số – Giải toán về tỉ số phần trăm dạng 2

Thí dụ 1.Chiếc xe pháo đã đi được 40% chiều dài của con đường dài 250 km. Tính phần còn lại của con đường mà xe pháo còn phải đi?

Phân tích:Muốn tra cứu 40% của 250 tức là 250 có 100 phần thì 40 phần sẽ là bao nhiêu?

Giải:Xe đó đã đi được:

40% x 250 = 100 (km).

Do đó phần đường còn lại phải đi là:

250 – 100 = 150 (km).

Đáp số: 150 km.

Thí dụ 2.Một cái xe cộ đạp giá 400 000đ, nay hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe pháo đạp bây giờ là bao nhiêu?

Phân tích:Có 2 con đường: tìm số tiền hạ giá và suy ra giá thành mới hoặc tìm tỉ số phần trăm giá chỉ mới so với giá bán ban đầu rồi tra cứu ra giá bán mới.

Giải:Giá bán đã hạ bớt:

15% x 400 000 = 60 000 (đ)

Giá xa đạp bây giờ là:

400 000 – 60 000 = 340 000 (đ)

Đáp số: 340 000 đ.

Chú ý:Nếu làm bí quyết khác ta thực hiện 2 phép tính: 100% – 15% = 85% với 85% x 400 000 = 340 000 (đ).

Thí dụ 2.Một thư viện có 6 000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% ( so với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Phân tích:20% là tỉ số phần trăm số sách tăng mỗi năm so với số sách năm trước. Bởi vậy muốn biết số sách tăng ở năm thứ hai phải biết số sách bao gồm sau năm thứ nhất.

Giải:

Sau năm thứ nhất số sách tăng thêm là:

20% x 6 000 = 1 200 (quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện bao gồm số sách là:

6 000 + 1 200 = 7 200 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách tăng thêm là:

20% x 7 200 = 1 440 (quyển)

Sau nhì năm thư viện tất cả số sách là:

7 200 + 1 440 = 8 640 (quyển)

Đáp số: 8 640 quyển.

Chú ý:Có thể tìm kiếm tỉ số phần trăm số sách sẽ tất cả sau mỗi năm so với năm trước là 100% + 20% = 120% để từ đó tính số sách sau năm thứ nhất và sau năm thứ hai.

Thí dụ 3.

Xem thêm: Dạy Trượt Patin Cơ Bản Tiếng Việt, Hướng Dẫn Trượt Patin Cho Người Mới Chơi

Một người gửi 10 000 000 đ vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Phân tích:Đây là vấn đề gửi tiền ngân hàng và tính lãi sản phẩm năm. Tình huống này là sản phẩm năm người đó ko rút 1 chút nào ra (có nhiều người sẽ rút lãi hoặc một tiền làm sao đó để chi tiêu). Như vậy tương tự vấn đề về số sách thư viện, ta cần search số tiền sau từng năm.

Giải:Sau năm thứ nhất người đó lãi:

7% x 10 000 000 = 700 000 (đ)

Số tiền sau năm thứ nhất:

10 000 000 + 700 000 = 10 700 000 (đ)

Số tiền lãi sau năm thứ nhì là:

7% x 10 700 000 = 749 000 (đ)

Số tiền người đó nhận sau năm thứ nhị là:

10 700 000 + 749 000 = 11 449 000 (đ).

Đáp số:11 449 000 đ.

4. Dạng cuối vào 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 là tìm một số khi biết một số phần trăm của nó

Dạng toán cuối cùng trong 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5 cơ bản là tìm kiếm một số lúc biết một số phần trăm của nó.

Thí dụ 1.Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có từng nào học sinh?

Phân tích: 64 là 12,8 % ta phải tìm số học sinh toàn trường tức là search 100% là bao nhiêu? bao gồm thể làm theo phương pháp rút về đơn vị (tính 1%) với từ đó bao gồm 100% (nhân 100).

Giải: 1% học sinh của trường là:

64 : 12,8% = 5 (em)

Số học sinh toàn trường là:

5 x 100 = 500 (em)

Đáp số: 500 em.

Thí dụ 2.Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 5A, cô giáo nói: “Số điểm 10 chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn 5%”. Biết rằng có tất cả 18 điểm 9 và 10. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn?

Phân tích:Đã biết tất cả 18 điểm 9 và 10 (số các bạn được 9 và 10 là 18 bạn). Ta phải search tỉ số phần trăm số bạn được 9 cùng 10 so với số học sinh cả lớp để tìm ra sĩ số lớp.

Giải:Tỉ số phần trăm số bạn điểm 9 là:

25% – 5% = 20%

Tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm 9 cùng 10 so với số học sinh cả lớp là:

25% + 20% = 45%

1% số học sinh của lớp là:

18 : 45% = 0, 4 (bạn)

Sĩ số lớp là:

0,4 x 100 = 40 (bạn).

Đáp số: 40 bạn.

Thí dụ 3.Một xe hơi du lịch ngày thứ nhất đi được 28%, ngày thứ nhị đi được 32% toàn bộ quảng đường dự định, ngày thứ tía đi nốt 240km còn lại. Hỏi trong cha ngày ô tô đó đã đi được quảng đường dài bao nhiêu?

Phân tích:240 km là quảng đường còn lại sau khi đi 2 ngày đề nghị ta phải tìm kiếm tỉ số phần trăm của độ dài quãng đường đi ngày thứ tía so với toàn bộ quãng đường dự định đi. Từ đó sẽ tìm thấy quãng đường nhưng xe đi vào 3 ngày.

Giải:

Sau 2 ngày xe hơi đi được số phần trăm quãng đường so với dự định là:

28% + 32% = 60%

Như vậy ngày thứ tía xe sẽ đi quãng đường là:

100% – 60% = 40%

1% quãng đường dự định đi là:

240 : 40% = 6 (km)

Quảng đường đi trong 3 ngày là:

6 x 100 = 600 (km).

Đáp số: 600 km.

5. Các hướng mở rộng của 3 dạng toán tỉ số phần trăm lớp 5

Các dạng toán mở rộng này đều phụ thuộc 2 đại lượng và đại lượng thứ cha là tích của 2 đại lượng này. Từ đó bao gồm hướng để các bạn có thể thêm nhiều dạng toán khác

– việc diện tích

*

Thí dụ 2. Một mảnh đất hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng thêm 6,4 m, đồng thời giảm chiều dài của nó đi 15% thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 2%. Tính chiều rộng mảnh đất ban đầu.

Phân tích:Muốn tìm được chiều rộng hình chữ nhật ban đầu ta phải đi tìm xem chiều rộng sau khi tăng thêm 6,4cm so với chiều rộng ban đầu chiếm từng nào phần trăm.

Giải:

Diện tích mảnh đất mới so với diện tích dịp trước là

100% + 2% = 102%

Chiều nhiều năm mảnh đất mới so với chiều lâu năm mảnh đất cũ là:

100% – 15% = 85%

Chiều rộng mảnh đất mới so với chiều rộng ban đầu là:

102% : 85% = 120%

Như vậy chiều rộng tăng so với chiều rộng ban đầu là:

120% – 100% = 20%

20% chiều rộng ban đầu là 6,4 m phải chiều rộng ban đầu là:

6,4 : 20% x 100 = 32 (m).

Đáp số:32 m.

– việc về năng suất với sản lượng

Thí dụ 3.Một cánh đồng vụ này diện tích được mở rộng thêm 20% so với diện tích vụ trước nhưng vì thời tiết bắt buộc năng suất lúa của vụ này bị giảm đi 20% so với vụ trước. Hỏi số thóc thu được của vụ này tăng xuất xắc giảm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước?

Phân tích:Đừng nghĩ là tăng diện tích 20% rồi lại giảm năng suất 20% là “hoà” nhé!Muốn biết số thóc thu được của vụ này tăng tuyệt giảm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước ta phải đi tìm coi số thóc thu được của vụ này chiếm bao nhiêu phần trăm so với vụ trước. Lưu ý: sản lượngbằng năng suất nhân với diện tích trồng.

Giải:

Coi năng suất lúa của vụ trước là 100%

Coi diện tích cấy lúa của vụ trước là 100%

Coi số thóc thu được của vụ trước là 100%

Ta có năng suất lúa của vụ này là:

100% – 20% = 80% (năng suất lúa vụ trước)

Diện tích cấy lúa của vụ này là

100% + 20% = 120% (diện tích lúa vụ trước)

Số thóc của vụ này thu được chiếm số phần trăm so với vụ trước là:

80% x 120% = 96%

Vì 96% Thí dụ 4.Sản lượng thu hoạch cam của vườn nhà chưng An hơn vườn nhà chưng Cúc là 26% mặc mặc dù diện tích vườn của bác bỏ An chỉ hơn vườn nhà bác bỏ Cúc là 5%. Hỏi năng suất thu hoạch của vườn nhà bác bỏ An hơn năng suất thu hoạch của vườn nhà bác Cúc là bao nhiêu phần trăm?

Phân tích:Chúng ta lấy diện tích với sản lượng thu hoạch của vườn nhà bác Cúc có tác dụng chuẩn (100%) để tính diện tích cùng sản lượng thu hoạch của vườn nhà chưng An.

Giải:

Coi sản lượng vườn nhà bác Cúc là 100% thì sản lượng vườn nhà bác bỏ An là:

100% + 26% = 126%

Coi diện tích vườn cam nhà chưng Cúc là 100% thì diện tích vườn cam nhà bác bỏ An là:

100% + 5% = 105%

Năng suất vườn cam nhà chưng An là:

126 : 105 = 120%

Năng suất vườn cam nhà chưng An nhiều hơn năng suất vườn cam nhà bác bỏ Cúc là:

120% – 100% = 20%

Đáp số: 20%.

– câu hỏi về bán hàng

Thí dụ 5.Mộtcửa mặt hàng tính rằng lúc giảm giá cả 5% thì lượng hàng cung cấp được đã tăng 30%. Hỏi sau chiến dịch giảm giá bán cửa sản phẩm sẽ thu được nhiều hơn tốt ít hơn bao nhiêu phần trăm so với không thực hiện giảm giá?

Phân tích:Sẽ lấy giá, lượng hàng cung cấp được, số tiền thu được nếu không giảm giá có tác dụng chuẩn (100%) để tính giá, lượng hàng với số tiền cung cấp được nhờ chiến dịch. Lưu ý: Số tiền thu được là lấy giá chỉ nhân với lượng hàng bán được.

Giải:

Giá mới so với giá bán cũ là:

100% – 5% = 95%.

Lượng hàng buôn bán được sau giảm giá chỉ so với khi chưa giảm giá chỉ là:

100% + 30% = 130%

Số tiền thu được vào chiến dịch so với nếu không làm chiến dịch là:

95% x 130% = 123,5 % > 100%

Do đó cửa sản phẩm đã thu được nhiều hơn:

123,5% – 100% = 23,5%

Đáp số: Nhiều hơn 23,5%.

– việc chuyển động đều

Thí dụ 6.Một xe ô tô dự định đi từ A đến B vào 2 giờ. Nhưng vị thời tiết xấu nên xe hơi đã phải giảm vận tốc 10% so với vận tốc dự kiến cùng số giờ phải đi đã tăng lên 1/2 tiếng để đi tới C vượt quá B là 26 km. Tính khoảng bí quyết từ A tới B.

Xem thêm: Tuổi Đinh Mão Lấy Vợ Tuổi Nào Hợp Nhất, Tuổi Đinh Mão Nên Lấy Vợ Tuổi Gì

Phân tích:Quãng đường từ A tới B là không nỗ lực đổi. Giảm vận tốc thì đương nhiên thời gian đi sẽ phải tăng lên. Họ sẽ lấy vận tốc cùng thời gian dự kiến có tác dụng chuẩn (100%) để tính vận tốc với thời gian thực đi.

Giải:

Vận tốc thực đi so với vận tốc dự kiến là:

100% – 10% = 90%

Thời gian thực đi:

2 giờ + nửa tiếng = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ = 140% thời gian dự kiến

Quãng đường thực đi so với quãng đường từ A đến B:

90% x 140% = 126%

Khoảng bí quyết từ B tới C nhưng mà xe đi thêm so với khoảng cách từ A tới B: