Các bài toán về định lý pitago

     

1.

Bạn đang xem: Các bài toán về định lý pitago

Tính độ lâu năm cạnh huyền của một tam giác vuông cân biết cạnh góc vuông bằng 2dm.


2. Tính độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân biết cạnh huyền bằng:

a) 2m ; 

b) 

*
m.

3. Một tam giác vuông bao gồm cạnh huyền bằng 52cm, độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 với 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông.

4. đến tam giác ABC cân nặng tại B, AB = 17cm, AC = 16cm. điện thoại tư vấn M là trung điểm của AC. Tính BM.

5. Tính những cạnh của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bằng 36cm.

6. Tính độ lâu năm x trên hình bên.

7. Tam giác ABC cân tại A tất cả AB = 9cm, BC = 15cm. Tia phân giác của góc A giảm BC ở D. Chứng tỏ rằng 4,9

8. tra cứu số tự nhiên a cùng với các số 24 và 25 làm thành một độ dài cha cạnh của một tam giác vuông.

9.* Tam giác ABC có 

*
= 90º, 
*
= 30º, AB = 3cm. Tính các độ lâu năm AC, BC.

Xem thêm: Giáo Án Thơ Làm Bác Sĩ ', Giáo Án Thơ: Làm Bác Sỹ Lớp 4 Tuổi B

10. Tính độ nhiều năm x bên trên hình bên dưới đây.

11. Tính độ dài x bên trên hình bên dưới đây.

12. Tính độ lâu năm x trên các hình sau:

13.* mang lại tam giác ABC vuông trên A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC) Biết HB = 9cm, HC = 16cm. Tính độ lâu năm AH.

14. trên mặt phẳng chế tạo độ Oxy, vẽ điểm A tất cả tọa độ (3;5). Tính khoảng cách từ điểm A cho gốc tọa độ.

15. Cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy, vẫn điểm A tất cả tọa độ (1;1). Đường tròn trung khu O với buôn bán kinh Oa cắt những tia Ox, Oy theo trang bị tự B cùng C. Kiếm tìm tọa độ của các điểm B, C.

16. Tính độ dài của những đoạn trực tiếp AB, BC, CD, CD trên mặt phẳng tọa độ (Hình vẽ bên, với đơn vị chức năng là đơn vị dài của hệ trục tọa độ).

Dạng 2. 

17. bạn Mai vẽ tam giác ABC bao gồm AB = 4cm, AC = 8cm, BC = 9cm rồi đo thấy 

*
= 90º và tóm lại rằng tam giác ABC vuông. Điều đó có đúng không?

18. Chọn trong các số 5, 8, 9, 12, 13, 15 các bộ ba số rất có thể là độ dài những cạnh của một tam giác vuông.

Xem thêm: Cách Khâu Gấu Quần Bằng Tay Tại Nhà Đơn Giản Dễ Dàng, 7 Bước Khâu Gấu Quần Bằng Tay Tại Nhà Cực Kỳ Dễ

19.* cho hình vẽ bên , trong số ấy BC = 6cm, AD = 8cm. Minh chứng rằng AD vuông góc cùng với BC.