Các bài tập thì hiện tại đơn

     

Xin chào những em :D những em còn nhớ hôm trước cô đã chia sẻ bài học Thì lúc này Đơn (Simple present tense) – Công thức, bí quyết dùng, dấu hiệu phân biệt . Để giúp những em rèn luyện kiến thức kim chỉ nan cô đã Tổng phù hợp bài tập thì bây giờ đơn có ĐÁP ÁN bỏ ra tiết! những em hãy chịu khó làm bài bác tập thì bây giờ đơn cùng rèn luyện chắc chắn là về chủ điểm ngữ pháp thì lúc này đơn nhé!

*

I. BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài tập 1: thay đổi các câu mang lại sẵn lịch sự thể xác minh và lấp định

Thể khẳng định

Thể bao phủ định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

Bạn đang xem: Các bài tập thì hiện tại đơn

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive to Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often vì chưng they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Phân tách động từ ngơi nghỉ trong ngoặc:

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ Khổng lồ school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

 

Bài tập 3: xong các câu sau. Rất có thể chọn xác minh hoặc che định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to lớn the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try khổng lồ ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to lớn them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì quá khứ đơn những em hoàn toàn có thể tìm hiểu kiến thức:

Lời giải

Bài tập 1: thay đổi các câu cho sẵn sang thể khẳng định và lấp định

Thể khẳng định

Thể lấp định

Thể nghi vấn

Vẻ rất đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với các đại từ xưng hô I, we (Tôi, chúng tôi), khi gửi sang dạng thắc mắc thường đảo qua đại trường đoản cú You (Bạn, những bạn) để tương xứng về nghĩa

Các biện pháp nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive lớn Monaco every summer.

They don’t drive lớn Monaco every summer.

Do they drive khổng lồ Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý phương pháp trả lời: vấn đáp với trạng tự chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often vị they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không phát âm là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: phân chia động từ sinh sống trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always => chia động từ sinh sống thì hiện tại đơn

Make dinner: Làm ban đêm chứ ko nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một thói quen ở bây giờ => phân chia động từ sinh hoạt thì hiện tại đơn

Make somebody ill/sick: làm cho ai kia phát bệnh dịch hoặc khiếp tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một kiến thức ở bây giờ => phân chia động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Light (n): bật lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen thuộc ra đề:

Những cồn từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá thể như like, think, believe,… hay được phân tách ở thì lúc này đơn

Fiancé (Chồng chưa cưới)/ Fianée (vợ chưa cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc often

=> phân tách động từ sống thì lúc này đơn

 

7

does.......... Work

Thói thân quen ra đề:

Khi hỏi về các bước và không kèm trạng từ bỏ chỉ tần suất và ngữ cảnh ví dụ => phân tách động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Work (v): có tác dụng việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ tần suất usually

 

9

does

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện nay tại

=> phân tách động từ sống thì hiện tại đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất once a week => phân tách động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Once in a blue moon: Thỉnh thoảng, thi thoảng khi

 

Bài tập 3: ngừng các câu sau. Có thể chọn xác định hoặc đậy định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể đậy định dựa vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống ở Paris hơi cực nhọc khăn. Cậu ấy lần khần tiếng Pháp

Phân biệt bí quyết dùng Say, Tell, Talk cùng Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng văn bản được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy bảo rằng cô ấy đang bị cảm)

TELL: kể, nói với ai điều gì đó, yêu cầu ai đó có tác dụng gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi vẫn kể mang lại tôi nghe một câu chuyện cổ tích)

- Tell him to lớn clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng cấp tốc càng tốt)

SPEAK: dùng khi dấn mạnh đến việc phát ra tiếng, vạc biểu, nói trang bị tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy nói theo cách khác tiếng Anh thành thạo)

- She’s going lớn speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp tới phát biểu trước công chúng về dự án môi trường thiên nhiên mới của cô ấy ấy)

TALK: thì thầm với ai, điều đình với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất everyday

Close (adj): sát về không khí hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì hiện tại đơn => Câu sau hay được cũng phân tách cùng thì lúc này đơn

Thói quen thuộc ra đề: những động trường đoản cú chỉ thừa nhận thức như love, like, look, know,… không bao giờ chia sinh sống thì hiện tại (hoàn thành) tiếp diễn, quá khứ (hoàn thành) tiếp tục và sau này (hoàn thành) tiếp diễn

A mèo person (slang): tình nhân mèo

A dog person (slang): người yêu chó

5

doesn’t eat

Chọn thể tủ định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng chuẩn bị bữa sáng cho Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn uống sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của rất nhiều người dạy dỗ muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh dịu xế chiều (của tín đồ Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: bữa tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: bữa tối (thường ngày, với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: ăn uống khuya

6

look

Câu chứa tin tức phía trước được chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng phân chia cùng thì lúc này đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể đậy định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng nuốm nhấn chuông. Chuông cửa ngõ không hoạt động

 

8

like

Câu chứa tin tức phía trước được chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng chia cùng thì hiện tại đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: xuất sắc về...

Xem thêm: Bé 3 Tháng Bị Ho Ngạt Mũi: Cha Mẹ Cần Phải Làm Gì? Nên Làm Gì?

Bad at: kém về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always

 

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ cồn từ vào địa điểm trống để thành câu che định:

I ................................ Lượt thích tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go to lớn bed at midnight.They................................ Vị the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The cat ................................ Like me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I lượt thích Math và she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. To lớn be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki khổng lồ a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

Xem thêm: Cách Làm Bột Đậu Tăng Cân - Hướng Dẫn Tại Nhà Đơn Giản

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits to lớn work? à bởi vì they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go khổng lồ her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have to lớn clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go to the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ lớn the church/.

➤  ______________________________

Lời giải

Các em check đáp án phần bài xích tập thực hành nhé:

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name is Kiki & it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. Khổng lồ be honest, it is very friendly. It doesn’t lượt thích eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We vày not believe the Prime Minister vì you understand the question? They vày not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go to lớn her Chinese class? Why vị I have to lớn clean up? How often does she go lớn the cinema? She does not usually go to the church.

Các em cần mẫn học tập thật xuất sắc nhé! bên cạnh ra, em nào ao ước học TOEIC có thể tham khảo: