Bài Tập Về Câu Bị Đông

     

Các bài tập câu bị động đi kèm theo có đáp án, sẽ giúp đỡ bạn đọc về cấu tạo câu thụ động và cách đổi khác từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông

Cấu trúc câu bị động là kiến thức vô cùng quan trọng đặc biệt và được áp dụng rất thường xuyên trong tiếp xúc tiếng Anh mặt hàng ngày cũng giống như các bài tập giờ đồng hồ Anh. Mặc dù nếu không nắm vững cấu trúc, học sinh có thể gặp nhiều khó khăn trong việc biến đổi giữa hai cấu trúc chủ rượu cồn và bị động. Nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ các kiến thức về câu bị động và bài bác tập câu bị động tất cả đáp án đi kèm.


Nội Dung bài bác Viết

2 những bài tập câu bị động3 Đáp án bỏ ra tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + to be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu tiêu cực Passive Voice


Các bài tập câu bị động

Bài tập 1: Tìm cùng sửa lỗi trong những câu sau

The book given khổng lồ me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave a new pair of shoes by his best friend.The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển những câu dữ thế chủ động sau sang trọng dạng bị động

Mrs. Lan taught us how lớn pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will xuất hiện a new khách sạn at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had khổng lồ cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electricity và water bill.

->__________________________________________________________.

They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day to cool down the office.

->__________________________________________________________.

Bài tập 3: Viết lại các câu sau đây sao đến nghĩa không đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out & buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brightest kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their car.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how to lớn make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

Xem thêm: Skin Trong Mỹ Phẩm Là Gì ? Tác Dụng Của Skin Trong Mỹ Phẩm Các Bước Skincare Cơ Bản Ai Cũng Biết Làm

->__________________________________________________________.

Bài tập 4: phân chia động từ tương xứng trong các câu sau

That book … (write) by a world’s famous novelist.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 1: Tìm với sửa lỗi trong các câu sau

The book given to me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave a new pair of shoes by his best friend -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

Bài tập 2: Chuyển các câu dữ thế chủ động sau sang dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to pronounce English correctly.

-> We was taught how to lớn pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father and grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father & grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will xuất hiện a new hotel at the corner of the street.

-> A new hotel at the corner of the street will be opened by them.

They had to lớn cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electricity & water bill.

-> The electricity and water bill are included in the house rent.

They told him that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day to cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day to cool down the office.

Bài tập 3: Viết lại các câu tiếp sau đây sao mang lại nghĩa ko đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

-> I was told to lớn concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs lớn be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out & buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to go out và buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brightest kid in the class.

-> I was told lớn be the brightest kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought lớn be the one who damaged their car.

My mom showed me how to make a perfect omelet.

-> I was shown how to make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by him which are loved by people all over the world.

Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Sửa Bánh Xe Vali Kéo Tphcm, Sửa Chữa Bánh Xe Vali Kéo

Bài tập 4: phân chia động từ tương xứng trong các câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedto go outto be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên phía trên là cấu trúc câu tiêu cực và những bài tập câu thụ động đi kèm. Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp đỡ ích cho các em trong quy trình học giờ Anh và áp dụng một cách nhuần nhuyễn câu bị động.