Bài tập về câu bị đông đặc biệt có đáp án

     

Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu tiêu cực Passive Voice

Tài liệu giờ Anh chuyên đề Câu tiêu cực Tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh bởi duongleteach.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm giờ đồng hồ Anh gồm định hướng và nhiều dạng bài tập cải thiện có đáp án bám sát chương trình học với đề thi giúp học viên lớp 9 nắm chắc kiến thức và kỹ năng phần triết lý trước kia hiệu quả.Bạn sẽ xem: bài tập câu bị đông tất cả đáp án

Câu tiêu cực Passive Voice và bài tập nâng cao có đáp án

Bản quyền nằm trong về VnDoc nghiêm cấm đầy đủ hành vi sao chép vì mục tiêu thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là phiên bản thân hành động đó. Thì của rượu cồn từ ở câu bị động bắt buộc được phân tách theo thì của đụng từ nghỉ ngơi câu nhà động.

Bạn đang xem: Bài tập về câu bị đông đặc biệt có đáp án

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được gia công bởi em trai của tôi)

Trong câu này, người sáng tác muốn truyền đạt dấn mạnh hành vi chiếc bánh này được thiết kế bởi em trai. Câu bị động ở đây có mục đích tuyên dương, trân trọng hành động của của người thực hiện.

2. Điều kiện chuyển đổi câu bị động:

Động từ (verb) vào câu dữ thế chủ động phải là Transitive Verb (ngoại đụng từ phải gồm tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be phân chia theo thì của rượu cồn từ

4. Quy tắc chuyển đổi câu bị động:

xác định thành phần trong câu: chủ ngữ (S)? Động từ (V)? Tân ngữ (O)?

xác minh thì của cồn từ chính

lấy O trong câu chủ động làm S mang đến câu bị động. Rước S trong câu chủ động làm O cùng đặt sau By trong câu bị động.

đổi khác V thiết yếu trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

Thêm to be vào trước P2 trong câu tiêu cực (To be đề nghị chia theo thời của V bao gồm trong câu chủ động và chia theo số của S vào câu bị động)

5. Bảng công thức những thì thịnh hành trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ hễ (Active)Bị động (Passive)1. The present simple (Thì bây giờ đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì bây giờ tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì bây giờ hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì quá khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì vượt khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì vượt khứ trả thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì sau này tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai hoàn thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì tương lai gần)S + be going khổng lồ + V + OS + be going to lớn + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Các dạng câu bị động

a. Bị động với rất nhiều động từ tất cả 2 tân ngữ: số đông động từ bao gồm hai tân ngữ hay là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi mang đến cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to lớn him

=> He is sent a letter by me

b. Tiêu cực với các động tự tường thuật

các động trường đoản cú tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + lớn V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said khổng lồ be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vào vả: với các động từ have, get, make

Have sb vày st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vì st => St + be made + to lớn V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made lớn cut by the hairdresser.

Get + sb + to lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her car tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Say Rượu - Những Stt Hay Về Say Rượu Nhiều Người Đọc

5. John invited Fiona lớn his birthday các buổi party last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the over of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Do they teach English here?

2. Will you invite her khổng lồ your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?

Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her oto (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). To lớn the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to lớn move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister lớn clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker lớn make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician to lớn maintain the heater

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her car washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited khổng lồ Johns birthday tiệc nhỏ last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the end of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her car repaired yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

Xem thêm: Cách Xóa Các Trang Trắng Trong Word, Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going khổng lồ be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his oto repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên trên đây duongleteach.com đã trình làng Câu thụ động Passive Voice và bài xích tập nâng cấp có đáp án. Mời chúng ta tham khảo đọc thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hoặc như là Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 Đề 7. được update liên tục trên duongleteach.com.