Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác violet

     

Trắc nghiệm Giải tích 11: một vài phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một trong những phương trình lượng giác cơ bản (phần 3) Câu 21: trong số nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong tầm (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π lăng xê Câu 22: trong tầm ...Bạn đang xem: Phương trình lượng giác cơ bạn dạng lớp 11 violet

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một trong những phương trình lượng giác cơ bản (phần 1) Câu 1: Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là: pr Câu 2: Phương trình √3sin3x + cos3x = - 1 tương đương với phương trình làm sao sau đây? Câu 3: Điều kiện để ...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác violet


*

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ bạn dạng

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ phiên bản Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 nằm trong (0; π/2) là: A. X = π/3 B. X = π/4 C. X = π/6 D. X = 5 π/6 pr Câu 2: Tập nghiệm của phương ...

Trắc nghiệm Giải tích 11: một trong những phương trình lượng giác cơ bản (phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 11: một số trong những phương trình lượng giác cơ bản (phần 2) Câu 11: Nghiệm của phương trình cos 2 x - √3sin2x = 1 + sin 2 x là: quảng cáo Câu 12: Phương trình cos2x + 2cosx – 11 = 0 tất cả tập nghiệm là: Câu 13: Tổng những nghiệm của ...

Xem thêm: Tranh Vẽ Ngôi Nhà Của Bé Tập Trung Và Sáng Tạo, Tranh Tô Màu Ngôi Nhà Cho Bé


*

Giải SBT Toán 11 bài 3: một trong những phương trình lượng giác thường gặp

Giải SBT Toán lớp 11 Toán 11 - một số trong những phương trình lượng giác thường gặp mặt VnDoc xin reviews tới độc giả tài liệu Giải SBT Toán 11 bài bác 3: một vài phương trình lượng giác thường xuyên gặp, tài liệu dĩ nhiên lời giải chi tiết ...


*

bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11: một số trong những phương trình lượng giác cơ bạn dạng

Câu 1: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 3sinx – 3 = 0 trực thuộc (0; π/2) là: A. X = π/3 B. X = π/4 C. X = π/6 D. X = 5 π/6 Câu 2: Tập nghiệm của phương trình: 3sin 2 x - 2√3sinxcosx - 3cos 2 x = 0 là: Câu 3: Tập nghiệm của ...

Xem thêm: 18 Cách Nhận Biết Bầu Trai Hay Gái Theo Kinh Nghiệm Dân Gian

triết lý Một số phương trình lượng giác cơ phiên bản

bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: một số phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 3)

Câu 21: trong những nghiệm của phương trình cos 2 3xcos2x- cos 2 x=0 trong khoảng (0;π) là: A. π/2 B. 3π/2 C. π D. 2π Câu 22: trong vòng (0;2π) phương trình cot 2 x-tan 2 x=0 tất cả tổng các nghiệm là: A. π B.2π ...

bài bác tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: một vài phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)