Bài tập thì tương lai gần

     

Tiếp theo các bài viết về những thì trong giờ đồng hồ anh. Nội dung bài viết ngày lúc này chúng tôi xin ra mắt tới chúng ta một loại thì rất hay được dùng trong giao tiếp. Họ hãy cùng tìm hiểu thì tương lai gần–Near future tense / dấu hiệu nhận biết, công thức, phương pháp dùng và bài xích tập áp dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai gần

Cách cần sử dụng Thì Tương Lai sát | Be Going to lớn – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản


Định nghĩa thì sau này gần

Cấu trúc thì tương lai gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to lớn + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going to go the movie theater tonight( Tôi đã đi đến rạp chiếu phim giải trí phim vào tối nay)He is going to lớn catch the bus tomorrow( Anh ấy đang bắt xe pháo bus vào ngày mai)*Lưu ý:Động từ bỏ tobe( Am/Is/Are) có thể được được sử dụng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going to là động từ nguyên mẫu đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn nói ” tôi đã đi đâu….” bạn phải dùng động từ bỏ nguyên chủng loại “go” thì go sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going lớn school tomorrow( tôi đã đi mang đến trường vào ngày mai).Thay vì viết:I am going lớn go lớn school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên mẫu)

– Rất đơn giản và dễ dàng là ta chỉ cần thêm “not” phía sau động tự tobe thì câu sẽ phát triển thành câu đậy định.

Ví dụ:

I am not going lớn buy that car next week( Tôi sẽ không mua dòng xe đó vào tuần tới)

They aren’t going to attend this club this week( Họ sẽ không còn tham gia vào câu lạc bộ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ việc đảo đụng từ tobe ra trước chủ ngữ là ta sẽ có được một câu suy nghĩ vấn( dạng thắc mắc yes/no)

Ví dụ:

Are you going to lớn fly lớn Malaysia for training next month?( bạn sẽ bay sang Malaysia để học tập mon tới chứ?)

*
Are you going to fly to Malaysia for training next month?

Cách sử dụng thì tương lai gần

– diễn tả kế hoạch tốt dự định về một việc sẽ tiến hành trong tương lai. Hay có các từ chỉ thời hạn tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going to lớn visit my teacher tomorrow.(Tôi vẫn đi thăm cố gắng giáo của tôi vào trong ngày mai)What are you going to bởi next weekend?( các bạn sẽ làm gì vào vào buổi tối cuối tuần tới)

– diễn tả một dự đoán chắc chắn sẽ xảy ra về sau do gồm căn cứ trên tình huống hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going khổng lồ jam more few minutes( nhìn kìa toàn bộ mọi người đều lấy ra đường, đường sẽ bị kẹt xe trong vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going to lớn jam more few minutes

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần

– lốt hiệu nhận thấy thì tương lai gần bao hàm các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai y như dấu hiệu nhận thấy thì sau này đơn.

Xem thêm: Xem Bói Biển Số Xe Hợp Tuổi, Ý Nghĩa Biển Số Xe Hợp Với Phong Thuỷ 2022

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì tương lai gần

1. Sử dụng các câu sau đây để vấn đáp các tình huống trong 1 – 8.

Use the following sentences lớn respond khổng lồ situations in 1 – 8.He is going to lớn win.You are going khổng lồ fail.I’m going lớn be ill.It isn’t going lớn rain.I’m not going lớn be ill.You aren’t going to fail.It’s going lớn rain.He isn’t going to win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going to lớn rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going khổng lồ fail.3 I’m so tired. I’m going to lớn be ill.4 The sun is shining. It isn’t going lớn rain.5 You are learning so hard. You aren’t going lớn fail.6 I’m OK. I’m not going lớn be ill.7 He is playing so well. He is going khổng lồ win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going lớn win.

2. Xong các email bên dưới sử dụng thì tương lai gần

Complete the e-mail with following verbs & “going to”.tell change move not buy lượt thích find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing lớn you to lớn let you know that I …………………………………………….. To Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Vì you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife và I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My quái nhân doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have to go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going to moveEverything is going lớn changeWe are not going khổng lồ buywe are not going to tidyyou are going khổng lồ likeMy wife và I are going lớn findwe are not going to lớn travelWe are going khổng lồ workI am going to lớn tellHe is going lớn kill

3. Viết những câu hỏi dưới sử dụng các động từ vào ngoặc và “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why vì you need your driving licence? (you | drive)Are you going to lớn drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided khổng lồ be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why do you want to lớn take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going lớn work more?Is he going lớn die?Is it going lớn be cold?Are you going to lớn continue in future?Are they going to lớn retire?Is she going lớn start any diet?Is it going to fall down?How are you going to reach that?Is it going lớn bite me?What are you going to lớn do?

4. Các từ dưới được thu xếp ngẫu nhiên, hãy thực hiện chúng nhằm viết những câu theo thì tương lai gần

Use these jumbled words lớn make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | to | going | notAre you not going to drive anymore?not | he | telephone | to lớn | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | lớn | aren’t | manager | bank | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | lớn | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | lớn | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | to lớn | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to | going | her | khổng lồ | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | lớn | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | to lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going lớn telephone the police?Aren’t you going to see the ngân hàng manager?Are they not going to plant the trees?Are you not going lớn play tennis tomorrow?Isn’t Simon going to look for a new job?Aren’t you going to give her a present?Is Mr. Jones not going to stop smoking?Aren’t your brothers going to lớn learn German?

5. Sử dụng những từ trong ngoặc và “going to” để xong xuôi các cấu hỏi, viết đúng lại tin tức và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets and “going to” to bởi the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going khổng lồ have a new car?We aren’t going to buy a new car.We are going to look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. Khổng lồ India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… lớn India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Download Và Cài Đặt Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Lingoes Portable Mới Nhất

Đáp án:

Are you going to cut the grass?I am not going to work in the garden.I am going khổng lồ clean the windows.Are the Scotts going to build a new house?They are not going to lớn have a house.They are going to lớn rent a flat.Is your dad going khổng lồ watch the football match?He is not going to lớn stay at home.My parents are going to bởi vì some shopping.Is your sister going to fly to lớn India?She is not going khổng lồ fly lớn India.My friends are going to lớn visit India.