BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì hiện nay tại tiếp diễn nằm trong các các thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Ghi nhớ cấu trúc và bí quyết dùng vẫn chưa đủ, chúng ta còn yêu cầu thực hiện một số bài tập về thì lúc này tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau thời điểm làm xong xuôi không biết đúng tốt sai vì bên dưới phần bài bác tập gồm ngay đáp án đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì lúc này tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Cách dùng thì bây giờ tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 có đáp án

– Thì hiện tại tại tiếp tục sử dụng với mục đích diễn đạt hành động, vụ việc đang xẩy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện tại tại tiếp nối dùng nói đến một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì bây giờ tiếp diễn dùng làm nói về kiến thức gây xúc cảm khó chịu.

– Thì bây giờ tiếp diễn rất có thể dùng trong thì tương lai gần.

II. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn dễ dàng nhận biết trong câu. Khi trong câu có một trong những từ đặc thù như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay cơ hội này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu trúc thì lúc này đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu tủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với nhà ngữ là I thì tobe cần được phân chia là Am.

– Đối với chủ ngữ là You/We/They/Nsố các thì tobe cần chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe yêu cầu chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một vài bài tập về thì hiện tại tại tiếp nối ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a buổi tiệc nhỏ next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks lớn a new friend.

Exercise 2: phân chia động từ bỏ của thì hiện tại tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house & his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my thử nghiệm at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers & vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way khổng lồ the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Top 10 Loại Thuốc Ho Cho Trẻ Dưới 2 Tuổi, Top 10 Siro Ho Cho Bé Được Tin Dùng Nhất Hiện Nay

10. Khô cứng usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: kết thúc câu và phân chia động tự (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: phân chia động từ phù hợp vào nơi trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái nhân now with a note pad in his hand.

Exercise 5: xong xuôi đoạn văn sau và phân tách động từ ham mê hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền các từ trong bảng vào địa điểm trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to bởi our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn giải đáp đúng nhất về thì hiện tại tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh từ số ít đề xuất dùng is chứ không dùng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen sản phẩm ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tiếp tục như thì tương lai ngay gần chứ không cần sử dụng tương lai solo vì gồm câu mời phía sau có nghĩa bữa tiệc này chắc chắn xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đang lạnh dần – ý chỉ lúc này đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi đề nghị chia lúc này tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, thói quen nhưng bây giờ thì không đang làm nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này sẽ diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành vi này vẫn diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Ngủ Mơ Thấy Ăn Cơm Đánh Con Gì, Nằm Mơ Thấy Ăn Cơm Là Điềm Gì

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the trùm cuối now with a lưu ý pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra