BÀI TẬP PHÁT ÂM S ES

     

Gần cho tới thi thời điểm cuối kỳ nhưng bạn vẫn mãi đã loay hoay với những bài tập phân phát âm s, es cùng ed. Nếu bạn vẫn không ghi ghi nhớ được những quy tắc thì hãy tham khảo các nội dung bài viết về cách phát âm ed, cách vạc âm s với es của ELSA Speak để phục vụ học giờ Anh online với offline thật kết quả nhé. Sau thời điểm đã thuộc những mẹo với quy tắc hãy thuộc làm các dạng bài bác tập tiếp sau đây cùng ELSA nào!


Lý thuyết tổng phù hợp và bài tập phát âm ed

Quy tắc phạt âm ed như sau:

Đuôi ed phát âm là /t/ khi cồn từ gồm phát âm hoàn thành bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phát âm là /ed/ khi cồn từ bao gồm phát âm xong xuôi bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es


*

Bài tập luyện phát âm ed online:

1. A. WorkedB. Wanted C. Stopped D. Asked
2. A. OpenedB. Knocked C. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. Watched C. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. Warned C. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. Looked C. Managed D. Opened
7. A. PleasedB. Smoked C. Stopped D. Missed
8. A. WaitedB. Mended C. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. Erased C. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. Loved B. Teased C. Washed D. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed 
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phân phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác tập vạc âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, đôi mươi – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B


Phát âm s, es

Mẹo/ giải pháp làm bài xích tập phạt âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Từ kết thúc bằng âm vô thanh đọc là /s/.Từ xong xuôi bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm gọi là /z/.Trường hợp đặc biệt quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ gọi là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ bí quyết phát âm s/ es dễ dàng nhất là nhớ những âm kèm phương pháp đọc tương ứng, như biện pháp hướng dẫn giải bài tập vạc âm s/es sinh hoạt trên.


*
Bài tập phân phát âm s, es gồm 3 giải pháp đọc là /s/, /z với /iz/

Bài tập s, es tất cả đáp án:

1. A. Coughs B. Sings C. StopsD. Sleeps
2. A. Signs B. Profits C. Becomes D. Survives
3. A. Walks B. Steps C. Shuts D. Plays
4. A. Wishes B. Practices C. Introduces D. Leaves
5. A. Grasses B. Stretches C. ComprisesD. Potatoes
6. A. Desks B. Maps C. Plants D. Chairs
7. A. Pens B. Books C. Phones D. Tables
8. A. Dips B. Deserts C. Books D. Camels
9. A. Miles B. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. Mends B. Develops C. Values D. Equals
11. A. Repeats B. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. Concerts D. Songs
13. A. Manages B. LaughsC. Photographs D. Makes
14. A. Dishes B. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. Stirs D. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. Knees B. Peas C. Trees D. Niece
20. A. Cups B. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. Dances D. Tables
24. A. NightsB. Days C. YearsD. Weekends
25. A. Pens B. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. President B. Busy C. Handsome D. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập vạc âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, đôi mươi – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Bài tập nhấn trọng âm giờ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24. A. NationalB. openC. collegeD. curriculum
25.

Xem thêm: Nam Đinh Mão 1987 Hợp Với Tuổi Nào Trong Làm Ăn, Tình Yêu Và Hôn Nhân

A. preservation
B. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , 20 – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đấy là bài tập phát âm giờ đồng hồ Anh sinh hoạt 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s và es với trọng âm. Các bạn hãy thử có tác dụng và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn có nhu cầu luyện tập nhiều hơn thế nữa với những bài xích tập phạt âm, hãy tải ứng dụng học tiếng Anh online ELSA Speak và học mỗi ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói giờ Anh ELSA Speak.


1. Mẹo làm bài xích tập phạt âm s/es luôn đúng?

Từ kết thúc bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ xong bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hợp đặc trưng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ gọi là /iz/.

Xem thêm: Các Dòng Dụng Cụ Xây Dựng Cầm Tay Trong Thi Công Xây Dựng Thường Tiêu Dùng


2. Mẹo làm bài bác tập đánh trọng âm

Người học tập nên khám phá mẹo làm bài xích tập tấn công trọng âm luôn luôn đúng theo phép tắc 10 ngón tay giúp ghi nhớ mau lẹ và dễ nhớ quy tắc tấn công trọng âm.