BÀI TẬP VỀ CÂU GIÁN TIẾP TRONG TIẾNG ANH CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI

     

phương pháp ứng dụng chi tiết và bài tập câu trực tiếp – gián tiếp dưới đây sẽ giúp đỡ bạn học tập tập giỏi hơn và dễ ợt ghi ghi nhớ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng anh cực hay có lời giải

Câu trực tiếp cùng câu con gián tiếp là một phần ngữ pháp căn bản rất quan trọng đặc biệt trong tiếng Anh và mở ra nhiều trong đề thi. Vậy Câu trực tiếp – gián tiếp giỏi là gì? biện pháp làm bài bác tập dạng câu trực tiếp – con gián tiếp như vậy nào? Hãy cùngdulichthienthai.vngiải đáp câu hỏicâu trực tiếp-gián tiếp trong giờ Anh là gì cách áp dụng vào bài tập chũm thểsao mang lại linh hoạt nhé!

Khái niệm – phương pháp câu trực tiếp/ loại gián tiếp


*
Cách chuyển câu thẳng sang gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang loại gián tiếpthì bạn chỉ việc ghép ngôn từ tường thuật vào vùng sau câu nói, lùi thì của động từ xuống 1 cấp cho quá khứ, đại từ sẽ đổi khác linh hoạt.

Thay đổi thời gian và địa điểm

Thời gian và vị trí thường phải chuyển đổi khi gửi từ câu thẳng sang loại gián tiếp.

Cụm trường đoản cú trong tiếng nói trực tiếp (Phrase in direct speech)Tương đương trong câu loại gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu đổi khác thời gian và địa điểm

Lưu ý: đại từ bỏ nhân xưng thay đổi thành số không nhiều hoặc số nhiều của ngôi vật dụng ba, không tính khi tín đồ nói tường thuật bằng ngữ điệu của họ:

He said: “I lượt thích your new car.” = He told her that he liked her new car.I said: “I’m going khổng lồ my friend’s house.” = I said that I was going khổng lồ my friend’s house.

Thay đổi thì(tense) khi áp dụng câu con gián tiếp:

Nếu đụng từ tường thuật (reporting verb) của câu nghỉ ngơi thì thừa khứ thì đề nghị lùi đụng từ bao gồm về thừa khứ một bậc khi gửi từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: Top Ứng Dụng Ghi Lại Màn Hình Iphone Đơn Giản Không Cần Jailbreak

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beento Spain”, he told me.He told me that hehad beento Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe car next Friday”.She said that shewould be usingthe car next Friday.
Thay đổi thì(tense) khi thực hiện câu loại gián tiếp

*Lưu ý: các bạn không cần biến đổi thì nếu hễ từ tường thuật ở bây giờ hoặc ví như tuyên bố ban sơ là về một điều gì đó vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult to lớn find our house.

Những rượu cồn từ khiếm khuyết này không biến hóa trong khẩu ca gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult to lớn find our house.” = We explained that itcouldbe difficult lớn find our house.

She said, “Imightbring a friend to lớn the party.” = She said that shemightbring a friend to lớn the party.

Biến đổi đại tự và các từ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu loại gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại trường đoản cú sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại từ sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại từ bỏ chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến thay đổi đại trường đoản cú và những từ hạn định

Dạng thắc mắc câu gián tiếp

Trật tự từ

Thông thường máy tự từ bỏ được sử dụng trong các câu hỏi được tường thuật, sẽ là chủ từ đứng trước động từ cùng không quan trọng phải thực hiện ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại thắc mắc này được đưa sang dạng được tường thuật bằng phương pháp sử dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have you got a computer?”He wanted lớn know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Sưa Mẹ Khi Vắt Ra Chuẩn Nhất Mọi Bà Mẹ Nên Biết

“Have you been to lớn Bristol before?”She asked if I had been khổng lồ Bristol before.