BÀI TẬP CÂU HỎI WH QUESTION CÓ ĐÁP ÁN

     
Khi học tập tiếng anh, ta gặp gỡ rất nhiều từ để hỏi nhưng mà lại chưa rõ phương pháp dùng với nghĩa của chúng như vậy nào.Từ nhằm hỏi thường đứng đầu câu, giống như tên gọi, mục đích của chúng là nhằm hỏi, hiểu rõ nội dung trong câu hỏi. Nội dung bài viết này đã giúp các bạn tìm làm rõ hơn về vụ việc này này nhé. Dưới đó là kiến thức căn bạn dạng về từ nhằm hỏi, chúng ta cùng đọc và tham khảo nhé. When? => Hỏi về thời gian Where? => Hỏi về xứ sở Who? => Hỏi tin tức về tín đồ Why? => Hỏi lý do, lý do How? => Hỏi về đặc điểm của sự vật, sự việc, phương pháp thức, cách làm What? =>Hỏi về thiết bị / ý kiến / hành động Which (one)? => Hỏi thông tin về sự việc lựa lựa chọn How much? => Hỏi về giá bán cả, lượng (không đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời hạn How often? => Hỏi về nút độ liên tục How far?=> Hỏi về khoảng tầm cách


Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi wh question có đáp án

*

Dưới đấy là một số bài xích để các thực hành nhé. Bài xích 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân bên dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes to lớn school by bike.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful and sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to lớn the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t do their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books và two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Nam giới often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes khổng lồ get khổng lồ school on foot.Bài 2: chọn đáp án tương thích điền vào địa điểm trống1.______ school vị you go to? -I study at Hai bố Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ do you live? -I live in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go khổng lồ the hospital? -Because she was sick.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come back to lớn school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9.

Xem thêm: Vàng Da Sơ Sinh: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu, Phương Pháp Điều Trị Và Phòng NgừaXem thêm: Bài Thơ Mẹ Ru Con Ngủ Hay Nhất, Bài Giảng Mầm Non Lớp 4 Tuổi

______ is it from your house lớn school? -About five kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ vì chưng you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ bởi you often go lớn school? -By bike.WhatHowWhenWhich13. ______ vì you usually vị in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at home.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The shop at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the ngân hàng close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the chạy thử today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ vị you live with? -I live with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I lượt thích reading và drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN bài xích 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go lớn school by bike?Giải thích: Khi muốn hỏi về phương tiện, ta sử dụng ‘How+ trợ hễ từ+ chủ ngữ+ hễ từ’Ví dụ: cha bạn đi làm việc bằng phương tiện đi lại gì?=> How does your father get to lớn work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where vày they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books and pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does nam giới often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19. When did Trang buy a half kilo of cheese?20. How long does it usually take us khổng lồ get khổng lồ school on foot?Bài 2:C B AC AD => trong câu vấn đáp có từ ‘ Because’ đề nghị ta dùng từ để hỏi ‘ Why’ để hỏi lý do, nguyên nhân.BBCACBDCADCD