BÀI 6 TRANG 18 SGK GIẢI TÍCH 12

     

Xác định quý giá của tham số (m) nhằm hàm số (y=dfracx^2+mx+1x+m) đạt cực to tại (x = 2).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 18 sgk giải tích 12

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Ôn tập chủ thể Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1)Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3)


Ôn tập chủ thể Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 4)


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích s hình phẳng - ngày tiết 1


Toán học 12. Bài học: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Tiết 1)


***


Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12


Xem thêm: Top 10 Cách Dỗ Người Yêu Hết Dỗi Hiệu Quả Đến 99%, 10 Cách Giúp Bạn Gái Hết Giận Nhanh Nhất

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12Bài 3. Giá chỉ trị lớn nhất và giá trị bé dại nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến hóa thiên cùng vẽ thiết bị thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ cùng phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân vào hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép phân tách số phức
Bài 4. Phương trình bậc nhì với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ đồ thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân cùng ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề đánh giá 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề chất vấn 15 phút - Chương III - Giải Tích 12


Từ khóa

bài 6 trang 18 sgk giải tích 12Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chấm Công Vân Tay, Thẻ Từ Ronald Jack X628